Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Procedura wypowiedzenia ubezpieczenia OC

23 czerwca 2013

Ubezpieczenie OC wypowiedzieć można w wielu sytuacjach. W części przypadków możliwe jest wypowiedzenie z natychmiastowym rozwiązaniem umowy, w innych skutkuje to nieprzedłużeniem polisy na kolejne 12 miesięcy.

auto_oc

Oświadczenie wypowiedzenia OC – podstawą rozwiązania umowy

Kiedy zdecydujesz się na wypowiedzenie OC, należy przygotować oświadczenie wypowiedzenia umowy. Zawierać ono musi zarówno dane posiadającego polisę, jej numer, model i markę samochodu oraz numer rejestracyjny pojazdu. Konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu pod wypowiedzeniem.

Dokument musisz dostarczyć do ubezpieczyciela. Możesz skorzystać przy tym z kilku dostępnych wariantów:

– przesłać wypowiedzenie listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (zatrzymując potwierdzenie nadania listu) do centrali Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
– przesłać za pomocą innego dostawcy, np. Inpost, firmy kurierskiej, oddać agentowi ubezpieczeniowemu Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wydającego polisę.

Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC możesz złożyć, gdy zbliża się koniec 12-miesięcznego okresu ważności polisy. Jest to dobrym moment, by sprawdzić czy inny ubezpieczyciel nie oferuje korzystniejszych warunków. Np. AXA DIRECT do każdego wykupionego ubezpieczenia OC ma w ofercie dodatkowe opcje w cenie polisy.

Jeżeli więc chcesz zmienić ubezpieczyciela, możesz złożyć wypowiedzenie nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia OC. Przez złożenie rozumie się datę nadania listu z wypowiedzeniem na Poczcie Polskiej, datę otrzymania przez ubezpieczyciela przesyłki wysłanej innym sposobem lub też datę przekazania go na ręce agenta ubezpieczeniowego.

Jeśli natomiast wypowiedzenie nie zostanie przedłożone w tym czasie, nastąpi automatyczne przedłużenie polisy.

Podwójne ubezpieczenie, odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

W sytuacji, gdy nie złożysz wypowiedzenia w poprzednim TU, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone. Jeżeli dodatkowo wykupiłeś przy tym nową polisę, to doszło do sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia. W tym przypadku odnowione ubezpieczenie OC możesz wypowiedzieć, podając przyczynę swojej decyzji. To samo dotyczy sytuacji, w których nabywasz samochód z aktualną polisą OC i chcesz zmienić ubezpieczyciela.

Z kolei w ciągu 30 dni od wykupienia polisy przez Internet lub telefonicznie, masz możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Wówczas ubezpieczenie wygasa z momentem dostarczenia oświadczenia do ubezpieczyciela lub – w przypadku wysyłki pocztą – z momentem jego nadania.

Zmiana właściciela pojazdu

Przy zmianie właściciela pojazdu, do wypowiedzenia OC dołączyć należy kopię umowy kupna-sprzedaży samochodu. W tym przypadku można również w oświadczeniu wskazać datę wygaśnięcia umowy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy formalności związane z nabyciem nowego ubezpieczenia nie zostały jeszcze zakończone.

Pamiętaj, że samochód nawet przez jeden dzień nie może pozostać bez polisy, ponieważ wiąże się to z poważnymi sankcjami finansowymi.

zdjęcie pochodzi z Depositphotos.com

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :