Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Reklamacja wycieczki zagranicznej

8 lutego 2009

Wyjechałam na wycieczkę zagraniczną. Niestety po przybyciu na miejsce okazało się, że zastane warunki zupełnie nie odpowiadają tym gwarantowanym w ofercie biura podróży. Czy mogę domagać się rekompensaty i co mam zrobić jeżeli biuro nie chce mi jej przyznać?

Biuro podróży jest całkowicie odpowiedzialne za zgodność warunków oferowanych w swojej ofercie z warunkami na miejscu pobytu swojego klienta.
Jeżeli po przybyciu na miejsce okaże się, że warunki te są zdecydowanie gorsze od zapewnianych przez sprzedawcę, wówczas powinniśmy zgłosić się jak najszybciej do rezydenta na miejscu i żądać tego, co zapewnione ma być przez organizatora. Możemy zrobić to ustnie lub pisemnie. Rezydent powinien zaoferować nam zmianę warunków. Jeżeli nie ma takiej możliwości lub jeżeli w ogóle nie ma rezydenta wówczas pozostaje nam domaganie się rekompensaty pieniężnej po przyjeździe do kraju. W celu uzyskania rekompensaty pieniężnej musimy zwrócić się do biura podróży i złożyć reklamację.

W piśmie reklamacyjnym trzeba wskazać wady wycieczki, załączyć dowody potwierdzające przedstawiane przez nas zarzuty (np. zdjęcia) i określić wysokość odszkodowania żądanego od biura podróży. Biuro powinno ustosunkować się do naszych roszczeń w terminie podanym w umowie (z reguły jest to termin 30- dniowy). Jeżeli biuro podróży uchyla się od odpowiedzialności albo nie uważa, że warunki były niezgodne z ofertą należy sprawę skierować na drogę sądową. Również możemy tak postąpić, jeżeli oferowana nam rekompensata pieniężna nas nie satysfakcjonuje.

Gdybyśmy mieli problem ze sformułowaniem pozwu lub nie wiemy jakiej możemy domagać się rekompensaty i na jakiej podstawie, możemy zwrócić się o poradę do miejskiego Rzecznika Konsumenta. Może on również poprowadzić naszą sprawę w sądzie. Na drodze sądowej zostanie rozstrzygnięte czy rzeczywiście oferta biura podróży nie zgadzała się z warunkami na miejscu pobytu. Należy bowiem pamiętać, że w ofercie mogą być zawarte ?haczyki?, których mogliśmy nie zauważyć, a o których zostaliśmy w ten sposób poinformowani. Jednak biuro podróży nie może umieścić w swojej ofercie tzw. niedozwolonych klauzul, np. dotyczących ograniczenia odpowiedzialności biura. Klauzula taką może być na przykład zawarte w umowie stwierdzenie, że niezłożenie reklamacji w terminie 14 dni powoduje wygaśnięcie roszczeń albo że wszelkie roszczenia klienta wygasają po upływie 6 miesięcy od przewidzianego w umowie terminu zakończenia wyjazdu. Takie klauzule są z mocy prawa nieważne nawet wówczas, gdy zostały zapisane w umowie, a my ją podpisaliśmy. Zgodnie bowiem z artykułem 118 Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi 10 lat. Natomiast klauzule mogą zawierać informacje o dodatkowych kosztach związanych np. z płatnymi plażami lub wycieczkami ponadprogramowymi. Dlatego należy bardzo uważnie czytać daną ofertę, gdyż przyjmując ją decydujemy się na dany stan, nawet wówczas gdy nie przeczytaliśmy jej do końca bądź zrobiliśmy to pobieżnie i w związku z tym nie wiedzieliśmy o pewnych niedogodnościach. Nie jest to podstawa do uwzględnienia przez organizatora reklamacji.

Należy także zaznaczyć, że często kupowane przez nas wycieczki są proponowane przez agenta, który nie jest organizatorem danej wycieczki. W takiej sytuacji agent, u którego wykupiliśmy wycieczkę prześle naszą reklamację do organizatora, gdyż nie odpowiada on za jakość oferty. Wówczas nasza sprawa się przedłuży. Reklamując wycieczkę turystyczną warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności, a mianowicie: – gdy działanie (lub tzw. zaniechanie) było spowodowane winą klienta (np. klient spóźnił się na samolot); – gdy szkoda była wyrządzona działaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, a działań tych nie można było przewidzieć ani uniknąć (np. kradzież uczestnikowi wycieczki aparatu fotograficznego w barze hotelowym przez innego klienta baru); – gdy szkoda była spowodowana przez siłę wyższą, np. powódź, huragan.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Intercyza ? umowa przedmałżeńska,   
Podział spadku,           
Jak nadać pełnomocnictwo?,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :