Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

„Depozyt mieszkaniowy” w Deutsche Bank PBC

9 czerwca 2010

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty specjalne rozwiązanie umożliwiające lokowanie środków pochodzących z walutowego kredytu mieszkaniowego, w momencie wypłaty jego pierwszej transzy, na korzystnie oprocentowanym złotowym depozycie pieniężnym.


?Depozyt mieszkaniowy? w PLN skierowany jest do klientów korzystających z walutowej oferty kredytów hipotecznych Deutsche Bank PBC. Zgodnie z założeniami rozwiązanie polega na jednorazowym przekazaniu na złotowy depozyt pieniężny przewalutowanej już kwoty kredytu w momencie wypłaty jego pierwszej transzy.

Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę zmienną WIBID 1M, pomniejszoną o marżę w wysokości 0,1 pkt. proc. Na dzień 31 maja wynosi ono 3,33%. Odsetki od depozytu pieniężnego przelewane są co miesiąc na wskazany przez Klienta rachunek prowadzony w Deutsche Bank PBC. Moment wypłaty pierwszej transzy, a co za tym idzie ulokowania pozostałej kwoty kredytu na depozycie pieniężnym określany jest przez Kredytobiorcę. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej, od chwili podpisania umowy ma on 3 miesiące na wypłatę pierwszej transzy i przekazanie środków na złotowy depozyt pieniężny. Środki przewalutowywane są po kursie kupna Deutsche Bank PBC S.A. z dnia wypłaty pierwszej transzy.

Ulokowanie środków przewalutowanego kredytu mieszkaniowego na złotowym depozycie pieniężnym w chwili wypłaty pierwszej transzy może być korzystne z kilku względów ? tłumaczy Maciej Molewski, Dyrektor Departamentu Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank PBC. – Przede wszystkim, przez cały okres trwania depozytu środki te generują zysk, który można wykorzystać na pokrycie części rat spłacanego kredytu. Ponadto, co istotne w przypadku zobowiązań walutowych, klienci mają wpływ na wybór daty realizacji pierwszej transzy, a tym samym wypłaty pozostałej kwoty kredytu na oprocentowany depozyt pieniężny. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko związane ze zmiennością kursów walut. Kolejne transze kredytu przekazywane są już z depozytu złotowego na konto dewelopera lub innego podmiotu sprzedającego daną nieruchomość.

źródło: Deutsche Bank PBC
www.deutsche-bank-pbc.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :