Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Debiutuje pierwsza „hybryda” ubezpieczeniowa

7 sierpnia 2010

Aż 50 proc. Polaków dostaje z ZUS emeryturę poniżej 1,5 tys. zł miesięcznie.  Tymczasem dzisiejsi 40, 30, 20-latkowie muszą liczyć się z jeszcze niższymi świadczeniami w przyszłości. Jak mogą temu zapobiec? Ergo Hestia wprowadziła pierwszy w Polsce hybrydowy program ubezpieczeniowo-oszczędnościowy, czyli Eventus DUO. Pozwala on z jednej strony otrzymywać gwarantowaną kwotę emerytury, a z drugiej znacznie podnieść poziom kapitału, dzięki swobodnemu, zależnemu od decyzji klienta i długoletniemu inwestowaniu w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.


– Eventus DUO jest rozwiązaniem dwóch  istotnych  dylematów.  Po pierwsze: jak inwestować? Bezpiecznie i mieć stosunkowo niskie zyski, czy odważnie, ale przy znacznie większym ryzyku? I po drugie: oszczędzać tylko na emeryturę, czy może oszczędzać i zabezpieczyć równocześnie siebie i rodzinę? Z Eventusem DUO żaden z tych dylematów nie istnieje ? mówi Peter Grudniak, prezes HMI,  które jest wyłącznym  dystrybutorem produktu Eventus DUO w Polsce .

Choć Polacy coraz bardziej dostrzegają potrzebę odkładania na przyszłą emeryturę, wciąż nie podejmują decyzji, które pomogłyby zniwelować zagrożenie ubogiej starości. Ergo Hestia i HMI (partnerzy w Grupie ERGO)  dostarczają narzędzie, które pogodzi oczekiwania klientów wybierających pewność oszczędzanego kapitału oraz tych, którzy skłonni są oczekiwać ponadstandardowych zysków przy zgodzie na zwiększone ryzyko inwestycyjne.

Jak to działa?
Klient ma możliwość gromadzenia środków w dwojaki sposób. Z jednej strony 80% składki ubezpieczeniowej przeznaczone jest na zagwarantowanie świadczeń emerytalnych i ochronnych, a z drugiej – 20% w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o różnym poziomie ryzyka. W ten sposób klienci otrzymują gwarancję wypłat świadczeń i jednocześnie szanse na pokaźne zyski  z części inwestycyjnej. ?  Bez względu na to, jakie niespodzianki przyniesie nam życie, dodatkowa emerytura z Eventus DUO jest zabezpieczona. Jest gwarantowana dla ubezpieczonego, a w razie jego śmierci – dla jego bliskich ? wyjaśnia Tomasz Maliński, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii.

Bo Eventus DUO to także polisa ubezpieczeniowa, a to oznacza, że w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby jego, rodzina ma zapewnione zaplecze finansowe. Może ono sięgać nawet do 150% sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu.

Jakie przewagi rynkowe ma Eventus DUO?

1. Brak podatku
Z uwagi na konstrukcję produktu, łączny zysk z inwestowania składek w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, nie przekraczający 405% za cały okres oszczędzania nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli tak zwanym ?podatkiem Belki? (19 proc. zysku). Jednocześnie udział w zysku wypracowany z części gwarantowanej umowy Eventus DUO jest zwolniony z podatku całkowicie.

2. Podwójne wypłaty kapitału
Program oferuje dwukrotne wypłaty kapitału w przypadku śmierci ubezpieczonego –  natychmiast po zdarzeniu (do 150% sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość funduszu) oraz na koniec pierwotnie założonego okresu oszczędzania (100% sumy ubezpieczenia wraz z wypracowanym udziałem w zyskach).

3. Niskie opłaty
Niezwykle niskie w porównaniu do innych ubezpieczeń opłaty za administrowanie częścią inwestycyjną programu. W Eventus DUO wynoszą one zaledwie 0,2% całej składki.

4. Bezpieczeństwo
Przez ostatnie 5 lat oszczędzania środki gromadzone w ramach inwestycyjnej części produktu przeznaczane są wyłącznie na zakup instrumentów finansowych o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki temu emeryt może być spokojny, że nie straci odkładanych przez lata pieniędzy.

5. Ochrona
Ergo Hestia przejmuje na siebie obowiązek opłacania składek proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa doznanego przez Ubezpieczonego w wyniku wypadku.

6. Pewna emerytura
Już przy zawarciu umowy ubezpieczenia Ergo Hestia gwarantuje, jaka będzie minimalna renta wypłacana klientowi po osiągnięciu 65. roku życia. Kwota ta rośnie w trakcie oszczędzania wskutek przyznawania udziału w zysku z gwarantowanej części produktu oraz inwestowania części składki w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

7. Korzyści dla pracosdawców
Składki na ubezpieczenie Eventus DUO dla pracowników, pracodawca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

www.hestia.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :