Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych* (sierpień 2010)

24 września 2010

Sierpniowa wartość salda wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych była bardzo zbliżona do lipcowej i z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję jednostek uczestnictwa wyniosła +479,2 mln zł1. Jednak w odróżnieniu od poprzedniego miesiąca, na kwotę tę złożyła się znacznie wyższa aktywność inwestorów. Zarówno wartość wpłat (+6,4 mld zł), jak i wypłat (-5,9 mld zł) była  o około 1/3 wyższa niż w lipcu.

W sumie od początku roku krajowe fundusze inwestycyjne per saldo pozyskały +6,8 mld zł nowego kapitału, czyli blisko 3-krotnie więcej niż w całym 2009 roku.

Ponownie najwięcej środków netto napłynęło do funduszy pieniężnych i gotówkowych, które w sierpniu pozyskały kolejne +672,4 mln zł (+4,4 mld zł od początku roku). Klienci powrócili również do funduszy dłużnych, które po dwóch miesiącach negatywnych przepływów, zakończyły miesiąc z przewagą wpłat nad wypłatami na poziomie +84,8 mln zł. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się rozwiązania w złotych  (+143 mln zł) oraz w mniejszym stopniu oparte na innej walucie (+18,9 mln zł). Jedynie fundusze dłużne bez głównej waluty odnotowały odpływ kapitału netto (-77,1 mln zł). Dodatnim saldem wpłat i wypłat zakończyły sierpień również fundusze zaklasyfikowane do grupy ?inne?, czyli m.in. private equity, hedgingowe, nieruchomości (+22,9 mln zł) oraz surowcowe (+6,6 mln zł).

Po 5 nie najgorszych miesiącach, znaczący odpływ netto odnotowały fundusze akcyjne. Wartość nabyć przekraczająca +2 mld zł nie wystarczyła do utrzymania dodatniego salda sprzedaży, bowiem suma odkupień była o -210,9 mln zł wyższa (-2,3 mld zł). Mimo to bilans sprzedaży od początku roku pozostaje na dodatnim poziomie +263,5 mln zł.

Podobnie jak w większości poprzednich miesięcy segment funduszy mieszanych nie przestał borykać się z przewagą odkupień (jedynie maj był udany). W sierpniu ujemny bilans sprzedaży był najwyższy od lutego i wyniósł  -96,6 mln zł. Tym samym przewaga odkupień nad nabyciami od początku roku przekroczyła już -0,5 mld zł. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że klienci zabierają swoje oszczędności przede wszystkim z funduszy zrównoważonych, tym razem było to -160,2 mln zł. Niespodzianką była natomiast przewaga nabyć do funduszy stabilnego wzrostu, które pozyskały netto +73,7 mln zł. Ze szczegółowych danych wynika, iż było to możliwe dzięki dwóm funduszom, które cieszyły się sporym zainteresowaniem w sierpniu.

Zespół Analiz Online
www.Analizy.pl
* dane obejmują sprzedaż, umorzenia oraz wartość środków przemieszczanych pomiędzy funduszami w wyniku konwersji

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :