Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Pożyczka pod zastaw nieruchomości a wychodzenie firm z dołka finansowego

7 października 2015

W działalności każdej firmy może przyjść moment, kiedy stanie ona w martwym punkcie. Mimo wysokich obrotów zysk stoi w miejscu lub spada, a zupełnie brakuje kapitału na inwestycje, które mogłyby stać się motorem napędowym dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem zapewnienie sobie finansowania zewnętrznego, które pomoże rozwinąć skrzydła.

Firma zmagająca się z zastojem czy finansowym dołkiem ma do wyboru kilka opcji dofinansowania zewnętrznego. Istnieją rozmaite typy kredytów odpowiednie do różnych sytuacji, w jakich może znaleźć się przedsiębiorstwo. Pod uwagę wziąć można także faktoring oraz dedykowaną przedsiębiorcom pożyczkę pod zastaw nieruchomości. Ta ostatnia opcja przydaje się szczególnie w sytuacji, gdy firma potrzebuje gotówki na cito, ale nie tylko. Przyjrzyjmy się, jak wygląda pożyczka pod zastaw nieruchomości w polskich realiach.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – zalety dla przedsiębiorcy

Kredyty dla podmiotów gospodarczych można podzielić na obrotowe i inwestycyjne. Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb firmy. Kredyty inwestycyjne natomiast są produktami wieloletnimi, pomagającymi sfinansować tworzenie nowych zdolności produkcyjnych czy usługowych bądź powiększanie tych, które już istnieją.

rank_kredyt_hipot_2608Niestety, banki najchętniej finansują duże firmy. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie stanowią już dla nich grupę większego ryzyka. Wniosek o kredyt może zostać odrzucony przede wszystkim ze względu na niewystarczającą zdolność kredytową czy z powodu złej historii kredytowej (wystarczą np. opóźnienia w płatnościach) bądź przynależności firmy do grupy branż wysokiego ryzyka (paliwowa, transportowa, budowlana). Co więcej, przedsiębiorca starający się o kredyt musi skompletować wiele dokumentów, a następnie czekać kilka miesięcy na decyzję banku. Kolejną niedogodnością jest miesięczny układ ratalny, który wymusza konieczność regularnego spłacania rat i odsetek. Taka sytuacja uniemożliwia firmie wykorzystanie pełnego potencjału pożyczonej sumy.

Jak wynika z materiałów opublikowanych przez NBP na podstawie danych z GUS, niedogodności związane z kredytami dla firm skutkują dość niskim stopniem kredytowania polskiej gospodarki. Przykładowo w 2011 r. z kredytów bankowych nie korzystało 40,2% firm objętych badaniem. Mniej więcej połowa przedsiębiorstw nie zaciągała kredytów krótkoterminowych, a ponad 62% podmiotów nie posiadało kredytów długoterminowych. Prawie co piąta firma w całym okresie swej działalności nie korzystała z żadnych kredytów, a aż 43% podmiotów nie miało nigdy kredytu długoterminowego.

Jednak czy to źle, że firmy się nie zadłużają i nie chcą dać zarabiać bankom? Niestety tak. Brak dostępu do kapitału oznacza wolniejszy rozwój i oddawanie pola konkurencji.

Jaką w takim razie przewagę ma pożyczka pod zastaw nieruchomości? Przede wszystkim:

–    krótki proces decyzyjny (w ciągu dwóch dni możemy poznać decyzję wstępną, a w ciągu tygodnia – ostateczną); w banku procedura trwa kilka miesięcy;
–    minimalne formalności: wymagane są tylko dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki; bank wymaga natomiast nie tylko wniosku kredytowego, ale także dokumentów przedsiębiorstwa, wyciągów z konta za ostatnie 6 miesięcy, dokumentów finansowych czy nawet biznesplanu;
–    jednorazowa spłata pożyczki – na koniec okresu obowiązywania umowy; dzięki temu przedsiębiorca ma większą swobodę działania niż w przypadku kredytu bankowego, gdzie musi regularnie, miesięcznie, płacić raty i odsetki.

Wybór firmy i procedura przyznania pożyczki

Kluczową kwestią jest odróżnienie godnych zaufania firm pożyczkowych od prywatnych, niewiadomego pochodzenia. Jak mówi Grzegorz Ufnal z Property Secured Fund SA, firmy zarządzającej grupą PSF, która zajmuje się między innymi udzielaniem pożyczek pod zastaw nieruchomości: Wiarygodna firma podaje do wiadomości informację o źródłach swojego kapitału. Muszą to być oczywiście źródła legalne, takie jak np. fundusze inwestycyjne będące pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Zwracajmy też zawsze uwagę na całkowity koszt pożyczki, który w wielu firmach może wynieść nawet 60% w skali roku. Rzetelna instytucja poinformuje nas o wszystkich kosztach na wstępie.

Unikajmy też firm, które wprowadzają wadliwe rozwiązania prawne w konstrukcji umowy o pożyczkę. Chodzi tu przede wszystkim o pozorną umowę kupna-sprzedaży (firma przedkłada nam do podpisu dokumenty o sprzedaży nieruchomości, podczas gdy faktycznie udziela nam pożyczki). Rzetelna firma da nam do wglądu wzór umowy i nie wprowadzi do niej wadliwych rozwiązań prawnych. Często stosowanym w umowach rozwiązaniem jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. W dziale II księgi wieczystej jako właściciel wpisana zostanie firma udzielająca pożyczki, natomiast w dziale III pojawić się musi zapis o roszczeniu o zwrotne przeniesienie – po spłacie zobowiązania ponownie stajemy się właścicielami. Firma nie może w tym czasie dokonywać żadnych czynności na terenie nieruchomości. Taka forma zabezpieczenia jest de facto tożsama z leasingiem zwrotnym nieruchomości. O popularności i użyteczności leasingu wśród przedsiębiorców nie trzeba wiele mówić. Według raportu CBOS Monitoring kondycji sektora MMŚP 2014 mikro-, małe i średnie firmy w celach inwestycyjnych o wiele chętniej sięgają po leasing niż po kredyt. Jednak w przypadku leasingu mamy zwykle VAT, przewłaszczenie na zabezpieczenie jest obojętne podatkowo.

Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentacją podlega analizie technicznej (ocena nieruchomości), później analizie prawnej, a na końcu – finansowej. W przypadku trudności ze spłatą istnieje możliwość prolongaty terminu uiszczenia całości zobowiązania. Do tego czasu przedsiębiorca będzie dysponował pełnym kapitałem.

Tagi: ,

Podobne artykuły :