Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Szczęśliwa siódemka Union Investment TFI

15 października 2009

Union Investment TFI zajęło pierwsze miejsce w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy organizowanym przez Rzeczpospolitą i firmę Analizy Online. Organizatorzy wysoko ocenili Towarzystwo m.in. za wyniki inwestycyjne, stabilny zespół zarządzających i politykę informacyjną.
Tegoroczne zwycięstwo potwierdza naszą mocną pozycję na rynku i skuteczność w zarządzaniu środkami. Warto podkreślić, że to już siódma edycja rankingu i tylko Union Investment TFI w każdym z nich stawało na podium  ? mówi Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI.

W ocenie TFI brano pod uwagę wyniki inwestycyjne i ryzyko ponoszone przez dany fundusz w pięciu grupach funduszy: akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. Uwzględniano także stabilność zespołu zarządzających i politykę informacyjną towarzystw.

W grupie funduszy bezpiecznych na pierwszym miejscu znalazł się subfundusz UniKorona Pieniężny. Osiągnął on nie tylko lepsze stopy zwrotu niż lokaty bankowe, ale także zyskiwał więcej niż benchmark (wzorzec służący do porównań). Dla porównania udało się to tylko trzem najlepszym funduszom z tej kategorii. W grupie funduszy akcyjnych oceniane były fundusze, które najlepiej radziły sobie w ostatnich pięciu latach. Wiceliderem tej kategorii został UniKorona Akcje, który otrzymał 90 proc. możliwych do zdobycia punktów. Ponadto w porównaniu z poprzednim rokiem z czwartego na drugie miejsce przesunął się subfundusz UniKorona Zrównoważony.

Ważnym elementem w rankingu była ocena jakościowa, a szczególnie jeden z jej elementów jakim jest polityka informacyjna towarzystw funduszy inwestycyjnych – w ocenie autorów analizy szczególnie istotna w czasach kryzysu. Premiowano m.in. dostępność informacji o opłatach manipulacyjnych, kosztach zarządzania, wysokości banchmarku, strukturze aktywów, czy osobach zarządzających funduszem. Sprawdzano także łatwość dostępu do informacji na stronie internetowej TFI lub dystrybutora. W tej kategorii Union Investment TFI otrzymało maksymalna liczbę punktów.

W sumie w tegorocznym rankingu Union Investment TFI uzyskało 85,3 punktów na 100 możliwych. W siedmioletniej historii rankingu Union Investment TFI jako jedyne towarzystwo stawało na podium we wszystkich edycjach – pięciokrotnie zajmowało pierwsze miejsce, a dwa razy było wiceliderem.

www.union-investment.pl
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym ? usługi asset management. Union Investment TFI SA posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne. Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: ,

Podobne artykuły :