Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Druga subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Rosyjski Express w DB PBC

9 lipca 2010

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Rosyjski Express. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks RDX USD, odzwierciedlający zachowanie akcji największych i najbardziej płynnych rosyjskich spółek notowanych na giełdzie w Londynie. Emitentem instrumentu jest londyński Deutsche Bank AG. Zapisów w ramach drugiej subskrypcji można dokonywać w oddziałach Deutsche Bank PBC do 23 lipca br.


Certyfikaty Rosyjski Express to instrument finansowy o 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Instrumentem bazowym certyfikatów jest indeks RDX USD (Russian Depositary Index), w skład którego wchodzą akcje największych i najbardziej płynnych rosyjskich spółek notowanych na londyńskiej giełdzie, m.in.: Evraz Group, Gazprom, LUKoil, Norilsk Nickel, Rosneft, Surgutneftegaz, Uralkaly, VTB Bank.

Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek indeksu, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 8 do 12 % w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji tj. 22 lipca br.

Zgodnie z założeniami, w 6-miesięcznych okresach od daty emisji, instrument będzie podlegał obserwacjom. Jeśli wartość indeksu w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego indeksu, wówczas Certyfikat zostanie wykupiony. Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadą:

* pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x (4% ? 6%)

* drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x (4% ? 6%)

* trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x (4% ? 6%)

* czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x (4% ? 6%)

* piąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 5 x (4% ? 6%)

* szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x (4% ? 6%).

Ryzyko, które ponosi Inwestor jest ograniczone jest dzięki mechanizmowi ?poduszki finansowej?. Bariera na poziomie 70 proc. poziomu początkowego indeksu RDX powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że wartość tego indeksu nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30 proc. od poziomu początkowego.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie certyfikatów Rosyjski Express do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowe parametry certyfikatów Rosyjski Express:

* Forma prawna: certyfikat

* Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

* Waluta: PLN

* Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat

* Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)

* Aktywo bazowe: Indeks RDX

* Zapadalność: 3 lata

* Okres subskrypcji: do 23 lipca 2010

* Data emisji: 4 sierpnia 2010

* Dzień ustalenia poziomu początkowego indeksu RDX: 4 sierpnia 2010

* Dzień ustalenia poziomu końcowego indeksu RDX: 5 sierpnia 2013

* Dzień zapadalności: 12 lipca 2013

* Dni obserwacji: 4 lutego 2011, 4 sierpnia 2011, 3 lutego 2012, 3 sierpnia 2012, 4 lutego 2013, 5 sierpnia 2013     

* Kupon: 4% ? 6% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)

* Bariera: 70% poziomu początkowego

* Ochrona kapitału: 100%, pod warunkiem, że w żadnym dniu inwestycji indeks RDX nie przekroczy poziomu bariery

* Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wyniki historyczne hipotetycznej inwestycji w certyfikaty Rosyjski Express

Poniższe wykresy przedstawiają rozkład historycznych rocznych wyników (wykres 1) oraz prawdopodobieństwo wcześniejszego wykupu certyfikatów strukturyzowanych Rosyjski Express (wykres 2) na podstawie symulacji historycznych.

źródło: Deutsche Bank PBC
www.deutsche-bank-pbc.p

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :