Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Tylko co drugi produkt strukturyzowany przyniósł zysk (I kwartał 2010 r.)

30 kwietnia 2010

Według naszych danych w I kwartale br. działalność zakończyło 45 produktów strukturyzowanych, przy czym w 42 przypadkach znamy wynik z tych inwestycji. Tylko co drugi produkt (48%) zakończył się z zyskiem, a w pięciu przypadkach wynik był dwucyfrowy (licząc w skali roku oraz po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych).

Pozostałe 52% produktów zakończyło się bez zysku ale zwrotem zainwestowanego kapitału (bez uwzględnienia opłat). Na tle stóp zwrotu, które można było ostatnio osiągnąć inwestując bezpośrednio na rynku akcji i obligacji, czy też w fundusze inwestycyjne, wyniki te nie są zbyt satysfakcjonujące. Trzeba jednak dodać, iż podstawową ich zaletą jest gwarancja kapitału, a także możliwość inwestycji w różnego rodzaju klasy aktywów, mało dostępnych w innych typach produktów inwestycyjnych.

Spośród inwestycji, które zakończyły się w I kwartale tego roku, najwięcej zarobili ci, którzy powierzyli środki do funduszu Fortis L Fix Everest. Zakończył on działalność przed czasem, czyli już po roku od uruchomienia, dzięki realizacji wzrostowego scenariusza na indeksie WIG20. Stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 18,78% po uwzględnieniu dwóch dywidend oraz samego wzrostu jednostki, ale bez uwzględnienia opłaty dystrybucyjnej. Fundusz wypłacił kupon wynoszący 18% (90 złotych) w stosunku do początkowej wartości certyfikatu (500 złotych). Zgodnie z prawem luksemburskim od wypłaconego w formie dywidendy zysku klienci nie muszą odprowadzać podatku od zysków kapitałowych.

Nieco niższe zyski osiągnęli ci, którzy zainwestowali w certyfikaty funduszu KBC Poland Jumper 1 FIZ, oferowanego na przełomie maja i czerwca 2009 roku. Dzięki konstrukcji ?autocall? fundusz zakończył działalność po pół roku. W trakcie pierwszej obserwacji indeks WIG20 wzrósł względem wartości początkowej obliczanej w lipcu 2009 roku, dzięki czemu inwestorzy uzyskali 9% kupon, czyli zarobili 18% w skali roku (po opodatkowaniu +14,6%).

Powyżej 10% w skali roku zarobili również klienci Deutsche Banku PBC, którzy zainwestowali swoje oszczędności w jeden z trzech produktów będących w ofercie banku w 2009 roku. Certyfikaty Chiński Express II, z których zysk był uzależniony od zachowania indeksu Hang Seng China Enterprises, zostały wykupione już po pół roku inwestycji. Zadziałała tu opcja autocall, warunek wypłaty premii został spełniony już w pierwszym terminie obserwacji. Zysk inwestora to 8,25%, czyli 16,5% w skali roku (zysk podlega opodatkowaniu). Przed czasem zakończyły się również dwie edycje Certyfikatów Express db WIG20 (po 12 miesiącach, zamiast po 36), dzięki temu, iż w pierwszej dacie obserwacji wartość indeksu WIG20 była wyższa od wartości z pierwotnej daty wyceny. Certyfikaty Express db WIG20 VIII przyniosły klientom 14% zysku, zaś Certyfikaty Express db WIG20 IX ? 13,5% zysku.

Na 45 zakończonych w I kwartale tego roku lokat, aż 17 opierało się o indeks WIG20. Tylko 7 z nich przyniosło klientowi zysk, mimo iż wszystkie zakładały wzrost indeksu. Kolejnych 15 produktów było opartych o kurs walutowy (zazwyczaj EUR/PLN). ING Bank Śląski oferował w I kwartale 2009 roku lokaty zakładające 2 scenariusze: umocnienie się złotówki wobec euro (kolejne edycje DILT018 – EURPLN DOWN) oraz scenariusz odwrotny czyli osłabienie się kursu naszej waluty (DILT017 – EURPLN UP), dając klientowi możliwość wyboru. Z góry wiadomo było, iż tylko jeden scenariusz zakończy się zyskiem inwestora: lokaty DILT018 – EURPLN DOWN dały klientom zarobek rzędu 8% (niepodlegające opodatkowaniu), podczas gdy klienci, którzy wybrali DILT017 – EURPLN UP dostali zwrot kapitału.

Zespół Analiz Online
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.


Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :