Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

db Gwarancja Potęga Eurazji w Deutsche Bank PBC

5 listopada 2009

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty kolejny produkt strukturyzowany ze 100-proc. ochroną kapitału. Subskrypcja db Gwarancji Potęga Eurazji, przygotowanej we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa, potrwa do 20 listopada. Produkt dostępny jest w oddziałach Deutsche Bank PBC.


db Gwarancja Potęga Eurazji to 3-letni produkt strukturyzowany oferowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa. Jego konstrukcja inwestycyjna powiązana jest z koszykiem akcji dostępnym w ramach strategii EurAsian Alpha Centurion Royal Bank of Scotland. W połowie jest ona oparta o walory stu europejskich spółek o największej kapitalizacji rynkowej, w tym takich gigantów jak: BP, Nestle SA, Siemens AG, Nokia, Deutsche Telecom, L’Oréal i innych. Drugą połowę stanowią akcje stu największych spółek azjatyckich, między innymi: China Petroleum & Chemical Corp., Singapore Telecommunications Ltd., Tokio Gas Co Ltd., Canon oraz Sharp. Klasyfikacja spółek do listy stu największych i najbardziej płynnych z obu rynków dokonywana jest raz w roku, w czerwcu. Spośród walorów łącznie dwustu spółek, bezpośrednio w inwestycji uczestniczą akcje 40 spółek europejskich i 30 spółek azjatyckich.

– Strategia EurAsian Alpha Centurion pozwala wykorzystywać statystyczną zależność, zgodnie z którą kursy akcji powracają do swoich średnich poziomów. Zależność ta realizowana jest poprzez nabywanie akcji, których ceny spadły oraz sprzedaż akcji, których ceny wzrosły. Co tydzień zarządzający inwestycją wybierają do koszyka dwadzieścia najbardziej niedowartościowanych i wyłączają z niego dwadzieścia najbardziej przeszacowanych akcji spółek z Europy. Według podobnego modelu wybierane są akcje azjatyckie, przy czym selekcji podlega odpowiednio po 15 spółek ? tłumaczy Konrad Wąsiel z Centrum Inwestycyjnego Deutsche Bank PBC.

Potencjalny zysk z inwestycji zależy od wyników strategii na rynku największych firm europejskich oraz azjatyckich. W momencie zakończenia inwestycji partycypacja
w zysku ze strategii wyniesie od 95% do 115%.

Produkt gwarantuje bezpieczeństwo zainwestowanych środków w dacie zapadalności.

db Gwaracja ? Potęga Eurazji jest denominowana w PLN, jest więc pozbawiona ryzyka kursowego. O atrakcyjności nowej wersji db Gwarancji stanowi zarówno 100% ochrona zainwestowanego kapitału (kapitał pomniejszony o opłatę wstępną) w dacie zapadalności jak i poziom partycypacji w potencjale wzrostów największych spółek Europy i Azji.

Produkt oferowany jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie ? Klient nie płaci więc podatku od zysków kapitałowych, a jego najbliżsi objęci są ochroną na wypadek jego śmierci. Minimalna wysokość składki to tylko 2000 zł, a opłata wstępna wynosi 0,5 proc. zainwestowanego kapitału. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat i nie ukończyły 80 roku życia.

db_gwarancja_eurazji

db Gwarancja może być oferowana jako samodzielna inwestycja lub w ramach tzw. db Duet Korzyści. W tym rozwiązaniu maksymalnie 80 proc. środków może być ulokowanych na jednomiesięcznym depozycie o stałym oprocentowaniu 9 proc., lub trzymiesięcznym o oprocentowaniu 6 proc.; pozostała kwota inwestowana jest w 3-letnią db Gwarancję Potęga Eurazji. Minimalna kwota takiej inwestycji wynosi 10 tys. zł.

Komentarz ? Konrad Wąsiel, Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC

Ponieważ inwestycja w spółki azjatyckie, czyli regionu należącego do tzw. Emerging Markets stwarza okazję na osiągnięcie wyższych zysków, przy zwiększonym ryzyku wynikającym z większej zmienności, portfel obejmuje także akcje grupy największych spółek europejskich – o bardziej stabilnej kondycji. W perspektywie średnioterminowej kursy akcji spółek zarówno europejskich, jak i azjatyckich wykazują tendencję powrotu do swoich średnich poziomów. Odchylenia mogą stwarzać korzystne okazje inwestycyjne, zwłaszcza w przypadku strategii wykorzystujących zarówno okresy pozytywne, jak i negatywne.

www.deutsche-bank-pbc.pl

Tagi:

Podobne artykuły :