Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych* (kwiecień 2010)

20 maja 2010

Saldo wpłat i wypłat uwzględniające również konwersje środków pomiędzy funduszami wyniosło w kwietniu 2010 roku +1,64 mld zł i było najwyższe od grudnia 2008 roku. Tym samym mamy za sobą dwunasty z kolei miesiąc, w którym wartość nowych wpłat przewyższyła wartość wycofanych środków. W sumie od początku roku krajowe fundusze pozyskały +5,33 mld zł nowego kapitału, w porównaniu do -2,32 mld zł w analogicznym okresie 2009 roku.


Kwietniowe dane pokazują, iż aktywność klientów była tylko nieco niższa niż miesiąc wcześniej. Według rzeczywistych danych sprzedaż jednostek uczestnictwa w 351 monitorowanych funduszach wyniosła +5,9 mld zł wobec umorzeń na poziomie -4,2 mld zł.

Kwiecień nie przyniósł istotnych zmian w strukturze obserwowanego napływu. W dalszym ciągu dominującą rolę odgrywają fundusze pieniężne i gotówkowe oraz produkty dłużne, do których trafiło blisko 90% nowo pozyskanych środków. Do pierwszej grupy klienci wpłacili netto +0,75 mld zł, a do funduszy dłużnych +0,71 mld zł. Jednocześnie zaobserwowaliśmy wzrost aktywności klientów w ramach grupy funduszy dłużnych, co może mieć związek z niejednorodną sytuacją na rynku długu. W kwietniu zarówno poziom wpłat jak i wypłat był najwyższy w tym roku i wyniósł odpowiednio +1,49 mld zł oraz -0,79 mld zł.

Widać sygnały zainteresowania funduszami o nieco bardziej agresywnej polityce inwestycyjnej. Choć dość pojemny segment funduszy o mieszanej strategii odnotował kolejny miesiąc z rzędu ujemne saldo wpłat i wypłat, to było ono najniższe w tym roku (-0,03 mld zł). To zasługa funduszy stabilnego wzrostu, które pozyskały netto +0,1 mld zł.

Co szósta złotówka w kwietniu trafiła do funduszy akcyjnych (+0,26 mld zł), jednak jest to przede wszystkim zasługa mniejszych odkupień (-1,39 mld zł w porównaniu do -1,82 mld zł miesiąc wcześniej). Aktywność inwestorów po stronie nabyć nowych jednostek była raczej niska (+1,65 mld zł w porównaniu do +1,89 w marcu). Mimo to, kwietniowe saldo wpłat i wypłat do funduszy akcyjnych było najwyższe w bieżącym roku, a w minionym roku tylko trzykrotnie zdarzyło się aby saldo było wyższe niż w kwietniu.

Od początku roku fundusze akcyjne pozyskały +0,34 mld zł, czyli jedynie 6% sprzedaży netto. Saldo nabyć i odkupień do funduszy pieniężnych i gotówkowych wyniosło +2,93 mld zł (55%), a dłużnych +2,53 mld zł (47%), co od strony sprzedaży jest potwierdzeniem dominującej roli produktów bezpiecznych. Pozostałe segmenty rynku odnotowały ujemny bilans sprzedaży, najwyższy odpływ odnotowaliśmy w przypadku funduszy mieszanych -0,42 mld zł.

Zespół Analiz Online

* dane obejmują sprzedaż, umorzenia oraz wartość środków przemieszczanych pomiędzy funduszami w wyniku konwersji

www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :