Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Rating funduszy inwestycyjnych ? listopad 2009

6 grudnia 2009

Kolejny miesiąc z rzędu największe zyski przynosiły fundusze inwestujące na rynku surowców, ze szczególnym naciskiem na złoto. Ponadto zakończyła się dobra passa funduszy europejskich rynków wschodzących.


Jeśli popatrzeć na zmiany notowań większości akcji i obligacji, to listopad można by uznać za względnie nudny miesiąc. Oczekiwana przez część uczestników rynku większa korekta i tym razem nie nadeszła. Na warszawskiej giełdzie w pierwszej połowie miesiąca dominował trend wzrostowy, jednak późnie większość tego, co indeksy zyskały, zostało im odebrane i dopiero sama końcówka miesiąca przyniosła lekkie odbicie. Rosły głównie ceny walorów największych spółek ? WIG20 zyskał bowiem 3,43 proc., zaś mWIG40 (średnie spółki) wzrósł o 2,13 proc., a sWIG80 (małe spółki) o symboliczne 0,03 proc.

ratingfund_1_6.12

W konsekwencji relatywnie niedużych wzrostów, fundusze polskich akcji przyniosły uczestnikom skromne zyski. Średnia w grupie funduszy szerokiego rynku wyniosła 2,7 proc. , a na każde pięć funduszy na plusie były cztery ? jednostka najlepszego KBC Akcyjnego zyskała 3,9 proc., zaś najgorszy UniAkcje Polska 2012 przyniósł stratę wysokości 2,4 proc. Tak jak sugerują wskazania indeksów, gorzej wypadły fundusze małych i średnich spółek, w przypadku których średnia wyniosła 0,6 proc. Tu największym przyrostem wartości jednostki może pochwalić się Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (2,5 proc.), a największą strata ING Średnich i Małych Spółek (-1,7 proc.).

ratingfund_2_6.12

O wiele więcej powodów do zadowolenia mają za to inwestorzy, którzy w listopadzie inwestowali w fundusze operujące na rynkach surowcowych. Szczególnie na plus wybijają się te produkty, które w nazwie mają złoto (Superfund Goldfuture, DWS Gold, Investors Gold). Cena tego kruszcu w ciągu tylko tego jednego miesiąca zyskała w USD blisko 13 proc., a licząc w PLN 8,7 proc. Przełożyło się to m.in. na dobry wynik funduszy z rodziny Superfund, zwłaszcza Superfund Goldfuture, który w ujęciu złotowym przyniósł zysk w wysokości 15,3 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że był to dla funduszy tej firmy pierwszy od dłuższego czasu lepszy miesiąc, bo licząc od początku roku niemal wszystkie z nich odnotowują kilkunasto- bądź kilkudziesięcioprocentowe straty. Przywołane wcześniej fundusze DWS Gold oraz Investors Gold zyskały odpowiednio 8,1 i 12,7 proc. (ten drugi fundusz działa w formule funduszu zamkniętego, a jego certyfikaty są notowane na warszawskiej giełdzie).

Dotychczasowi liderzy naszych miesięcznych zestawień ? fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, tym razem zawiodły. W kategorii funduszy małych i średnich spółek przyniosły przeciętnie -2,1 proc., a w kategorii akcji uniwersalnych -2,2 proc. Największy wpływ na takie wyniki miały akcje tureckich spółek, co obrazują wyniki funduszy najmocniej zaangażowanych na trym rynku ? DWS Turcja -11,1 proc. i Quercus Bałkany i Turcja -7,8 proc. Z kolei dzięki wzrostom giełd indyjskiej i chińskiej dodatnią stopę zwrotu wypracowały funduszy tzw. globalnych rynków wschodzących. Średnia w tej grupie wyniosła 1,5 proc., co stawia ja na drugiej pozycji w rankingu najlepszych kategorii, tuż za funduszami akcji amerykańskich, które w ujęciu dolarowym przyniosły przeciętnie 2,1 proc. (po przeliczeniu na złote, uwzględniając spadek kursu dolara, jest to -1,6 proc.).

ratingfund_3_6.12

Względnie spokojnie było także w segmencie funduszy dłużnych papierów wartościowych. Uczestnicy funduszy lokujących w polskie obligacje średnio mogą cieszyć się zyskiem w wysokości 0,3 proc. Na słowa uznania zasługuje fundusz Idea Obligacji, który przyniósł 1,5-proc. stopę zwrotu, co w porównaniu ze średnią, a także najgorszym w grupie funduszem Allianz Obligacji (-1,4 proc.), należy uznać za bardzo dobry wynik. Dodajmy, że w ostatnich 12 miesiącach jednostka uczestnictwa tego funduszu wzrosła o 25,1 proc., podczas gdy średnia w grupie funduszy polskich obligacji w tym czasie wyniosła 8,8 proc.

Licząc w walutach, w jakich denominowane są papiery, w które inwestują fundusze, produkty dłużne dolarowe przyniosły przeciętnie 1 proc. zysku, a eurowe 0,8 proc. W przypadku jednostek złotowych tych samych funduszy średnie wypadają jednak poniżej zera, odpowiednio -2,8 i -1,7 proc.

ratingfund_4_6.12

logo_noweopenBernard Waszczyk
analityk Open Finance
www.open.pl

Zestawienia ocenianych funduszy: www.open.pl/ratingi.

Obliczenia Open Finance przygotowano na podstawie wybranych danych serwisu Analizy Online: wartości dziennych jednostek i indeksów.

Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :