Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Słaby początek roku dla funduszy inwestycyjnych

2 lutego 2011

Za nami pierwszy miesiąc 2011 roku, niestety niezbyt udany dla posiadaczy jednostek czy certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Miesiąc rozpoczął się kontynuacją wzrostów na giełdach światowych, w których nasz rodzimy rynek nie uczestniczył. Niepewność odnośnie sytuacji finansowej w krajach peryferyjnych strefy Euro, strach przed dalszą eskalacją zamieszek w północnej Afryce oraz, na krajowym podwórku, brak akceptacji inwestorów dla zmian w systemie emerytalnym osłabiły główne indeksy giełdowe.

Niezbyt pozytywne informacje napływały również z rynku długu ? indeks obligacji skarbowych IROS, m.in. z powodu wzrostu referencyjnych stóp procentowych, spadł w minionym miesiącu o -0,65%. Wszystko to, przełożyło się na słabe wyniki z zarządzania w funduszach inwestycyjnych. Na ponad 500 wycenianych jednostek i certyfikatów, ponad połowa poniosła stratę.

Wśród wyodrębnionych grup funduszy, w styczniu na czoło wysunęły się te, które lokują aktywa na rynkach rozwiniętych. Główne indeksy amerykańskiej giełdy zakończyły miesiąc na plusie, S&P500 zyskał +2,3%, a Dow Jones Industrial Average +2,7%. Średnia dla funduszy akcji amerykańskich (jednostki wyceniane w USD) wyniosła w styczniu +1,7%. Ponieważ dolar osłabił się w stosunku do złotówki o -2,5%, słabsze wyniki osiągnęły jednostki wyceniane w złotówce (średnio -0,5%). W styczniu nieźle wypadły giełdy Starego Kontynentu, Euro Stoxx zyskał aż +5,8%. Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych odnotowały zyski wynoszące średnio +1,1%.

W minionym miesiącu na trzecim miejscu znalazły się fundusze akcji małych i średnich spółek. Wynika to z faktu, iż to właśnie akcje małych spółek zachowały się najlepiej. WIG20 był wyraźnie słabszy od zdecydowanej większości parkietów światowych, do czego przyczyniła się reakcja inwestorów zagranicznych, zaniepokojonych zmianami w systemie emerytalnym. W efekcie zakończył miesiąc spadkiem o -1,4%. Ponieważ zagranica z reguły mniej interesuje się spółkami mniejszymi, te zachowywały się dużo lepiej. Indeks sWIG80 zyskał +2,5%, a mWIG40 +0,7%. Choć średnia funduszy małych i średnich spółek, na tle pozostałych grup prezentuje się bardzo dobrze (+0,8%), to jednak była ona słabsza od wzorca (+1,1%) złożonego w 70% z WIG40, 20% sWIG80 oraz 10% WIBID 1M. W grupie w minionym miesiącu wyróżnił się KBC Akcji Małych Spółek SFIO z wynikiem +2,8%, który gros aktywów lokuje w spółki o najmniejszej kapitalizacji. Nie dla wszystkich funduszy akcji małych i średnich spółek styczeń był korzystny. Na 17 funduszy, aż 6 poniosło straty, które w przypadku Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO), który inwestuje dużą część środków za granicą, sięgnęły -1,1%.

Fundusze akcji polskich uniwersalne zachowywały się zdecydowanie słabiej. Na 37 rozwiązań, tylko 8 udało się wypracować zysk, a średni wynik wyniósł -0,7%. Na uwagę zasługuje przede wszystkim świetny wynik AXA Akcji Big Players (AXA FIO), który zdystansował konkurentów (+2,3%). Jednocześnie 4 fundusze odnotowały straty przekraczające -2%: Allianz Akcji Plus (Allianz FIO), Arka Akcji FIO (Arka BZ WBK FIO), UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) oraz Copernicus Akcji (Copernicus FIO).

Na 26 liczonych średnich dla poszczególnych grup, w sumie tylko 8 zakończyło styczeń z zyskiem. Wśród pozostałych znalazły się m.in. fundusze złotówkowych papierów dłużnych, które straciły średnio -0,5%. Jeszcze słabiej poradziły sobie fundusze skupione na polskich papierach skarbowych, gdzie straty wyniosły średnio -0,8%. Na rynku polskich obligacji spadki były szczególnie silne w pierwszej połowie miesiąca. W krytycznym momencie wyprzedaży, dochodowości obligacji 10-letnich przekroczyły poziom 6,4%, czyli najwyższy od lipca 2009 roku. Podczas gdy indeks IROS-10 zmniejszył swą wartość w styczniu o -1,72%, indeks współtworzony przez papiery o 2-letnim terminie do wykupu poniósł jedynie symboliczne straty sięgające -0,03%. Indeks obligacji skarbowych spadł w efekcie o -0,65%, straty poniosła również większość funduszy dłużnych. W dość licznej grupie znalazły się jednak rozwiązania, których zarządzający zdołali obronić się przed stratami i dodatkowo wypracowali zysk. Najwyższe (+0,6%) wypracował Copernicus Dłużnych Papierów Skarbowych (Copernicus FIO), fundusz, który przechodzi obecnie istotne zmiany (będzie przekształcony w fundusz akcji dywidendowych), a także Amplico Obligacji (Krajowy FIO). Jednostki 7 funduszy zmniejszyły swą wartość o ponad -1,0%, w  tym największe Legg Mason Obligacji FIO (-1,4%) oraz BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) (-1,3%).

W segmencie funduszy mieszanych straty poniosły wszystkie fundusze stabilnego wzrostu (średnio -0,8%) oraz zdecydowana większość zrównoważonych (-1,0%). W grupie funduszy aktywnej alokacji na podium znalazł się ponownie fundusz z grupy AXA – AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) +3,0%, a także 2 fundusze z Aviva Investors Poland TFI.

Styczeń przyniósł zahamowanie trwającej kilka miesięcy zwyżki indeksu CRB, który pokazuje stan rynku surowców i towarów. Słabo zachowywał się przede wszystkim rynek złota, ceny tego kruszcu spadły w styczniu o -6,2%. Wśród najsłabszych inwestycji minionego miesiąca znalazły się z tego powodu takie fundusze jak: Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) -12,4%, Investor Gold FIZ -11,6%, czy DWS Gold (DWS SFIO) -7,4%. Słaba koniunktura panowała również na rynkach wschodzących, indyjski BSE30 stracił aż -10,6%, chiński CSI300 -1,7%, a turecki ISE100 -4,1%. Nie zaskakują straty poniesione przez DWS Turcja (DWS SFIO) -9,2%, DWS Indie i Chiny (DWS SFIO) -9,1%, czy ING Chiny i Indie USD FIO (ING FIO)
-8,2%.

Fundusze, które cieszyły się największą popularnością w minionym roku, czyli gotówkowe i pieniężne, zarobiły w styczniu średnio +0,2%, przy czym wyniki wahały się od 0% dla Millennium Pieniężny (Millennium FIO) do +0,7% wypracowanego przez Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO).

Zespół Analiz Online
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :