Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Aleja Gwiazd – największe spółki pracują dla Ciebie

23 sierpnia 2009

Ubezpieczenie ?Aleja Gwiazd? to szansa zarabiania na wzrostach cen akcji największych polskich spółek z zyskiem wolnym od podatku nawet do 50% w zaledwie 18 miesięcy przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału. Dodatkowo Klienci mają możliwość ulokowania części środków na 3-miesięcznej lokacie oprocentowanej aż 8,10% netto w skali roku (10% brutto).


Do stworzenia ubezpieczenia inwestycyjnego ?Aleja Gwiazd? wykorzystaliśmy flagowe spółki GPW, których kursy uważamy za niedoszacowane: PKN Orlen, Pekao SA, PKO BP, TP SA, PGNiG. Spółki te w obliczu kryzysu finansowego i spadków na giełdzie uległy istotnej przecenie. Natomiast gospodarka polska – wbrew oczekiwaniom pesymistów – ledwie otarła się o kryzys. Panuje zgodne przekonanie, że w bieżącym roku w najgorszym razie doświadczymy minimalnego spadku PKB, a rok 2010 przyniesie już powrót do wzrostu. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że notowania czołowych polskich spółek wzrosną, a przynajmniej nie będą spadać, co jest scenariuszem wystarczającym do wypłaty zysku z ?Alei Gwiazd?.

Ubezpieczenie ?Aleja Gwiazd? jest produktem przygotowanym przez Wealth Solutions SA we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Szczegóły ubezpieczenia zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia ?Aleja Gwiazd?.
www.wealth.pl

Podobne artykuły :