Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Urlop podczas wypowiedzenia

25 lutego 2009

Pracownicy wypowiedziano umowę o pracę. Ponieważ miała niewykorzystany urlop, pracodawca udzielił jej tego urlopu w okresie wypowiedzenia. W pierwszym dniu wypowiedzenia pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie do końca okresu wypowiedzenia.


Pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia. W sytuacji gdy zatrudnionemu przysługuje w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego pracodawca może udzielić takiego urlopu, a pracownik nie może odmówić pójścia na urlop. Wynika to z przepisu art. 1761 Kodeksu pracy.

Pracownik nie może również odmówić wykorzystania w okresie wypowiedzenia urlopu w zaległego. Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia pozwala uniknąć konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu pracownik musi otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop według zasad określonych w § 15 – 19 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za czas urlopu (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm).

Problem powstaje w sytuacji, gdy pracownik wysłany na urlop podczas okresu wypowiedzenia, przedłoży pracodawcy zwolnienie lekarskie. W tej sytuacji następuje przerwanie urlopu wypoczynkowego udzielonego pracownikowi. Wynika to z faktu, że czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby wymieniona w art. 166 Kodeksu pracy, jest przesłanką przerwania urlopu. Oznacza to, że pracownik przedkładając pracodawcy zwolnienie lekarskie nie może być traktowany jako przebywający na urlopie.

Z tego względu nie można uznać, że pomimo udzielenia urlopu został on wykorzystany. Z tego względu pracownikowi, który podczas okresu wypowiedzenia zachorował i przedłożył zwolnienie lekarskie należy się ekwiwalent pomimo tego, że przed przedłożeniem zwolnienia lekarskiego został mu udzielony urlop. Podczas okresu niezdolności do pracy związanego z chorobą pracownika, pracodawca ma obowiązek wypłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 dni. Wynika to z art. 166 Kodeksu pracy. W przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się przed upływem tego okresu pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Z tym dniem ustaje obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego, gdyż nie ma już stosunku pracy. Dlatego wynagrodzenie chorobowe należy wypłacić do dnia rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli zwolnienie lekarskie wykracza poza okres wypowiedzenia należy wypełnić zaświadczenie płatnika składek – druk Z3 i przesłać do ZUS ? u razem ze zwolnieniem lekarskim wykraczającym poza okres rozwiązania umowy o pracę oraz kserem świadectwa pracy. Szczegółowych informacji w tej materii powinien udzielić właściwy oddział ZUS.

Artykuł pochodzi z
serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Zwolnienie pracownika na chorobowym,
Odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę,  
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych,
Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty wynagrodzenia,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :