Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ulga rehabilitacyjna – wszystko co należy o niej wiedzieć

20 grudnia 2014

Szacuje się, że ponad milion osób może w tym roku skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy składaniu zeznania podatkowego PIT za rok 2014. Warto wiedzieć, komu przysługuje ta ulga, co wlicza się w jej granicach i ile wynosi kwota zwrotu, na którą może liczyć podatnik. Poniżej kilka najważniejszych informacji o uldze rehabilitacyjnej.

Ulga rehabilitacyjna to specjalny zwrot przysługujący osobom niepełnosprawnym lub mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne ich członkom rodziny. Odliczana jest od dochodu na podstawie dołączonego do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 formularza oznaczonego symbolem PIT/O.

Kto może skorzystać z ulgi?

ulga_rehibilitacyjnaPrzede wszystkim ulga rehabilitacyjna należy się osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością I lub II grupy inwalidzkiej. Oprócz tego przysługuje ona również członkom rodziny, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną. Należy jednak pamiętać, że w drugim przypadku dochody osoby będącej pod opieką nie mogą przekroczyć kwoty 9120 zł (tutaj przeczytasz więcej).


Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Lista wydatków, jakie można wliczyć do ulgi rehabilitacyjnej przy składaniu zeznania podatkowego PIT jest dość obszerna. Wydatki dzieli się głównie na limitowane i nielimitowane. Różnią się ode od siebie tym, że niektóre poniesione koszty objęte są ulgą tylko do pewnej kwoty. Podział ten jest bardzo istotny przy dołączaniu odpowiedniego formularza do naszego zeznania podatkowego. Do najważniejszych wydatków limitowanych zalicza się:

–    opłacenie przewodnika,
–    opłacenie psa przewodnika,
–    koszty związane z posiadaniem samochodu (samochód musi być własnością podatnika i służyć do przewozu na zabiegi).

Wydatki nielimitowane

Ta grupa jest zdecydowanie większa od wymienionych wyżej wydatków limitowanych. Wśród nich znajdują się m.in.:

–    adaptacje i wyposażenie domów/mieszkań, by te odpowiadały potrzebom niepełnosprawnym,
–    przystosowanie pojazdów,
–    koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
–    koszty opieki pielęgniarskiej w domu,
–    koszty przewozu na zabiegi,
–    opłata dla tłumacza języka migowego.

Warunki dodatkowe

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, warto pamiętać, że istnieje kilka dodatkowych warunków, które należy spełnić. Przede wszystkim wydatki na cele, jakie są objęte ulgą, nie mogą być w finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób, niepełnosprawnych, NFZ, PFRON czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli osoba niepełnosprawna finansowała po części niektóre wydatki poprzez fundusze z wymienionych instytucji, może ubiegać się o zwrot różnicy pomiędzy kwotą finansowaną a rzeczywistym poniesieniem kosztów.

Dokumentacja

Poniesienie kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną, bądź też wynikających z samej niepełnosprawności, musi zostać odpowiednio udokumentowane. Najbardziej typowymi dowodami będą faktury i paragony wydawane przy zakupie odpowiednich produktów czy korzystaniu z danej usługi.

Artykuł opracowany przez portal Money.pl
Autor: W. Chentkiewicz

Tagi: , ,

Podobne artykuły :