Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania

23 grudnia 2009

Deutsche Bank PBC, we współpracy ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, wprowadził do oferty program oszczędnościowy z regularną składką oparty na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania przeznaczony jest dla Klientów zainteresowanych długoletnim i systematycznym pomnażaniem oszczędności. Produkt dostępny jest w oddziałach Deutsche Bank PBC.

db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania to produkt z regularną składką w formie grupowego ubezpieczenia na życie oparty na inwestycjach w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Szeroka oferta produktu umożliwia inwestowanie łącznie w ponad 70 funduszy reprezentujących różny potencjał zysku i ryzyka, w tym w 31 funduszy polskich, 36 zagranicznych, 5 funduszy Skandia Euro Gwarantowany oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskich i amerykańskim, rynku nieruchomości i surowców.

db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania jest programem o długim horyzoncie czasowym ? umowa zawierana jest na 15, 20, 25 lub 30 lat. ? Nasz nowy produkt jest odpowiedzią na potrzeby tych Klientów, którzy mają świadomość, że już dzisiaj trzeba oszczędzać, aby na emeryturze móc żyć na poziomie takim, jak w czasie aktywności zawodowej. Nasze rozwiązanie może okazać się ciekawe także dla rodziców, którzy chcą ułatwić start w dorosłe życie swoim dzieciom, np. poprzez kupienie im w przyszłości mieszkania lub sfinansowania studiów – mogą już teraz, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu, dokonywać regularnych inwestycji z przeznaczeniem na wybrany przez siebie cel ? mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Inwestowanie odbywa się poprzez wpłacanie regularnej składki – zależnie od preferencji klienta, w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Dobór wysokości składki to kwestia indywidualna, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą wybrać jej odpowiednią wysokość, dostosowaną do oczekiwań i dochodów ? mówi Monika Sadowska.

Program można w dowolnym momencie zasilać również składkami dodatkowymi o minimalnej wartości 1000 zł. Wszystkie aktywa zgromadzone w db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania podzielone będą na dwie grupy ? część bazową utworzoną przez jednostki funduszy, które według przyjętych założeń zakupione zostaną w ciągu pierwszych 7 lat z wpłat składek regularnych oraz cześć wolną, którą utworzą jednostki zakupione za składki regularne wpłacane od 8 roku oszczędzania oraz poprzez składki dodatkowe.

? Taka struktura programu ma pomagać w przestrzeganiu systematyczności niezbędnej w długoterminowym oszczędzaniu ? stąd część bazowa. Natomiast gromadzenie wolnych aktywów jest sposobem oszczędzania płynnych środków, do których w każdej chwili klient może mieć dostęp. Dzięki temu db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania umożliwi również realizację krótkookresowych celów finansowych ? tłumaczy Monika Sadowska.

Program db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania umożliwia samodzielny wybór strategii inwestycyjnej. W ramach produktu dostępne są także innowacyjne usługi wspierające inwestowanie ? Rebalancing i MultiNavigator, które można wykorzystywać dla części lub całości zgromadzonych środków.

Rebalancing jest narzędziem pozwalającym na automatyczną kontrolę struktury portfela. Dzięki niemu skład portfela będzie cyklicznie ? zależnie od preferencji klienta: kwartalnie, półrocznie lub rocznie ? powracać do oryginalnych założeń dotyczących strategii, aby nawet w długim terminie portfel zachowywał wybrany poziom ryzyka.

MultiNavigator to z kolei unikatowy w Polsce program obsługi portfela oparty na sprawdzonym zaawansowanym modelu ekonomicznym, który służy do optymalizacji struktury inwestycji. Model uwzględnia strategię zarządzania inwestycjami, dzięki której, bazując na analizie wydarzeń rynkowych, preferencjach i oczekiwaniach klienta, a także skracającym się czasie inwestycji, na bieżąco kształtuje portfel.

Opłaty wstępne od składek regularnych nie są pobierane, co oznacza, że 100 proc. wpłaconych środków alokowane jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Wysokość opłat za zarządzanie zależy od wysokości regularnej składki. W przypadku części wolnej, opłata wynosi połowę stawki za zarządzanie częścią bazową.

Opłata administracyjna wynosi 10,23 zł miesięcznie. Za dyspozycje składane przez internetową platformę transakcyjną Multiportfel Online, która dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Skandii, opłaty nie są pobierane.

W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wyższa z dwóch kwot: wartość zgromadzonych aktywów powiększona o określony procent części bazowej lub suma wpłaconych składek pomniejszona o ewentualne wypłaty częściowe. Zgromadzone środki nie są opodatkowane od spadków i darowizn.

db Inwestuj w Przyszłość ? Pasja Oszczędzania zapewnia szybki dostęp do informacji i umożliwia bieżącą kontrolę inwestycji za pośrednictwem platformy internetowej Multiportfel Online oraz oferowanego przez Skandię serwisu powiadomień SMS-owych.

Parametry produktu:

Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Ubezpieczyciel: Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Okres umowy: 15 lat, 20, 25 lub 30 lat
Brak opłat wstępnych od składki regularnej ? 100 proc. alokacji w wybrane fundusze lub strategie
Opłata administracyjna: 10,23 zł miesięcznie
Opłata za zarządzanie: zależy od wysokości składki regularnej i jest pobierana od części bazowej oraz od części wolnej (opłata za część wolną stanowi połowę stawki opłaty za część bazową)
Minimalna składka regularna: 2400 zł rocznie
Minimalna składka dodatkowa: 1000 zł

Inwestycja w fundusze o różnym potencjale zysku i ryzyka, w tym w 31 funduszy polskich, 36 zagranicznych, 5 funduszy Skandia Euro Gwarantowany oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskich i amerykańskim, rynku nieruchomości i surowców.

źródło: Deutsche Bank PBC, www.db-pbc.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe


Tagi: ,

Podobne artykuły :