Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Triumf po resplicie

13 lipca 2009

Kiedy FON jako pierwszy scalał swoje akcje ? w kolejce do podobnej operacji stały już przynajmniej trzy inne spółki giełdowe. Pierwsze w Polsce scalenie akcji pokazało, jak wiele jest niedociągnięć w prawie gospodarczym.


Lakoniczny komunikat, który na początku czerwca ukazał się inwestorom giełdowym mówił o tym, że Giełda Papierów Wartościowych ?wznowiła obrót akcjami spółki FON po udanym przeprowadzeniu przez spółkę operacji scalania akcji?. Z nowym kursem spółka potrzebowała jeszcze miesiąca, aby z listy alertów znaleźć się w notowaniach ciągłych. Ale i tak z początkowego kursu 0,50 zł po operacji resplitu dzisiaj wartość jednej akcji oscyluje wokół 80 groszy. Tak dużych wzrostów kursowych giełda w Warszawie nie pamięta od czasów hossy przed nastaniem kryzysu.

Groźna ?Lista Alertów?
Żeby zrozumieć mechanizm, który zmusił spółkę do scalenia akcji, należy przyjrzeć się giełdowej historii firmy FON. Przez ostatnie dwa lata, po kolejnych emisjach serii akcji, wartość jednego waloru dramatycznie spadała z kilkudziesięciu groszy osiągając w końcu wartość jednego grosza za akcję.
Wahania kursowe spółki oscylowały między 0,01 a 0,02 zł, co dla agresywnych i drobnych inwestorów oznaczało możliwość podniesienia zainwestowanego kapitału o 100 proc. w ciągu kolejnych notowań. Ale takie operacje dla samej spółki były dość szkodliwe. Wystarczy zauważyć, że zaraz po utworzeniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ?Listy Alertów? ? to właśnie FON znalazł się na niej jako jedna z pierwszych spółek.

Na ?Listę Alertów? trafiają spółki, które są w upadłości, wartość ich kapitalizacji nie przekracza 5 mln euro, charakteryzują się niskim poziomem płynności ? w okresie trzech miesięcy mediana liczby transakcji wynosi mniej niż 10 transakcji na sesję lub mediana wartości transakcji jest mniejsza niż 50 tys. zł na sesję ? oraz wysoką zmiennością kursu akcji (średni kurs w okresie miesiąca jest równy lub niższy niż 50 gr).

W przypadku gdy spółka zostanie zakwalifikowana na ?Listę Alertów?, zarząd giełdy może oznaczyć w szczególny sposób nazwę akcji spółki w serwisach informacyjnych GPW lub w cedule, usunąć akcje z portfela indeksów giełdowych, bądź przenieść je do notowań w systemie kursu jednolitego. Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku, zarząd giełdy dokonuje okresowej weryfikacji akcji spółek zakwalifikowanych na ?Listę Alertów?. Informacja o zakwalifikowaniu lub usunięciu akcji spółki z listy podawana będzie do publicznej wiadomości w formie komunikatu w dniu sesyjnym…czytaj dalej

Paweł Pietkun
Gazeta Bankowa nr 28 (1080),
13 lipca 2009

Przejdź do spisu treści blisko 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Podobne artykuły :