Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zakaz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych – cz. II

22 stycznia 2014

Przyjmując, że osoby prawomocnie skazane za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. nie są i nie mogą zostać członkami organów czy też likwidatorami spółek kapitałowych, trzeba by także przyjąć, że czynności prawne dokonane przez takie osoby za spółkę (w szczególności należy mieć więc na uwadze członków zarządu) są bezwzględnie nieważne.

Tak surowa sankcja byłaby nie do pogodzenia z potrzebami obrotu gospodarczego i godziłaby w stabilność tego obrotu. Z pomocą przychodzi tutaj jednak system domniemań prawnych wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Należy zgodzić się z poglądem, że skutki prawne czynności prawnej dokonanej przez członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo z art. 18 § 2 k.s.h. trzeba rozpatrywać w identyczny sposób jak skutki prawne czynności prawnej dokonanej przez skutecznie odwołanego, ale niewykreślonego z rejestru członka zarządu spółki.

Zgodnie z art. 14 ustawy o KRS, jeżeli taką czynność prawną ze spółką, za którą działał członek zarządu objęty zakazem pełnienia funkcji wpisany do KRS, osoba trzecia zawarła w dobrej wierze – to czynność taka jest ważna. Odnosząc się do przywoływanej już afery Amber Gold należy uznać, że umowy podpisane z tą spółką co do zasady są ważne – pomimo tego, że prezes jej zarządu nie był zdolny do pełnienia tej funkcji.

Jeżeli zaś dana osoba w ogóle nie będzie do KRS wpisana jako członek zarządu, to czynność taka będzie nieważna. Sporną kwestią jest zaś to, czy może być ona potwierdzona przez spółkę w późniejszym czasie. Podobnie czynność prawna dokonana przez członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji będzie bezwzględnie nieważna, gdyż spółka taka nie jest jeszcze w ogóle w KRS wpisana.

logo_spolki_z_gornej_polkiautor:
Mateusz Dąbroś – Prawnik
www.kancelaria-szip.pl

 

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :