Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Powstało 50 Centrów Obsługi Podatnika

1 grudnia 2015

Centra Obsługi to nowe rozwiązanie Administracji Podatkowej, które ma na celu ujednolicenie standardów obsługi podatników przez urzędy skarbowe w całym kraju oraz zniesienie rejonizacji. Na początek wybrano 50 placówek skarbowych, w których od września 2015 roku działają specjalnie wyznaczone punkty.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, podatnicy którzy pracują lub prowadzą biznes daleko od „swoich” urzędów skarbowych, będą mogli składać deklaracje i wnioski w dowolnej jednostce urzędu skarbowego w kraju. Do tej pory nie było możliwości, by przekazać PIT lub inne pisma w urzędzie skarbowym poza miejscem zameldowania, co dla wielu podatników stanowiło nie lada problem. Od września 2015 roku mamy więc nową jakość w kontaktach petentów ze urzędami skarbowymi.

centra_obslugi_podatnikaPoza standardowymi zadaniami z zakresu przyjmowania deklaracji, pism oraz wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, przeszkoleni pracownicy Centrów Obsługi Podatnika służą radą w zakresie prawa podatkowego, wypełniania wniosków i innych. Dodatkowo można załatwić również część spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Służbą Celną (np. złożenie deklaracji w przypadku nabycia samochodu pochodzącego z innego kraju UE i pobranie zaświadczenia opłacenia akcyzy). Wydzielone zostały również stanowiska z komputerami, w których można przeglądać strony Ministerstwa Finansów, założyć profil zaufany ePUAP czy nawet złożyć wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Długo oczekiwanym rozwiązaniem był Asystent Podatnika, która to instytucja również zagościła pilotażowo w wybranych urzędach. Celem wyznaczonych przez naczelników urzędów skarbowych osób, będzie pomoc i doradztwo przedsiębiorcom, którzy zgłoszą taką potrzebę. Jedynym warunkiem uzyskania indywidualnego wsparcia w postaci Asystenta Podatnika, będzie prowadzenie działalności gospodarczej nie dłużej niż 18 miesięcy.

Asystenci pomogą w wypisywaniu wniosków, wypełnianiu deklaracji, poinformują o prawach i obowiązkach osób, które prowadzą działalność gospodarczą, wyjaśnią niejasności związane z rozliczaniem się z fiskusem, jak również będą dysponowali wiedzą z zakresu ubezpieczeń i innych zagadnień związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Indywidualne doradztwo nie będzie miało jednak charakteru doradztwa podatkowego, a zakres działań takich pracowników reguluje odrębna ustawa.

Tagi:

Podobne artykuły :