Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Eksplorujemy najciekawsze kierunki inwestycyjne

24 lutego 2009

Kryzys gospodarczy zweryfikował atrakcyjność wielu obszarów inwestycyjnych. Jednak są kraje, które nie tak łatwo poddają się recesji, i właśnie one mogą nadawać ton światowej gospodarce. Nieustająco atrakcyjnym rynkiem pozostaje również energia alternatywna.

Chiny
Ten rok będzie najtrudniejszy od przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Choć proces uniezależniania się gospodarki Państwa Środka od Stanów Zjednoczonych rozpoczął się już jakiś czas temu, to ostateczny egzamin ekonomicznej niezależności  nadszedł zbyt szybko. Dodatkowo skala kryzysu pokazała jak trudny jest ten test. Teoria głosząca niezależność względem cykli koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych na tą chwilę została obalona. Rząd chiński jednak walczy ze skutkami kryzysu: zaproponowany przez niego pakiet stymulujący gospodarkę o wartości ok. 600 mld. USD będzie głównie przeznaczony na kolejne infrastrukturalne projekty oraz odbudowę instalacji zniszczonych podczas trzęsień ziemi w 2008. Taka kwota rządowych inwestycji poprawia nastroje w tamtejszym sektorze bankowym. Ponadto, kredyt płynie wartkim strumieniem, gdyż za większością z przedmiotów kredytowania stoją władze, które dysponują w zasadzie pełną kwotą rezerw walutowych w postaci niemal 2 bilionów dolarów. Będąc pewnym bezpieczeństwa ok. 25 proc. portfela kredytowego (taka jest średnia ekspozycja chińskich banków na projekty infrastrukturalne), równie chętnie udzielają one pożyczek przeciętnym Chińczykom. Żeby PKB znów mogło jeszcze silniej przyrastać potrzebny jest silny popyt wewnętrzny, czyli większe wydatki konsumentów na rodzime dobra i usługi. Aby wzbogacić portfele mieszkańców Chin, władza Państwa Środka zwiększy wydatki na działalność socjalną. Nawet drobne wsparcie na bazie polityki społecznej może istotnie poprawić wskaźniki nastrojów konsumenckich, stąd jeszcze bardziej atrakcyjnie wyglądać będą wskaźniki popytu i całego PKB.

Indie
Władze Indii robią wiele, aby zatrzymać kryzys.  Mimo tego, że sytuacja w Indiach w 2009 roku również będzie gorsza niż w latach poprzednich, to agresywna polityka fiskalna oraz monetarna stwarzają dogodne warunki dla silnych wzrostów  PKB. Patrząc przez pryzmat rynków akcyjnych, w oczywisty sposób można oczekiwać atrakcyjnych wyników w tym segmencie już w tym roku, (rynki akcji będą uwzględniały realną poprawę sytuacji w przyszłości w cenach bieżących). Indie, podobnie jak Chiny, swój wzrost zawdzięczają wzrastającej produktywności i inwestycjom w kapitał ludzki. Biorąc pod uwagę, iż kryzys kredytowy w niemal niezauważalny sposób odbił się na sektorze bankowym w tych gospodarkach, można oczekiwać, iż kondycja przedsiębiorstw nie ulegnie istotnemu pogorszeniu. To zagwarantuje szybki powrót do dynamiki wzrostów obserwowanych w poprzednich latach.

Brazylia
Gospodarka tego kraju nadal jest w dużym stopniu zależna od rynków surowców.  Pomimo niezwykle trudnej sytuacji w krajach Ameryki Łacińskiej, Brazylia jest względnie najsilniejszą gospodarką w regionie, dlatego pierwsze sygnały poprawy sytuacji odzwierciedlane będą z większym natężeniem właśnie w tym kraju. Istotnie pozytywny wpływ ma kontynuacja reform gospodarczych i nieustanny import zaawansowanej technologii. 

Alternatywna energia
Analizując globalny sektor energetyczny można dojść do klarownych wniosków,
iż alternatywne jej źródła są na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie ustaje popyt ze strony gospodarek wschodzących ? takich właśnie jak: chińska, brazylijska czy indyjska. Dodatkowo alternatywne źródła energii doskonale wpisują się w politykę troski o klimat, do której aktywnie włączają się najwięksi na Ziemi emitenci trujących gazów przemysłowych (USA oraz Chiny). W obliczu kredytowego kryzysu wiele państw nie rezygnuje z finansowania projektów bazujących na źródłach odnawialnych oraz na poprawie efektywności energetycznej. To sprawi, że  segment alternatywnej energii będzie w dużym stopniu odizolowany od ogólnogospodarczego spowolnienia. Gdy natomiast nadejdzie ożywienie segment ten wzrastać będzie szybciej od pozostałych gałęzi gospodarki.

Michał Poła, analityk New World Alternative Investments

O New World Alternative Investments www.nwai.pl
To pierwsza w Polsce firma wyspecjalizowana w inwestycjach alternatywnych. Cała kadra tworząca firmę ma za sobą wieloletnie doświadczenie na stanowiskach w czołowych instytucjach finansowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy USA. New World Alternative Investments, jako pierwsza firma w Polsce swoje usługi koncentruje w obszarze rzadkich bądź niespotykanych na naszym rynku inwestycji twardych, takich jak produkty strukturyzowane, fundusze hedge, fundusze aktywów niepublicznych, fundusze funduszy, a także inwestycji miękkich ? w nieruchomości, sztukę, ludzi, schematy udziałowe, franchising i inne.

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Podobne artykuły :