Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Wskaźnik PPI na poziomie wyższym niż oczekiwano

25 kwietnia 2015

20 kwietnia 2015 roku zostały opublikowane najnowsze dane dotyczące wskaźnika PPI. Indeks cen dóbr produkcyjnych osiągnął poziom –2,4%. Analitycy spodziewali się nieco niższego wyniku, a mianowicie -2,5%. W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku (-1,3%) nastąpił znaczny spadek wartości wskaźnika.

Tendencja zniżkowa wskaźnika utrzymuje się nieprzerwanie od grudnia 2013 roku. Wahania w tym okresie były dość znaczne — od -0,10% w grudniu 2012 r. do rekordowego wyniku w lutym bieżącego roku: -2,9%.

PPI (z ang. Producer Price Index) jest wskaźnikiem określającym ceny producenta, które z kolei mają istotny wpływ na kształtowanie się cen na rynku towarowym i hurtowym. Indeks cen dóbr produkcyjnych uwzględnia ceny wszystkich działów przemysłowych oraz rolnictwa.

Warto zauważyć, że wartości prognozowane niewiele różnią się od tych publikowanych. W marcu bieżącego roku wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami (-2,7%). Prognozy poparte są bowiem wnikliwymi badaniami rynku finansowego.

citi_index_ppi

Czynniki decydujące o wartości wskaźnika PPI

Największy wpływ na wskaźnik PPI, jak wynika z „Raportu o inflacji z marca 2015 roku” opublikowanego przez Narodowy Bank Polski, mają między innymi takie czynniki jak spadek cen towarów importowanych oraz cen surowców. Biorąc pod uwagę ceny importu, to w III kwartale 2014 roku nastąpił spadek do poziomu -5,8% r/r, co daje wynik najniższy od 2005 roku. Było to spowodowane między innymi spadkiem cen paliw i innych towarów importowanych, a także słabszym kursem dolara w stosunku do złotego. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w sektorze krajowym, jak i eksportowym. Czwarty kwartał 2014 roku przyniósł spadek cen na rynku krajowym o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 i o 1,3% w stosunku do III kwartału. Z kolei biorąc pod uwagę dynamikę cen na rynku eksportowym, to spadły one o 1,1% w stosunku do IV kwartału 2013 roku oraz o 2,3% w stosunku do III kwartału 2014 roku (źródło: http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2015.pdf).

Znaczenie wskaźnika PPI

Wskaźnik PPI ma istotne znaczenie przede wszystkim dla producentów. Obliczany jest on głównie dla surowców i produktów wykorzystywanych w całym procesie produkcyjnym. Precyzyjne określenie wskaźnika jest procesem złożonym i skomplikowanym, gdyż na jego wartość mają wpływ tak niestabilne zmienne jak chociażby ceny energii. Wynik ujemny świadczy o spadku cen w stosunku do danego okresu bazowego — najczęściej roku (r/r). Wzrost wskaźnika natomiast jest sygnałem, że koszty produkcji mogą wzrosnąć.

Indeks cen dóbr produkcyjnych służy również do prognozowania Indeksu cen dóbr konsumpcyjnych, czyli wskaźnika cen towarów i usług. CPI (z ang. Consumer Price Index) może być określany, oprócz roku bazowego, w okresach kwartalnych (k/k) oraz miesięcznych (m/m). Jego wzrost lub spadek jest sygnałem, że zmianie ulegną również ceny na rynku konsumenckim.

Deflacja na wskaźniku PPI powoli zaczyna zawracać niestety jest to dośc anemiczna zmiana. Po wyłączeniu cen ropy okazuje się, że równowaga deflacyjna nadal trwa i niestety w najbliższy mczasie nie zanosi się na zmianę. Rynek stopy procentowej nie zareagował na publikację, lecz złoty już tak. Wynika z tego, ze nasza gospodarka wykazuje dośc silny impet, jednak tym sukcesem będzie musiała się podzielić dlatego też umocnienie złotego może przyczynić się do częściowego zniesienia wzrostu gospodarczego. Skala umocnienia złotego jest dośc duża w roku bieżącym, lecz w warunkach bardzo luźnej polityki pieniężnej łatwo może wyobrazić sobie kurs EUR/PLN nawet poniżej 3,80 – mówi Marcin Niedźwiecki z City Index.

Tagi:

Podobne artykuły :