Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

To dobry czas na zwrot w karierze

11 maja 2009

Jak się zmienia jakość studiów MBA w Polsce na przestrzeni lat?Od momentu, gdy studia takie oferują również polskie uczelnie, stały się one bardziej popularne. Wiele więcej osób wie, jaki jest ich cel. Wciąż jest jednak potrzeba uświadamiania, na czym polega różnica między dobrymi programami, a tymi, które wymagają jeszcze udoskonalenia.


Potrzebna jest też szersza wiedza na temat instytucji, które akredytują najbardziej cenione
programy na świecie i co te akredytacje dają beneficjentom programów. Coraz
bardziej widocznym, również w Polsce, trendem na studiach MBA jest ich
internacjonalizacja, przejawiająca się nie tylko w dążeniu do tworzenia
międzynarodowych grup słuchaczy, ale również w organizowaniu wspólnych zajęć w
trakcie wzajemnych wizyt słuchaczy z uczelni partnerskich. Ten kierunek
rozwoju studiów MBA uważam za bardzo wartościowy. Znacznie niżej oceniam tzw.
specjalistyczne studia MBA, np. dla inżynierów czy lekarzy. Studia tego typu
pozbawiają słuchaczy tak istotnych walorów klasycznych studiów MBA, jak
możliwość spojrzenia na znane im problemy z wielu różnych perspektyw,
inspiracji i uniwersalizmu.

Czym należy się kierować podczas wyboru uczelni?
Ważnym miernikiem jakości programu jest jego ocena dokonywana przez głównych
beneficjentów, czyli słuchaczy i pracodawców. Nie do przecenienia jest także
potwierdzenie wysokiej jakości programu, uzyskane obiektywnie w jedyny
praktycznie możliwy sposób, tj. przez renomowane, niezależne międzynarodowe
organizacje akredytacyjne takie jak Association of MBAs. Uczelni, które
prowadzą akredytowane przez te instytucje programy, jest wciąż niewiele.
Wybierając studia MBA należy również sprawdzić, czy wśród wymagań wstępnych
znajduje się konieczność posiadania przynajmniej trzyletniej praktyki
zawodowej, jaka jest liczba godzin zajęć (pożądane minimum to 500 godzin), czy
na uczelni oferującej program funkcjonuje system kontroli jakości kształcenia,
a postępy studentów są poddawane systematycznej, rygorystycznej ocenie.
Ostatni, ale oczywiście bardzo ważny czynnik to cena ? tu warto kierować się
nie tyle samą kwotą, co tzw. good value for money.

Jakie studia magisterskie wybrać, aby później ukończyć MBA?
Nie można raczej wskazać studiów, po których najlepiej studiuje się na
poziomie MBA. Studia MBA stworzono wiele lat temu w USA dla praktyków ?
menedżerów z dużym doświadczeniem, ale bez formalnego wykształcenia w zakresie
zarządzania. Obecnie wśród słuchaczy spotyka się absolwentów uczelni
ekonomicznych i szkół biznesu, ale dominują absolwenci innych uczelni ?
inżynierowie różnych specjalności, informatycy, lekarze, farmaceuci, a nawet
artyści.

Uczelnie są lepsze i gorsze, czy tak samo jest ze studiami MBA?
Oczywiście. Wybierając program MBA, oprócz międzynarodowych akredytacji
powinniśmy się kierować kilkoma czynnikami. Bardzo istotną rolę odgrywa
dostosowanie edukacji do nowych wyzwań biznesowych. Na wielu uczelniach
dyscypliny funkcjonalne jak finanse, marketing czy np. HR stanowią odrębne
dziedziny i tak też są traktowane. Przekłada się to na sposób przekazywania
wiedzy, zakres i jej systematyzację. Dziś poszukiwani są przede wszystkim
menedżerowie posługujący się perspektywą interdyscyplinarną, potrafiący
wdrażać rozwiązania, które poprawią globalne funkcjonowanie firmy, a nie tylko
pewien wybrany fragment jej działalności, nierzadko również kosztem innego.

Czy Państwa studenci awansowali szybciej?
Prawie wszyscy absolwenci studiów MBA awansują po ukończeniu programu, a
czasem nawet w trakcie trwania studiów. Awans ten wiąże się najczęściej ze
wzrostem wynagrodzenia i zmianą pozycji w firmie. Bardzo wielu naszych
absolwentów pracuje po ukończeniu studiów za granicą na wysokich stanowiskach
menedżerskich.

Pracodawcy poszukują przede wszystkim świetnych menedżerów, którzy posiadają
konkretne umiejętności, a nie tylko dyplomy. I właśnie na kształceniu
odpowiednich umiejętności i różnorodności kształtowanych kompetencji nam
zależy. Bardzo wiele zależy oczywiście od tego, jaką renomę ma dany program,
który absolwent ukończył, ale za tym muszą iść konkretne kwalifikacje, których
rozwój wspomagamy.

Czy światowy kryzys wpływa negatywnie na zainteresowanie kandydatów programami studiów MBA?
Spowolnienie gospodarcze w naszym przypadku nie spowodowało istotnych zmian w
liczbie kandydatów na studia MBA. Zmieniła się natomiast ich charakterystyka.
Mniej jest osób, którym studia finansują firmy. Sporo jest natomiast takich,
które mniejsze obciążenie obowiązkami zawodowymi, wynikające ze spowolnienia
gospodarczego, chcą wykorzystać na podjęcie trudnych studiów MBA. Do tego
grona należy zaliczyć również menedżerów zatrudnionych dotąd za granicą,
którzy czasowo powrócili do kraju i chcą ten czas przeznaczyć na podniesienie
swojej konkurencyjności na międzynarodowym rynku pracy. To również być może
najlepszy moment na zwrot w karierze. Teraz bowiem wielu firmom będą potrzebni
doświadczeni menedżerowie, którzy będą umieli znaleźć odpowiednie rozwiązania,
stworzyć i wdrożyć skuteczne strategie działania w warunkach kryzysu.

Z dr. Bogdanem Gorczycą, dyrektorem ds. programów nauczania i MBA w Polish Open University, rozmawiała Agnieszka Królak dla www.GazetaFinansowa.pl
logo_gazetaufinansowa

Przejdź do spisu treści ponad 800 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :