Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ubezpieczenie społeczne menedżera

10 marca 2009

Czy kontrakt menedżerski, zawarty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania, stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych?

Na mocy art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), od 1 stycznia 2004 r. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dlatego też przychody menedżera (również posiadającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania) uzyskane z tytułu wykonywanego kontraktu menedżerskiego dla celów podatkowych są uznawane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Powołując się na zaprezentowany przepis ZUS wyjaśnił (m.in. w piśmie z dnia 22 kwietnia 2004 r., znak: Fuu 400-915/03), że kontrakt menedżerski powinien być tytułem do ubezpieczeń społecznych, a nie umową wykonywaną w ramach działalności pozarolniczej. Oznacza to, że wykonywanie kontraktu menedżerskiego (również w ramach prowadzonej działalności) stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku gdy w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osiągane są przychody z działalności pozarolniczej, o których mowa w przepisach podatkowych oraz przychody z kontraktu menedżerskiego powstaje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z dwóch tytułów jest objęta ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał wcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Zatem dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która jednocześnie wykonuje pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego i osiąga przychody zarówno z działalności jak i przychody z kontraktu menedżerskiego, obowiązek ubezpieczeń społecznych powstanie z jednego wybranego przez tę osobę tytułu. Wówczas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z drugiego tytułu mają charakter dobrowolny. Z obydwu tytułów obowiązkowa jest jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Zwolnienie pracownika na chorobowym,
Zakaz konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia,
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: ,

Podobne artykuły :