Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta (marzec 2010)

12 kwietnia 2010

Tradycyjnie, jak co kwartał prezentujmy ranking OFE według kryterium hipotetycznej wartości konta emerytalnego. Stan hipotetycznego obrazuje, ile rzeczywiście fundusze zarobiły dla swoich klientów.

Obok prezentowanych przez nas co miesiąc ocen opartych o wskaźniki efektywności łączące zysk i ryzyko (wskaźnik Information Ratio), jest on kolejnym sposobem służącym określeniu atrakcyjności funduszu emerytalnego. Może służyć pomocą przy podejmowaniu decyzji o wyborze OFE, czy też ewentualnej jego zmianie.

W naszych wyliczeniach założyliśmy, że w okresie od końca sierpnia 1999 roku (moment, w którym działały już wszystkie OFE obecne dziś na rynku) do marca 2010, na konto w każdym funduszu wpływało miesięcznie 100 PLN indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Łącznie daje to okres 10 lat i 7 miesięcy inwestowania pieniędzy. W sumie, w badanym okresie czasu, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 128 składek, co daje łączną kwotę w wysokości 17 711 PLN. Tym co w największym stopniu rzutuje na naszą przyszłą emeryturę, są bez wątpienia wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających. Fundusze emerytalne nie inwestują jednak całej kwoty składki, którą przelewa ZUS. W związku z tym, poza hipotetyczną składką dodatkowo uwzględnione zostały pobierane przez OFE opłaty od składki obowiązujące w każdym funduszu. Pozostała po tej operacji kwota została przeliczona na jednostki rozrachunkowe wg ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Mnożąc liczbę jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji przez wycenę jednostki rozrachunkowej na koniec marca 2010 roku otrzymujemy ostateczną wartość hipotetycznego konta w poszczególnych OFE.

Według naszych wyliczeń uczestnik funduszu emerytalnego przeciętnie zgromadził na swoim koncie kapitał w wysokości 25,1 tys. PLN (to o blisko +1,6 tys. PLN) więcej w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009). Więcej pieniędzy znajduje się na kontach ośmiu funduszy.

W naszym zestawieniu najlepszym funduszem okazał się OFE Polsat. Według naszych szacunków hipotetyczny klient tego funduszu, na koniec marca 2010 roku zgromadził na swoim koncie blisko 25,9 tys. PLN, czyli o +6,4 tys. więcej niż wpłacił. Na czele naszego zestawienia według kryterium stanu hipotetycznego konta, znalazły się również Generali OFE, ING OFE oraz Pekao OFE. W przypadku tych funduszy hipotetyczny stan konta wynosił około 25,6 tys. PLN. Z kolei w najsłabszym funduszu, czyli AEGON OFE, kapitał wyniósł 24,4 tys. PLN, czyli o +1463 PLN więcej w zestawieniu ze stanem na koniec grudnia minionego roku.

W pierwszym kwartale 2010 roku wszystkie fundusze emerytalne wykazały wzrost stanu hipotetycznego konta w stosunku do grudnia. Taki stan rzeczy był pochodną mocnych wzrostów rynku akcji w marcu, po styczniowo-lutowej korekcie. Średnia stopa zwrotu dla wszystkich funduszy w tym okresie wyniosła bowiem +4,70%, a rozpiętość rezultatów zawierała się w przedziale od +4,06% do +5,24%. W okresie minionych trzech miesięcy główne indeksy warszawskiej giełdy, WIG oraz WIG20, zyskały odpowiednio +6,15% oraz +4,47%. Indeks IROS zyskał w ciągu pierwszego kwartału +1,04%.

Porównując hipotetyczną wartość konta emerytalnego uczestników OFE na koniec marca tego roku z danymi za poprzedni kwartał okazuje się, że w przeciągu 3 ostatnich miesięcy w największym stopniu (+1771 PLN), zwiększyło się konto uczestników OFE Polsat. Tuż za nim znalazły się ING OFE (+1763 PLN) oraz Pekao OFE (+1713 PLN). Wymienione fundusze w pierwszym kwartale odnotowały jedne z wyższych stóp zwrotu, odpowiednio +5,17%, +5,24% oraz +4,84%. Najmniejszy zysk na koncie odnotowali natomiast członkowie AEGON OFE (+1508 PLN), Generali OFE (+1572 PLN) oraz Allianz Polska OFE (+1573 PLN).

W okresie od sierpnia 1999 do marca 2010 roku najlepsze miejsca, pod względem wypracowanego hipotetycznego zysku, zajęły odpowiednio OFE Polsat, Generali OFE oraz ING OFE. Ich najstarsi uczestnicy, z zainwestowanej w całym okresie kwoty 17 711 PLN wypracowali zyski przekraczające +7,9 tys. PLN. Dobrze poradził sobie również Pekao OFE, który jako jedyny z pozostałych funduszy wypracowały zysk przekraczający +7,8 tys. PLN. Średnia dla wszystkich funduszy wyniosła +7,4 tys. PLN.

Najsłabiej w naszym rankingu, z zyskiem na poziomie +6,7 tys. PLN wypadły fundusze PKO BP Bankowy OFE oraz AEGON OFE.

autor: Zespół Analiz Online
www.Analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :