Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Private Banking – bankowość bez górnego limitu

17 lipca 2010

Kluczem otwierającym drzwi do usług Private Banking w Polsce jest zwykle portfel 500 tys. zł. Tylko nieliczne banki ustawiły próg wejścia na poziomie 1 mln zł.  Zupełnie inaczej wygląda to na rynku zachodnio-europejskim i amerykańskim, gdzie bankierzy od Private Bankingu konstruują portfele klientom dysponującym aktywami powyżej 1 mln USD/EUR. Warto zaznaczyć, że w Polsce dużo silniejsze są obawy o zbytnią koncentrację i niechęć do ?wkładania wszystkich jaj do jednego koszyka?. Dlatego wielu zamożnych klientów korzysta z więcej niż jednego banku oferującego usługi typu Private Banking.


Osobisty doradca, ryzyko pod kontrolą

Private Banking to przede wszystkim profesjonalna obsługa, w dużej mierze nastawiona na doradztwo w zakresie inwestowania kapitału i tym samym poszukiwanie szans na dodatkowy zysk dla klienta. Zwykle jeden doradca opiekuje się kilkunastoma, czy nawet kilkudziesięcioma klientami. W odróżnieniu od doradcy personal bankingu (bankowości osobistej) inicjatywę w zakresie inwestycji przedstawia właśnie doradca, który aktywnie wychodzi z propozycjami dywersyfikacji środków pomiędzy poszczególne klasy aktywów.

Portfel klienta pod względem osiąganych wyników powinien być na bieżąco monitorowany, a w okresach kwartalnych dostosowywany do zmieniających się uwarunkowań na rynku kapitałowym.

Mimo, iż prowadzone w Polsce badania wykazują, że ponad 60% klientów tego segmentu oczekuje pełnej ochrony kapitału, to w portfelach klientów Private Bankingu coraz częściej występują produkty inwestycyjne. Najbardziej popularnymi, poza lokatami bankowymi, a zarazem bezpiecznymi instrumentami w portfelu, pozostają obligacje skarbu państwa i emitowane przez przedsiębiorstwa, gminy czy miasta poszukujące kapitału pod inwestycje, związane np. z budową infrastruktury pod EURO 2012. Ich roczne stopy zwrotu przewyższają oprocentowanie standardowych lokat przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka utraty powierzonego kapitału.

Dowolne inwestycje, na całym świecie

Private Banking to również oferta skrojona na miarę, możliwość utworzenia elastycznego produktu strukturyzowanego, opartego na dowolnie wybranych aktywach począwszy od indeksu giełdowego, kursu ropy, złota, a skończywszy na produktach bardzo egzotycznych, jak cena soku pomarańczowego na nowojorskiej giełdzie towarowej, liczba dni słonecznych w danym regionie geograficznym czy wielkość opadu śniegu lub deszczu

Bardzo ważnym elementem przy konstruowaniu portfela jest otwarta architektura w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Rolą doradcy Private Banking jest przygotowanie propozycji dywersyfikacji powierzonych środków w poszczególne waluty, sektory lub położenie geograficznie. Popularną i w ostatnim czasie bardzo zyskowną funduszową strategią jest BRIC, gdzie tegoroczne stopy zwrotu (za minione 6 miesięcy) przewyższają 14%. Osobom posiadającym znaczy majątek, a zainteresowanym sukcesją podatkową czy pokoleniową, proponowane są indywidualne rozwiązania oparte o konstrukcję FIZów, czyli funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tworzonych w oparciu o uzgodnioną strategię inwestycyjną na ściśle określony czas.

Dla najbogatszych ? Asset Management

Najbardziej wymagające osoby poszukują dostępu do usług typu Asset Management, czyli profesjonalnego zarządzania aktywami.  W przypadku świadczenia tego typu usług doradztwo prowadzone jest przez wyspecjalizowaną spółkę z grupy kapitałowej banku lub zewnętrznego zaufanego partnera, zatrudniającego licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Pełne możliwości usług świadczonych przez doradców inwestycyjnych uzależnione są od grubości portfela, gdzie aktywa do kwoty 500 tys. zł umożliwiają lokowanie w jeden z kilku ciekawych, aczkolwiek modelowych portfeli inwestycyjnych. Osoby posiadające większe środki z przeznaczeniem pod zarządzanie mają do dyspozycji stworzenie portfela szytego na miarę, w pełni dopasowanego do horyzontu inwestycji i poziomu oczekiwanego zysku. Tutaj zyski oraz oczekiwania wobec tworzonej oferty rosną zgodnie z tezą ?duży może więcej?, co w bankowości prywatnej sprawdza się w 100 procentach.

Tomasz Sobociński,
kierownik działu Bankowości Osobistej, Polbank EFG
www.Polbank.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :