Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Wykorzystanie maszyn CNC w praktyce

25 kwietnia 2015

CNC, czyli maszyny sterowane numerycznie, to prężnie rozwijająca się rodzina obrabiarek, które z powodzeniem wypierają standardowe urządzenia tego typu. Do najczęściej stosowanych obrabiarek sterowanych numerycznie należą m.in.: tokarki, frezarki czy centra obróbkowe.

Maszyny CNC swoje pierwsze kroki stawiały już w latach 50. ubiegłego wieku w USA. Numerycznie sterowane obrabiarki powstały na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych w Massachusetts Institutes of Technology. Tamtejsi inżynierowie wpadli na pomysł użycia funkcji matematycznych opisujących kształt przedmiotu w celu przetworzenia ich na ruchy frezarki. Ciąg informacji sterowniczych w postaci liter i liczb nazwano NC (Numerical Control), a dwadzieścia lat później, w epoce powstawania mikrokomputerów, powstały skomputeryzowane układy sterowania – CNC (Computer Numerical Control). I – jak to w życiu bywa – wojskowe urządzenie wkrótce wkroczyło w obszar cywilny, gdzie znalazło szereg zastosowań.

Sterowanie numeryczne obrabiarek

maszyny_cncObrabiarki CNC stosowane były początkowo głównie w produkcji wielkoseryjnej i masowej, jednak rozwój elektroniki i postępująca miniaturyzacja komputerów sprawiły, że możliwe stało się również zastosowanie obrabiarek do produkcji małoseryjnej i jednostkowej. Idea sterowania CNC opiera się na programie, w którym zawarta jest kolejność ruchów, parametry obróbki oraz informacje geometryczne w postaci kodu alfanumerycznego. Po wprowadzeniu programu maszyna rozpoczyna pracę zgodnie z danymi umieszczonymi na nośniku. Mogą się na nim znaleźć: współrzędne drogi narzędzia, rodzaj interpolacji, warunki obróbki, wprowadzenie określonego narzędzia do pracy czy określenie kierunku obrotu wrzeciona. Co ciekawe, układy sterowania CNC mogą współpracować z różnymi obrabiarkami, dzięki czemu proces obróbki metalu stał się niemal idealny.

Obróbka skrawaniem

Do najczęstszych procesów, w których używa się obrabiarek CNC, należy obróbka skrawaniem. Proces ten przy użyciu dawnej technologii, w której operator obsługiwał maszynę w pełni ręcznie, niósł ze sobą sporo strat i opóźnień. Dzięki wprowadzeniu urządzeń CNC udało się je skutecznie wyeliminować. Otóż, w odróżnieniu od tradycyjnej obróbki, skrawanie przy pomocy sterowania numerycznego stało się mniej czasochłonne, gdyż nie ma potrzeby przygotowywania wzorca, z którym należy porównywać gotowe detale. Skróceniu uległ także czas przygotowawczo-zakończeniowy oraz główny czas produkcji. Zniwelowano błędy wynikające z przekraczania ustalonych wymiarów, a co za tym idzie konieczność zakupu nowego surowca celem ponownej produkcji elementu. Ponadto atutem CNC jest kilkuwymiarowa obróbka metalu , np. trójosiowa, dzięki czemu możliwa jest produkcja detali trójwymiarowych. Aby skorzystać z tej formy obróbki skrawaniem, nie trzeba wcale posiadać własnej maszyny, bowiem można skorzystać z usług CNC, np. we Wrocławiu.

Automatyzacja procesu

Można by rzec, ze maszyny CNC wykonują tę samą pracę co standardowe urządzenia, jednakże należy pamiętać, że w przypadku użycia sterowania numerycznego można w niemal stu procentach zautomatyzować proces produkcji. Odpowiednio skonstruowany program będzie pracował od momentu podania surowca poprzez skrawanie, zmianę noży skrawających po wykonanie elementu i jego odbiór. Dodatkowo może zostać zaprogramowany na określoną ilość detali, a także wysyłać komunikaty o ewentualnych błędach.

Jak widać, zastosowanie technologii CNC niesie wiele udogodnień, a także oszczędności – głównie na kosztownym materialne, ale także na drogocennym czasie produkcji. Dzięki temu pracę można znacznie uelastycznić, a cały proces uczynić bardziej produktywnym.

Więcej informacji na ten temat odnaleźć znaleźć na stronie www.galwmet.pl

Podobne artykuły :