Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych* (marzec 2010)

28 kwietnia 2010

Marcowe dane o sprzedaży i umorzeniach jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych sugerują, że obserwowane miesiąc wcześniej zmniejszenie aktywności nie było początkiem nowej tendencji. Według rzeczywistych danych z marca sprzedaż jednostek uczestnictwa w 354 monitorowanych funduszach wyniosła bowiem 6,3 mld PLN wobec umorzeń na poziomie -4,8 mld PLN, czyli odpowiednio o 51% i 46% więcej niż w lutym.

Saldo obu operacji uwzględniające również konwersje środków pomiędzy funduszami wzrosło w marcu do poziomu +1,56 mld PLN i było najwyższe od grudnia 2008 roku. Oznacza to, że seria nadwyżki nowych wpłat nad wartością środków wycofanych z funduszy wydłużyła się już do 11 miesięcy.


Pierwszy kwartał 2010 roku przyniósł pozytywny bilans na poziomie +3,7 mld PLN. Dla porównania przed rokiem było to -2,0 mld PLN co wyraźnie obrazuje poprawę nastrojów u inwestorów, ale również – zmianę nastawienia w kanałach dystrybucji.

Prawdopodobnie ten drugi czynnik istotnie wpływa na strukturę obserwowanego napływu, w którym od kilku miesięcy dominującą rolę odgrywają produkty o najniższym ryzyku, czyli fundusze dłużne oraz pieniężne i gotówkowe. Nie inaczej było w marcu gdy środki, które trafiły do obu segmentów stanowiły właściwie równowartość miesięcznego salda. Łączna sprzedaż funduszy dłużnych wyniosła w marcu +1,42 mld PLN, zaś w funduszach pieniężnych i gotówkowych +1,79 mld PLN. Wartość umorzeń to odpowiednio -0,61mld PLN oraz -1,02 mld PLN. W sumie od początku roku fundusze dłużne wykazują saldo na poziomie +4 mld PLN.

Duże zainteresowanie rozwiązaniami o niższym ryzyku ma swoje podłoże również w wynikach osiąganych przez te fundusze. Ich rezultaty, szczególnie w grupach funduszy dłużnych denominowanych w złotych, w ciągu pierwszego kwartału mogą bowiem  śmiało konkurować z rocznym oprocentowaniem lokaty oferowanej przez część banków.

Wysokie saldo w segmentach funduszy dłużnych nie oznacza oczywiście, że w przypadku pozostałych kategorii nic się nie działo. Polscy inwestorzy nabywali również w marcu jednostki uczestnictwa w funduszach akcji, wydając na nie 1,89 mld PLN przy umorzeniach na poziomie -1,82 mld PLN. Warto jednak podkreślić, że aktywność klientów TFI w tym obszarze produktowym była dwukrotnie niższa niż w końcu ubiegłego roku.

Niewielki dodatni bilans wpłat i umorzeń w funduszach akcji został w minionym miesiącu skompensowany odpływem środków z funduszy mieszanych (m.in. zrównoważone, z ochroną kapitału, stabilnego wzrostu), który głównie za sprawą funduszy zrównoważonych sięgnął -80 mln PLN.

* dane obejmują sprzedaż, umorzenia oraz wartość środków przemieszczanych pomiędzy funduszami w wyniku konwersji

Zespół Analiz Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :