Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Przedsiębiorca nie zawsze ma prawo do korzystnej karty podatkowej

27 października 2011

Karta podatkowa stanowi jedną z najprostszych, a przez to bardzo korzystną formę opodatkowania. Jednakże nie jest ona przeznaczona dla wszystkich podatników. Warto zatem wiedzieć, w jakich przypadkach można utracić prawo do korzystania z tego sposobu rozliczeń z organem podatkowym.

Podatnicy prowadzący własny biznes mają do dyspozycji kilka rodzajów form opodatkowania, w zależności od swoich potrzeb,  jak również zależnie od samego przedmiotu działalności gospodarczej. Jedną z najprostszych jest opodatkowanie na podstawie karty podatkowej, które nie wymaga od podatnika prowadzenia księgowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, składania comiesięcznych deklaracji podatkowych i zeznań podatkowych, jak również wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Mimo ewidentnych korzyści wynikających z opodatkowania na podstawie karty podatkowej należy pamiętać, że jest to forma, której stosowanie jest ograniczone przepisami prawa podatkowego do wąskiej grupy podatników.

Możliwość opodatkowania na podstawie karty jest ograniczona
W myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wybór opodatkowania na podstawie karty podatkowej przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że możliwość stosowania karty podatkowej przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej, w związku z którą można stosować opodatkowanie w oparciu a kartę podatkową, został zamieszczony w art. 3 oraz stosownych załącznikach do wyżej wymienionej ustawy.

Warunki korzystania z karty podatkowej
Ponadto,  należy pamiętać, że istnieje szereg dodatkowych warunków, znaczenie zawężających krąg uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Niespełnienie któregokolwiek z opisanych niżej warunków pozbawia podatnika prawa do korzystania z karty podatkowej przy rozliczeniach z organem podatkowym.

Przede wszystkim, podatnik dokonujący  rozliczeń podatkowych musi do 20 stycznia złożyć do właściwego urzędu skarbowego stosowny wniosek, zawierający wskazanie prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej działalności gospodarczej, wymienionej we wspomnianym załączniku.

Ponadto nie może prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy. Należy pamiętać, że w związku z prowadzeniem  działalności nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Wyjątek stanowią tu usługi specjalistyczne.

Kolejnym, bardzo istotnym ograniczeniem jest fakt, że podatnik nie może rozliczać się za pomocą karty, jeśli jego małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie. Warto jednakże pokreślić, że prawo dopuszcza tu możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,  opodatkowanej na podstawie karty, w formie spółki cywilnej osób fizycznych, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w załączniku.

Nie bez znaczenia jest również sposób opodatkowania wyrobów ? produkty nie mogą być opodatkowane podatkiem akcyzowym.

autor:
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Elżbieta Węcławik, Tax Care
www.TaxCare.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :