Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Agro Inwestycja – druga emisja certyfikatów Aliora

25 sierpnia 2009

Agro Inwestycja to dwuletni produkt strukturyzowany ze 100-proc. ochroną kapitału w dniu zapadalności. Za pośrednictwem tej inwestycji klienci Alior Banku otrzymują możliwość partycypowania w 100 proc. we wzroście cen kontraktów na produkty rolno-spożywcze, nie ponosząc przy tym ryzyka kursowego. Zapisy można składać w placówkach banku do 11.09.2009r.


Produkty spożywcze są produktami pierwszej potrzeby, dlatego przez wielu uznawane są za klasę aktywów najbardziej odporną na zawirowania rynkowe. – Mając na uwadze symptomy ożywienia gospodarczego, szczególnie w najbardziej zaludnionych częściach świata można oczekiwać, że popyt na produkty takie jak soja, kukurydza, pszenica będzie wzrastał. Jednocześnie zmiany klimatyczne i rosnąca degradacja ziemi rolnej powoduje spadek dostępności pól nadających się do uprawy. Wraz ze wzrostem zainteresowania w segmencie biopaliw zapotrzebowanie na niektóre produkty rolne jako podstawowy element w produkcji ekologicznych paliw rośnie – informuje Alior Bank w swoim komunikacie.

Agro Inwestycja dostępna jest równolegle w trzech w walutach: PLN, USD i EUR. Inwestor partycypuje w 100 proc. we wzroście wartości koszyka towarów rolnych (koszyk) do czasu, gdy przewyższy on poziom bariery. Jeżeli bariera zostanie przebita w Okresie Obserwacji Bariery (tj 17.09.2009 r. – 16.09.2011 r.), inwestor otrzyma kupon. Poziom bariery dla inwestycji w PLN to 150 proc., a dla inwestycji w walucie USD lub EUR – 140 procent. Wartość kuponu zostanie ustalona nie później niż w dniu emisji (17.09.2009 r.) i będzie zawierać się w przedziale 6-9 proc. dla PLN oraz 3-6 proc. dla USD i EUR.

W koszyku znajdują się soja (Bloomberg Ticker: S1 <Cmdty>) z wagą 0,6 oraz kukurydza (Bloomberg Ticker: C1 <Cmdty>) i pszenica (Bloomberg Ticker: W1 <Cmdty>) – obie z wagą 0,2. Minimalna kwota inwestycji to 3 tys. PLN, 1 tys. USD lub 1 tys. EUR, a opłata dystrybucyjna wynosi nie więcej niż 1,25 procent. Zapisy można składać w placówkach Alior Banku do 11.09.2009 r.

Agro Inwestycja to produkt strukturyzowany dostępny w formie Bankowych Papierów Wartościowych, których emitentem jest Alior Bank. Oznacza to, że inwestycja jest objęta ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego analogicznie jak depozyty bankowe. Ponadto forma papieru wartościowego zapewnia klientom płynność, mają oni możliwość wyjścia z inwestycji przed terminem zapadalności.

źródło: www.AliorBank.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Podobne artykuły :