Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Renta dożywotnia sposobem na godną emeryturę?

17 sierpnia 2012

Problemy demograficzne i system emerytalny w naszym kraju skłaniają wiele osób do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie zapewnienia sobie dodatkowych dochodów na tzw. jesień życia. Rozwiązań jest wiele. Jednym z nich jest inwestycja w nieruchomości, które dzięki funduszom hipotecznym mogą zapewnić nam wyższy standard życia na emeryturze, nawet jeśli chcemy dożywotnio użytkować swoje mieszkanie.

Jak wynika z badań1 zrealizowanych przez FH Familia ponad 53% osób w wieku powyżej 65 roku życia jednoznacznie stwierdza, że otrzymywane świadczenia emerytalne nie wystarczają na pokrycie niezbędnych wydatków. Wielu pozostałych przyznaje, że choć są w stanie się utrzymać, to przychodzi im to z ogromnym trudem, kosztem wielu przykrych wyrzeczeń.

„Sytuacja demograficzna w naszym kraju, jak i zasady działania systemu emerytalnego powodują, że choć standard życia osób starszych, utrzymujących się z państwowych świadczeń już jest niski, to w przypadku kolejnych pokoleń sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Jak potwierdzają dane GUS i opinie wielu ekspertów nasze społeczeństwo systematycznie się starzeje. W przyszłości na każdego emeryta przypadać będzie mniej osób pracujących. W takiej sytuacji emeryci będą mieli problemy zarówno z utrzymaniem się, jak i zapewnieniem sobie opieki.” – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Funduszu Hipotecznego Familia

Sposobem na polepszenie swojego standardu życia na emeryturze może być odpowiednia inwestycja w nieruchomości. Pracując przez całe życie i spłacając swoje mieszkanie możemy liczyć, że po zakończeniu kariery zawodowej będzie ono też źródłem dodatkowych dochodów, niezależnych od państwa i systemu emerytalnego. Co zrobić by móc w taki sposób wykorzystać swój dorobek? Przede wszystkim musimy zdecydować się na kupno nieruchomości spełniającej określone wymagania – istotne zarówno w sytuacji, w której będziemy chcieli wykorzystać nasze mieszkanie by uzyskać rentę dożywotnią i inne świadczenia zapewniane przez Fundusz Hipoteczny, jak i wtedy gdy chcielibyśmy je sprzedać. W obu przypadkach bezpieczną inwestycją są mieszkania w największych ośrodkach miejskich w kraju.

1.Badanie zrealizowane przez FH Familia na grupie 1200 osób w wieku powyżej 65 roku życia.

Jak uzyskać rentę dożywotnią?

Chcąc poprawić standard swojego życia na emeryturze możemy m.in. zdecydować się na możliwości jakie daje nam oferta Funduszu Hipotecznego. Przykładowo klienci Familia otrzymują niezależną od emerytury, systematycznie waloryzowaną rentę dożywotnią, która jest wypłacana  jako comiesięczne świadczenie. Pozostałymi usługami, z których korzystają klienci jest pakiet assistance i pomocy medycznej oraz porady prawne. Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest zawarcie umowy z Funduszem, zgodnie z którym klient przenosi na instytucję własność mieszkania zachowując przy tym prawo dożywotniego użytkowania lokalu wpisane w dziale III księgi wieczystej.

Wysokość renty dożywotniej uzależniona jest od kilku czynników takich jak wartość nieruchomości, wiek klienta, płeć klienta. Przykładowo, w przypadku mężczyzny w wieku 75 lat, właściciela mieszkania o wartości 300 000 zł klient może liczyć na rentę wysokości ok. 1025 zł., co dla wielu emerytów jest ogromnym wsparciem w codziennym życiu.

Fundusz Hipoteczny Familia SA oferuje starszym osobom dodatkowe środki finansowe w postaci renty dożywotniej niezależnej od emerytury z ZUS. Klientami spółki są osoby powyżej 65 roku życia, emeryci. Udziałowcem Funduszu Hipotecznego Familia SA jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Kapitał akcyjny Funduszu Hipotecznego Familia SA wynosi 10 mln zł.

www.familiasa.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :