Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta (wrzesień 2010)

19 października 2010

Jednym ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego jest nasz cokwartalny ranking OFE, w którym prezentujemy hipotetyczną wartość konta emerytalnego. Ranking jest jednym z pomocnych narzędzi, który ułatwia decyzję dotyczącą wyboru funduszu emerytalnego lub jego zmianę.

Sporządzając ranking założyliśmy, że w okresie od końca sierpnia 1999 roku (moment, w którym działały już wszystkie OFE, które są obecne dziś na rynku) do września 2010, na konto w każdym z funduszy wpływało miesięcznie 100 PLN indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.


Czynnikiem, który ma największy wpływ na naszą przyszłą emeryturę, są bez wątpienia wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających. Jednak fundusze emerytalne nie inwestują całej składki, którą co miesiąc przelewa im ZUS. Dlatego poza hipotetyczną składką uwzględnione zostały również opłaty od składki, od których zależy ile pieniędzy będzie rzeczywiście pracowało na nasze przyszłe świadczenie emerytalne. W rankingu uwzględniliśmy również wynikające ze stażu członkowskiego zmiany w opłatach od składki w poszczególnych OFE.

W badanym okresie, na rachunek w każdym z OFE wpłynęły 134 składki, co daje łączną kwotę w wysokości 18 817 PLN. Zainwestowane kwoty  zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe wg ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek rozrachunkowych, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji i wyceny jednostki rozrachunkowej na koniec września 2010 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta w poszczególnych OFE.

Zgodnie z naszymi szacunkami średnia hipotetyczna wartość konta emerytalnego na koniec września br. wynosi 27,0 tys. PLN, czyli jest o +1,9 tys. PLN większa w porównaniu ze stanem na koniec pierwszego półrocza 2010. Największe środki zgromadzili uczestnicy funduszy OFE Polsat oraz ING OFE, którzy na swoim hipotetycznym koncie posiadają odpowiednio 27,7 tys. oraz 27,6 tys. PLN. Najmniejszą wartość środków zgromadzonych w funduszu emerytalnym, poniżej 26,5 tys. PLN, posiadają natomiast członkowie OFE Pocztylion, PKO BP Bankowy OFE oraz AEGON OFE.

Na stosunkowo duży wzrost wartości hipotetycznego konta w okresie ostatnich 3 miesięcy wpływ miały dwa czynniki. Najważniejszym był dodatni wynik z zarządzania, który w trzecim kwartale br. zwiększył hipotetyczną wartość konta średnio o +1,4 tys. PLN. Zarządzającym otwartymi funduszami emerytalnymi sprzyjała koniunktura na warszawskiej giełdzie. W III kwartale br. najważniejsze indeksy tj. WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 14,8% 15,2%. Rentowne okazały się także inwestycje w obligacje. Indeks IROS, ilustrujący koniunkturę w segmencie benchmarkowych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu zyskał na wartości +2,5%.

Drugim czynnikiem, jaki miał wpływ na wzrost wartości hipotetycznego konta emerytalnego były środki przekazane do OFE, których przeciętna wartość  wyniosła +553 PLN.

Liderem pod względem wypracowanego hipotetycznego zysku, w okresie od sierpnia 1999 do września br., był fundusz OFE Polsat. Warto zwrócić uwagę, że jego klient z zainwestowanej w całym okresie kwoty 18 817 PLN, zdołał zgromadzić największy kapitał równy 27 654 PLN, czyli zyskał +8,8 tys. PLN. Tym samym rozbieżność hipotetycznego zysku pomiędzy najlepszym, a najgorszym funduszem wyniosła 1,3 tys. PLN.

Dobrze na tle konkurencji wypadły również ING OFE, Generali OFE, Pekao OFE oraz Amplico OFE ? jako jedyne wypracowały zysk powyżej 8,5 tys. PLN. Powyżej średniej, która dla wszystkich funduszy wyniosła +8,2 tys. PLN, uplasowały się także OFE PZU ?Złota Jesień? (+8,4 tys. PLN), Allianz Polska OFE (+8,4 tys. PLN) oraz AXA OFE (+8,3 tys. PLN).

W dolnej części naszego rankingu znalazły się już tradycyjnie fundusze AEGON OFE (+7,5 tys. PLN), PKO BP Bankowy OFE (+7,6 tys. PLN) oraz OFE Pocztylion (+7,6 tys. PLN).

Zespół Analiz Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :