Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zmierz swój kredyt

21 maja 2010

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, przeważnie zaciąganym na 20, 30 lub więcej lat. Planując z nim życie należy  bardzo ostrożnie i uważnie dobierać jego parametry, takie jak okres kredytowania. Choć każdy bank posiada swoje standardy w tym zakresie, których raczej nie zdołamy zmienić, warto samemu zastanowić się i przekalkulować, co będzie dla nas najbardziej opłacalne. Umiesz liczyć ? licz na siebie!


Okres kredytowania, czyli czas przez jaki możemy spłacać zaciągnięty kredyt hipoteczny, jest bardzo ważnym elementem bankowego zobowiązania. Wielu sądzi, że zawsze korzystniej, gdy jest on jak najdłuższy. Choć w większości sytuacji to prawda, nie można uznać tej opinii za regułę i rozciągać jej na 100% przypadków. Po pierwsze nie każdy może liczyć na maksymalne wydłużenie okresu spłaty kredytu, po drugie nie w każdych okolicznościach i nie dla każdego kredytobiorcy jest to rzeczywiście opłacalne.

Im dłużej tym lepiej?
– Opcja z najdłuższym okresem kredytowania jest korzystna, jeżeli bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za zmianę harmonogramu spłat po dokonaniu nadpłaty kredytu.
W takim przypadku zdecydowanie lepiej mieć niską ratę z możliwością wyższych wpłat ? podkreśla Paweł Stola, analityk portalu Hiponet.pl. Taki wybór zagwarantuje nam bezpieczną sytuację, jeżeli np. stracimy pracę lub będziemy mieli chwilowe wyższe wydatki (np. wyjazd wakacyjny, zakupy świąteczne). W takim przypadku niska rata kredytu da nam poczucie komfortu i możliwości spłaty.
Jeżeli bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu w ciągu pierwszych kilku lat od dnia wypłaty kredytu warto zastanowić się, czy rzeczywiście planujemy spłacić kredyt w krótszym okresie. Jeżeli nie ? to również warto wybrać opcję z długim okresem kredytowania i niską miesięczną ratą.
– W okresie pobierania opłat przez bank możemy lokować oszczędności np. w bezpieczne fundusze inwestycyjne lub lokaty bankowe, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć później na spłatę kredytu ? radzi Paweł Stola, Hiponet.pl
Gdy bank w każdym przypadku pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, co zdarza się coraz rzadziej, należy wybrać okres kredytowania w którym planujemy spłacić kredyt. – Należy pamiętać, że dla naszego bezpieczeństwa rata kredytu powinna stanowić od 25% maksymalnie do 40% dochodów netto gospodarstwa domowego w zależności od wysokości dochodu, ilości osób w rodzinie oraz innych miesięcznych zobowiązań ? podkreśla Stola.

Wiekowy kredyt
Okres kredytowania ma niezaprzeczalny wpływ m.in. na wysokość miesięcznych rat kredytu. Przy dłuższym kredytowaniu będziemy zobowiązani spłacać niższą ratę, gdyż pożyczona kwota jest bardziej rozłożona w czasie. Im dłuższy okres kredytowania tym większa będzie także zdolność kredytowa. Niektóre banki wyliczają ją jednak na krótszy niż maksymalny okres. Wówczas, choć dopuszczają kredytowanie na 40 lat, zdolność kredytową obliczają tak, jak przy kredycie na lat 30.
– Dłuższy czas spłaty kredytu jest zdecydowanym sprzymierzeńcem tych, którzy z trudnością spełniają kryteria zdolności kredytowej. Wraz z wydłużeniem okresu spłaty rośnie bowiem ich zdolność kredytowa, która determinuje przyznanie kredytu przez bank ? wyjaśnia Paweł Stola.

Niestety nie każdy może liczyć na uzyskanie maksymalnego okresu spłaty swojego zobowiązania. Ważnym czynnikiem branym tu pod uwagę przez bank jest maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie zakończenia okresu kredytowania. Na przykład 50-letni mężczyzna może uzyskać kredyt tylko na 20 lat pomimo, że bank udziela kredytów nawet na 30 lat. Wynika to z faktu, że maksymalny wiek osoby zaciągającej kredyt w dniu spłaty ostatniej raty nie może być wyższy niż 70 lat. Każdy bank w powyższym zakresie prowadzi jednak własną politykę kredytową i oferty pod tym wzglądem nie są jednorodne. W niektórych instytucjach szansę na kredyt spłacany przez 45 lat mają nawet osoby 35-letnie, co pozwala na osiągnięcie przez kredytobiorcę wieku 80 lat w chwili spłaty całości zadłużenia w terminie!
Poniższa tabela prezentuje zestawienie 21 banków pod kątem maksymalnego wieku kredytobiorcy w chwili zakończenia spłaty kredytu hipotecznego oraz maksymalnego okresu, na jaki można go zaciągnąć.

Wyjątek potwierdza regułę
Informacje zamieszczone w poniższej tabeli podlegają pewnym modyfikacjom. Niekiedy bowiem dane przypadki rozpatruje się indywidualnie. – Choć Bank BPH/GE standardowo udziela kredytu do 75 roku życia to w przypadku, gdy współkredytobiorcami są dzieci kredytobiorcy, których dochody zostały uwzględnione przy ocenie zdolności kredytowej lub kredyt nie przekracza 50% wartości nieruchomości, można przedłużyć spłatę do 80 roku życia ? wyjaśnia Paweł Stola, Hiponet.pl. Podobnie Getin Noble Bank, w którym nie ma w ogóle ściśle określonego limitu wiekowego. Przyznając kredyt nawet na 50 lat, bank indywidualnie wyznacza maksymalny wiek kredytobiorcy.

Jeszcze większe możliwości przesunięcia maksymalnego wieku kredytobiorcy daje Bank Nordea. Gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy jest wyższa niż 70 lat, bank może udzielić kredytu pod warunkiem, że poziom wskaźnika LTV (stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości) będzie zróżnicowany w zależności od wieku kredytobiorcy w następujący sposób:

Teoretycznie zatem posiadając 60% wkładu własnego bank Nordea mógłby udzielić kredytu na 30 lat osobie w wieku 70 lat. W praktyce jednak bank nie podejmie takiego ryzyka i indywidualnie dostosuje warunki kredytu do określonej sytuacji, choć pewne rozsądne przesunięcie granicy wieku jest jak najbardziej możliwe.

Joanna Ostrowska
Żarówka PR i Marketing
www.zarowkamarketing.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , , ,

Podobne artykuły :