Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców

22 lipca 2009

Jak wynika z badania BOG przeprowadzanego na zlecenie InfoMonitora, w odczuciu właścicieli firm i osób odpowiedzialnych za finanse w przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich 3 miesięcy po raz kolejny spadło bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Wskaźnik bezpieczeństwa w lipcu zmalał do poziomu 1,44 pkt i jest o 2,37 pkt niższy niż podczas pomiaru w marcu.


Na uwagę zasługuje fakt, że wskaźnik BOG wyraźnie obniżył się już po raz trzeci z rzędu. Jeszcze rok temu wynosił 21 pkt. Z kolei od początku prowadzenia badania w listopadzie 2007 r. barometr spadł o ponad 24 punkty. Zdecydowanie najgorzej sytuację oceniają przedsiębiorcy indywidualni, a najlepiej dostawcy usług masowych.

– Badani deklarują nasilenie się problemu nieterminowego spłacania należności przez ich partnerów biznesowych. Już 35% ankietowanych firm deklaruje, że terminowe wpłaty nie przekraczają połowy należności – mówi Mariusz Hildebrand, prezes InfoMonitora. – Liczba przedsiębiorstw, które notują problemy z otrzymywaniem należności na czas wyraźnie rośnie już czwarty kwartał z rzędu. Dla porównania w sierpniu 2008 r. odsetek firm, które nie otrzymywały przynajmniej połowy wpłat w terminie wynosił 23% – dodaje.

Zdecydowanie najczęstszą postawą przedsiębiorców w obliczu kryzysu jest redukcja kosztów prowadzenia działalności. Blisko dwie trzecie ogółu badanych (65%) deklaruje, że w ich firmie podejmowane są tego typu działania. Co trzeci (34%) spodziewa się lub już obserwuje ograniczenie inwestycji, co siódmy (15%) – redukcję zatrudnienia. Uwagę zwraca natomiast fakt, że występują duże różnice postaw w poszczególnych grupach firm. Wśród przedsiębiorców indywidualnych redukcję zatrudnienia przeprowadził lub planuje niemal co trzeci ankietowany, a wśród dostawców usług masowych działanie to deklaruje zaledwie 3% badanych.

Wśród przebadanych spółdzielni mieszkaniowych aż dwie trzecie (66%) zgłosiło problem zadłużenia lokatorów lub najemców lokali handlowo-usługowych, a w przypadku 21% zadłużenie dotyczy obu tych grup jednocześnie. Najczęściej (40%) średni czas zwłoki w płatnościach lokatorów wynosi ok. 2-3 miesięcy. W przypadku co piątego zadłużonego czas ten wynosi od 4 do 6 miesięcy.
Niemal co trzecia spółdzielnia mieszkaniowa (29%) korzysta z usług BIG. Warto zaznaczyć, że aż 86% z nich uznaje wpisanie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej za najbardziej skuteczną metodę egzekwowania należności. 14,5% spółdzielni korzystających z tej metody odzyskuje nawet do 95% należności, a niemal 50% notuje zwrot należności od 50-80%.

Pełna wersja raportu dostępna na www.infomonitor.pl w zakładce ?Publikacje?

Badanie BOG (Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym) rozpoczęto, by stale monitorować wpływ bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz zatorów płatniczych na poziom bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Na zlecenie InfoMonitora, co kwartał, instytut Pentor przeprowadza ankietę wśród osób odpowiedzialnych za finanse w trzech głównych segmentach firm ? wśród dostawców usług finansowych, dostawców usług masowych oraz przedsiębiorców. Wskaźnik może przyjmować wartość od -100 do 100.

Przejdź do spisu treści blisko 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Podobne artykuły :