Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Rosną aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2010)

4 listopada 2010

Podobnie jak dwa pierwsze kwartały, tak i trzeci kwartał bieżącego roku, można uznać za udany dla monitorowanej przez nas grupy instytucji zagranicznych. Informacją kwartału był fakt, że w sierpniu został ustanowiony nowy rekord aktywów. Poprzedni odnotowaliśmy w grudniu 2007 roku, zatem na jego pobicie trzeba było czekać ponad 2,5 roku. Na koniec września aktywa instytucji zagranicznych po raz kolejny ustanowiły rekordowy poziom gdyż wyniosły 3,33 mld złotych.


W stosunku do końca II kwartału oznacza to wzrost o blisko +200 mln złotych. W ujęciu procentowym daje to dynamikę na poziome  +6,2%. W przeliczeniu na walutę aktywa w monitorowanej grupie 8 instytucji zagranicznych na koniec III kwartału wyniosły 1,14 mld dolarów.

Chociaż aktywa instytucji zagranicznych, szczególnie na tle krajowych TFI, pozostają na bardzo niskim poziomie, to jednak trzeba zauważyć kilka pozytywnych tendencji. Najważniejszą jest oczywiście fakt, że od dna bessy aktywa instytucji zagranicznych osiągnęły sporą dynamikę. W stosunku do listopada 2008, aktywa instytucji zagranicznych w Polsce podwoiły swoją wartość. Do najważniejszych przyczyn należy zaliczyć nie tylko bardzo niską bazę, ale również ryzykowną strukturę aktywów a także sytuację na rynku walutowym. Wszystkie te czynniki sprawiły, że w ciągu ostatnich miesięcy spadek aktywów instytucji zagranicznych odnotowaliśmy jedynie w lipcu.

Dosyć istotna wydaje się również stabilizacja sprzedaży. Od początku roku instytucje zagraniczne pozyskały około +420 mln złotych nowych środków. Trzeci kwartał, w którym do funduszy zagranicznych wpłynęło +170 mln złotych, był pod tym względem najlepszy. Warto pamiętać, że napływ nowych aktywów już od dłuższego czasu jest rezultatem zainteresowania funduszami tylko wybranych instytucji. W ostatnim kwartale pod tym względem wyróżnił się Eurobank EFG (Lux), który przeprowadził udaną subskrypcję na fundusz strukturyzowany w Polbanku. Nie po raz pierwszy dobrze wypadł Franklin Templeton, który regularnie pozyskuje istotny kapitał do funduszy dłużnych. Widać również, że ruszyła sprzedaż w HSBC Global Asset Management, który z kolei zbiera żniwo dobrych wyników niektórych funduszy akcji, szczególnie tych inwestujących na jednym wybranym rynku wschodzącym (np. Indie czy ostatnio Turcja).

Zaprezentowane w raporcie aktywa napłynęły do instytucji zagranicznych poprzez dystrybucję tytułów uczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego jak i w wyniku sprzedaży poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Zgromadzone dane zostały zagregowane dla ponad 350 funduszy.

autor:
Michał Duniec, analityk
Analizy Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :