Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Saldo debetowe i kredyt odnawialny – sposób na szybkie pieniądze

5 lipca 2012

Saldo debetowe i kredyt odnawialny to bardzo korzystne rozwiązania w sytuacji kiedy potrzebujemy kwoty pieniędzy większej od salda na naszym koncie osobistym. Otrzymać je łatwo, korzystać z nich również. Sprawdźmy więc, na co mogą liczyć klienci polskich banków zainteresowani taką formą pozyskania gotówki.

W bankach możemy znaleźć dwa produkty, dzięki którym można zadłużyć się bez dodatkowych formalności: saldo debetowe w rachunku i kredyt odnawialny. Niezależnie od nazwy chodzi po prostu o możliwość zadłużenia się w ramach konta osobistego.

Szukasz kredytu gotówkowego? Już go znalazłeś!

Saldo debetowe w rachunku polega na dysponowaniu przez klienta, za zgodą banku, określoną kwotą pieniędzy, które są własnością banku. Kwota ta jest ograniczona limitem kredytowym. Kredyt odnawialny z kolei to stale dostępna linia kredytowa, którą możemy wykorzystać na dowolny cel. Podstawową cechą kredytu odnawialnego jest możliwość kilkukrotnego wykorzystania przyznanych przez bank pieniędzy – każda spłata zmniejsza zadłużenie i pozwala na ponowne korzystanie ze środków. Odsetki przy kredycie odnawialnym naliczane są od powstałego zadłużenia. Po spłacie części zadłużenia bank nalicza odsetki od pozostałej kwoty zadłużenia, a nie od całości. Trzeba też wspomnieć, że w bankach, które oferują zarówno debet w rachunku i kredyt odnawialny, klient może skorzystać tylko z jednego z tych rozwiązań.

Ile kosztuje przyznanie salda debetowego i kredytu odnawialnego?

Z przyznaniem salda debetowego czy kredytu odnawialnego łączy się konieczność opłacenia prowizji. Jej wysokość – w zależności od banku – wynosi od 0% do nawet 3%. W niektórych bankach (np. w Deutsche Banku, BNP Paribas Banku czy w Kredyt Banku) wysokość prowizji uzależniona jest od rodzaju konta osobistego posiadanego przez klienta. W Inteligo zastosowane zostało inne rozwiązanie. Bank nie pobiera opłaty za przyznanie salda debetowego i za dwa pierwsze miesiące korzystania z niego. Od trzeciego miesiąca opłata za postawienie środków do dyspozycji wynosi 1 zł miesięcznie. W przypadku kredytu odnawialnego zaś Inteligo, oprócz prowizji za jego udzielenie (od 1,5% do 3% min. 40 zł), pobiera też opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku w wysokości 6 zł. Getin Bank z kolei pobiera opłatę (0,25% kwoty udzielonego kredytu – nie mniej niż 2 zł – miesięcznie).

Jakie jest jego oprocentowanie?

Saldo debetowe i kredyt odnawialny – w zależności od banku – może nie być w ogóle oprocentowany, a w innych przypadkach jego oprocentowanie może wynieść nawet 21%. Nieoprocentowany kredyt odnawialny można otrzymać posiadacze Konta Comfort Direct i Konta Premium w Raiffeisen Banku Polska. W obu przypadkach nieoprocentowany jest kredyt w wysokości do 1 000 zł. Podobnie jak w przypadku prowizji, oprocentowanie może być także uzależnione od rodzaju konta osobistego posiadanego przez klienta (tak jest m.in. w przypadku Banku Zachodniego WBK, Banku BGŻ, Deutsche Banku czy BNP Paribas), od kwoty wykorzystanego limitu, czy – tak jak w PKO BP – od rodzaju konta i kwoty zadłużenia. W tabeli pokazany jest przykład dla Konta za Zero.

Porównaj 67 kont osobistych. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie!

Skoro wiemy już ile zapłacimy za przyznanie salda debetowego lub kredytu odnawialnego, warto dowiedzieć się też…

… na jaką kwotę możemy liczyć

Część banków, która odpowiedziała na naszą ankietę maksymalną kwotę salda debetowego lub kredytu odnawialnego określa po prostu w złotych. Może ona wynosić od 1 000 zł (Nordea Bank Polska) do nawet 100 000 zł. BNP Paribas dopuszcza nawet udzielenie kredytu odnawialnego w kwocie do 600 000 zł . W takiej jednak sytuacji kredyt musi być zabezpieczony (kaucją gotówkową lub zastawem rejestrowym na Obligacjach Skarbu Państwa. Maksymalna kwota kredytu ustalana jest – rzecz jasna – indywidualnie – na podstawie wpływów na rachunek. Maksymalna kwota może być też ustalona jako krotność miesięcznych wpływów na konto (przykładowo: w BZ WBK wynosi ona sześciokrotność wpływów na rachunek).

Czy warto?

 

Saldo debetowe i
kredyt odnawialny
Bank/Rodzaj produktu Prowizja za: Oprocent. Maks.wysokość Od kiedydostępny
przyznanie odnowienie
Alior
Bank
Limit odnawialny w rachunku
1,6%,
min. 60 zł
17,00% 100000 zł Po pierwszymwpływie
BZ
WBK
Limit kredytowy w koncie osobistym
1%,
min. 50 zł
od 11,99%do 17,99%(w zależności od rodzaju konta osobistego)  6-krotność wpływów na konto, maks. 100000
W momencie otwierania nowego konta
Bank
BPH
Limit w saldzie debetowym
0% 1% min. 35 zł 16,20% dla Klientów posiadajacych limit w innym
banku
19,20% dla Klientów otwierajacych rachunek w okresie promocji
100000 zł Decyzja – przy otwieraniu rachunku. Udostępnienie – po
pierwszym wpływie
Bank
BGŻ
Kredyt odnawialny
od
1,25% min. 50 zł
– 9,35% – Konto Plan Student– 15,50% – pozostałe konta- 14,85% – kredyt odnawialny w koncie osobistym dla klientów VIP  50000 zł Przy otwarciu rachunku w wysokości 1-krotności
zadeklarowanych wpływów, bez konieczności zapewnienia pierwszego
wpływu
PKO
BP
Kredyt odnawialny
1,8%
nie mniej niż 60,00 zł
1) do 6000 zł – 17,50%2) nadwyżka ponad 6000 zł do 11000 zł – 17,50%3) nadwyżka ponad 11000 zł do 16 000 zł – 17,50%4) nadwyżka ponad 16000 zł do 21000 zł – 17,50%

5) nadwyżka ponad 21000 zł – 17,50%

 

Do100000 zł Po pierwszymwpływie
ING
Bank Śląski
Limit zadłużenia w koncie
0% Pobierana co rok  w zal.od rodzaju
konta:
1. Konto VIP – 1,5% min. 68 zł2. pozostałe konta – 1,8% min. 68 zł
W zal. od wysokości limitu:– pon. 1500 zł – 18%- od 1500 zł do 4999 – 17%- od 5000 zł do 49999 zł – 15,50%

– od 50000 zł – 12%

– od 50000 zł (limit z ubezpieczeniem) – 11,25%

 

Limit niezabezp.- 50000 złLimit zabezp. – 200000 zł Do 2-krotności od dnia otwarcia konta.Do 6-krotności po 3 m-cach regularnych wpływów
BOŚKredyt odnawialny 1% 12% 8-krotność wpływów Po pierwszymwpływie
Citi
Handlowy
Linia Kredytowa Citibank
0 zł w pierwszym roku w zal. od typu konta:– CitiGold i CitiOne – 1% min. 50 zł- CitiKontoi CitiDirect – 1,75% min. 50 zł  od 12,95% do 19,95% (w zal. od wysokości wnioskowanego
limitu linii kredytowej)
– Standardowo – do 60000 zł– Dla klientów CitiGold do 100000 zł Po otwarciu konta
Raiffeisen Bank PolskaKredyt odnawialny 1,6% min. 50 zł 1,3% min 50 zł W zal. od pakietu konta. Np. dla Pakietu
Premium:
– do 1000 zł – 0%,- od 1000,01 do 40000 zł – 15,49%,- pow. 40000 zł do 60000 zł – 0%*
60000 zł Brak takiego okresu
Deutsche Bank PBCLimit kredytowy 2%
min. 20 zł – dbNET, db Koneser, db Open;
1% min. 20 zł – db Life;0% – db Elite, db Invest
14,99% – db Open12,99% – db Koneser, dbNET 11,99%
db Life9,99% – db Ivest, db Elite
100000 zł (lub równowartość w EUR) Po pierwszymwpływie wynagrodzenia
BNP
Paribas Bank Polska
Kredyt odnawialny
– 1%
dla Pakietu L i XL
– 2% dla Pakietu S i M
– 11,50% + marża – dla Pakietu L i XL– 14,00% – dla Pakietu S i M – do 100 000 zł  kredyt bez zabezp.– do 600 000 zł  kredyt z zabezp.
Kredyt
Bank
Kredyt odnawialny
W
zależności od typu rachunku od 0% do 2,49
Od 11,88% 100000 zł Od otwarciarachunku
Bank
Pekao
Pożyczka w Eurokoncie Intro
1,5%
min. 50 zł
16,25% Na
podst. analizy wniosku, analizy wpływów rachunek i innych wskazanych
przez bank dok. mogacych mieć wpływ na ocenę ryzyka kredytowego oraz
analizy wysokości i systematyczności wpływów na rachunek klienta
6 m-cy
Getin
Bank
Kredyt odnawialny
0,25%
kwoty udzielonego kredytu min. 2 zł za każdy mies. umowy
15,20% 50000 zł Min. okres posiadania r-ku – co najmniej 3
miesiące.
Polbank EFGLinia Wspierająca (Mistrzowskie Konto Osobiste) 1,5% 14,90% 100000 zł 3
miesiące lub 1 miesiąc + zaświadczenie o zarobkach
Polbank EFGLinia Wspierająca (Rachunek Bankowości Osobistej) 1% 13,90% 100000 zł
InteligoDebet 0 zł** 0 zł*** 21% Do 2000 zł Zaksięgowanie przynajmniej jedna wpłaty na
koncie
InteligoKredyt odnawialny od 1,5% do 3%  min. 40 zł**** od 1,5% do 3%  min. 50
15,75% Do 60000 zł Po pierwszymwpływie
Nordea
Bank Polska
Kredyt odnawialny
od 0,8% min. 40 zł od 1% min. 50 zł Od 12% 1000 zł Po pierwszymwpływie
Bank
Pocztowy
Kredyt w Pocztowym Koncie Standard
2%
min. 25 zł
1,5%
min. 25 zł
15,99% 100000 zł – po 1 m-cu – do  1-krotności
wpływu
– po 3 m-cach –  do 3-krotności śr. mies. reg. wpływów- po 12 m-cach – do 6-krotności śr. mies. reg.  wpływów
Bank
Pocztowy
Kredyt w Pocztowym Koncie Nestor
13,50% 100000 zł – w dniu otwarcia konta, do wys. renty lub emerytury
powiększonej o 20%
– po 3 m-cach –  do wysokości 3-krotności śr. mies. reg. wpływów
powiększonej o 20%- po 12 m-cach – do 6-krotności śr. mies. reg. wpływów powiększonej o
20%.W przyp. przenoszenia kredytu z innego banku – do 120% wartości kredytu
w r-ku w innym banku
Bank
Pocztowy
Limit debetowy w Pocztowym Koncie Nestor
0% 4-krotność stopy lombardowej NBP 500 zł Wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
Uwagi:*
Oprocentowanie
naliczane jest progowo. Przy zadłużeniu np. 1100 zł, kredytobiorca
płaci odsetki od 100 zł. W przypadku gdy wykorzystanie limitu jest np.
41000 zł, oprocentowanie naliczane jest od zadłużenia w zakresie
1000,01 zł do 40 000 zł. Do kwoty 1000 zł i wszytko powyżej 40 000 zł
nie jest oprocentowane.
** oraz za
pierwsze 2 miesiące, potem 1 PLN dla konta indywidualnego, dla
firmowego 2 PLN za postawienie do dyspozycji środków z tytułu limitu
debetowego


*** jeśli w ciągu
miesiąca
dokonana zostanie spłata całości wykorzystanego debetu wraz z
odsetkami, następnego dnia można ponownie z niego
skorzystać.


**** opłata
przygotowawcza za
rozpatrzenie wnisoku kredytowego – 6 zł

Możliwość szybkiego dostępu do większej gotówki – a przypomnijmy, że maksymalna kwota kredytu odnawialnego może wynieść nawet 100 000 zł – jest w niektórych przypadkach nie do przecenienia. W sytuacji, w której musimy szybko dokonać np. zakupu nowej pralki czy lodówki nie musimy posiłkować się kartą kredytową czy kredytem gotówkowym. Podobnie jak przy innych produktach gotówkowych, tak i w tym przypadku, musimy mieć świadomość, że wykorzystaną kwotę trzeba spłacić. Nie powinniśmy „na raz” wykorzystać całej dostępnej kwoty kredytu – musimy pamiętać, że wpływ na rachunek zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na spłatę zadłużenia, a przecież trzeba z czegoś żyć…

opracowanie:
porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :