Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Składamy zlecenia na giełdzie – sprawdź, jak to zrobić?

8 stycznia 2019

Giełda papierów wartościowych stwarza szerokie możliwości gry i wypracowywania pożądanych zysków. Inwestor może między innymi na rynku giełdowym sprzedawać i kupować akcje. To papiery wartościowe emitowane przez spółki, które notowane są w trybie ciągłym w godzinach działania giełdy.

Zanim jednak inwestor stanie się posiadaczem akcji, musi za pośrednictwem swojego rachunku maklerskiego złożyć stosowne zlecenie maklerowi, z którym współpracuje. Jakie zlecenia są stosowane na giełdzie?

Zlecenia dostępne na platformach maklerskich

Obecnie inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych nie wymaga od inwestorów i maklerów nawiązywania bezpośredniej relacji. Nie muszą oni spotykać się ze sobą. Zlecenia bowiem inwestorzy mogą składać, a maklerzy przyjmować przez internet, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

Do składania zleceń służyć może elektroniczny formularz dostarczany przez dom maklerski, w którym inwestor powinien wskazać następujące informacje:

– nazwę spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, w akcje której chce zainwestować,
– określenie rodzaju zlecenia – kupno lub sprzedaż walorów (kierunek inwestycji),
– wskazanie ilości lub wartości kupowanych czy sprzedawanych akcji,
– określenie typu zlecenia,
– wskazanie terminu ważności zlecenia,
– określenie ewentualnych dodatkowych warunków zlecenia.

Więcej o akcjach spółek giełdowych dowiesz się na stronie XTB.

Na podstawie złożonego dokumentu i z wykorzystaniem środków finansowych znajdujących się na koncie maklerskim inwestora, makler dokonuje transakcji na rynku giełdowym, o ile są spełnione założone warunki jej realizacji.

Typy zleceń

Bardzo ważnym elementem składania zlecenia na giełdzie papierów wartościowych na zakup lub sprzedaż akcji jest typ zlecenia. Określa on po jakiej cenie będzie wystawione zlecenie. Najczęściej inwestorzy korzystają przy tym ze zleceń z limitem lub „PKC” – „Po każdej cenie”.

Zlecenia z limitem umożliwiają wskazanie przy zleceniach kupna maksymalnej ceny, po której inwestor chce kupić papiery wartościowe. Natomiast, jeśli są to zlecenia sprzedaży, limit wskazuje minimalną cenę, po której inwestor chce sprzedaż akcje.

Innym typem zlecenia są zlecenia „Po każdej cenie”, w skrócie PKC, gdzie realizowane są one według najlepszych ofert, które w danym czasie znajdują się na giełdzie. Takie zlecenia mogą być realizowane częściowo, ale nie można ich przekazywać na giełdę w tzw. fazie dogrywki.

Maklerzy (więcej informacji) otrzymują także zlecenia PEG – ze zmiennym limitem realizacji, które zawsze posiadają limit ceny równy limitowi najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń. Dodatkowo inwestor ma możliwość ustanowienia własnego, maksymalnego limitu dla zleceń kupna oraz analogicznie minimalnego limitu dla zleceń sprzedaży. Po przekroczeniu tych poziomów limit zmienny przestaje być automatycznie aktualizowany. Zlecenia PEG mogą być składane tylko w czasie notowań ciągłych, a zlecenie ponadto traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, kiedy jego podstawowy limit jest aktualizowany.

Ciekawym typem zlecenia, atrakcyjnym dla inwestorów, jest zlecenie PCR – po cenie rynkowej. Jest realizowane z limitem równym limitowi najlepszego zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń. Zlecenia PCR składane mogą być tylko w trakcie fazy notowań ciągłych, w fazie przed otwarciem lub zamknięciem i w czasie równoważenia rynku. Są realizowane w całości lub częściowo, po cenie wyłącznie pierwszego, najlepszego oczekującego w arkuszu zleceń zlecenia przeciwnego.

Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego

Przy składaniu zleceń na rynku giełdowym inwestor może wystawić zlecenie „Stop loss” lub „Stop limit”. Pierwsze z nich to zlecenie ograniczające maksymalną stratę dla nabytych papierów wartościowych. Po spadku kursu do wskazanego przez gracza poziomu zlecenie zostaje automatycznie zamknięte i aktywuje się z limitem „po każdej cenie”. Z kolei „Stop limit” to zlecenie ograniczające maksymalną stratę dla zakupionych papierów wartościowych. po spadku kursu do wskazanego przez inwestora poziomu , zlecenie zostaje automatycznie aktywowane, tak jak przy „Stop Loss” tylko z limitem ceny.

Tagi: , , , , , , , , ,

Podobne artykuły :