Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Rewolucja w kredytach!

31 stycznia 2012

W związku z harmonizacją prawa, które powinno obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od ponad 7 lat, zmianie ulegają również regulacje w zakresie warunków kredytowania ludności. Dyrektywa europejska wymusiła na lokalnych rynkach nowe prawodawstwo.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych w życie wraz z nową Ustawą o kredycie konsumenckim wymienić należy przede wszystkim:
– Zgodnie z nową ustawą, górną kwotą kredytu konsumenckiego będzie 255 550 zł (w Ustawie z 2001 roku górną kwotą było 80 000 zł);
– Rygorom nowej Ustawy o kredycie konsumenckim (UKK) podlegać będą także kredyty zabezpieczone hipotecznie;
– Bez podawania przyczyny będzie można teraz odstąpić od umowy kredytowej w okresie 14 dni (a nie jak w poprzedniej Ustawie z 2011 roku tylko 10);
– Wprowadzenie szeregu obowiązkowych informacji na temat kredytu ? m.in. całkowitej kwoty do zapłaty, całkowitych kosztów, które muszą zostać wyjaśnione i przedstawione w formie pisemnej klientowi ? tzw. asysty przedkontraktowej oraz formularza informacyjnego;
– Obowiązkowe przekazanie klientowi informacji zwrotnej na temat powodów odmowy udzielenia kredytu oraz tego w jakich bazach klient został zweryfikowany;
– Do podmiotów uprawnionych do korzystania z bazy Biura Informacji Kredytowej poza bankami dołączą od 18 grudnia 2011 roku także pozostałe instytucje kredytowe.

Najlepsze oferty pożyczek i kredytów gotówkowych! Sprawdź porównanie!

Czego powinniśmy się obawiać?
– Zlikwidowane zostanie ograniczenie ustalone na poziomie 5% maksymalnego pułapu wszystkich opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu. Od 18 grudnia opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytu będą mogły osiągać dowolny poziom. Na całe szczęście w zakresie odsetek wciąż obowiązuje maksimum – czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP (aktualnie nie więcej niż 24%);

– Bank będzie mógł żądać od klienta odsetek za okres, którym dysponował środkami z kredytu a od umowy odstąpił (dotychczas bez opłat);
– Wprowadzona zostaje możliwość pobrania przez bank opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości nie większej niż 1% spłacanej kwoty ? jednak tylko dla kredytów ze stałym oprocentowaniem oraz gdy w ciągu roku kwota spłat przekroczy równowartość trzykrotności średniej krajowej pensji (czyli około 10 000 zł).

Zmiany na lepsze?
Zmiany wprowadzane nową Ustawą o kredycie konsumenckim z założenia miały przyczynić się do zwiększenia porównywalności oferty (wskutek wprowadzenia ustandaryzowanego formularza informacyjnego), lepszego zrozumienia ofert kredytowych przez klientów (poprzez asystę przed kontraktową wykonywaną przez doradcę z klientem) oraz zwiększony zakres kredytów, które będą podlegały ochronie prawnej.

Jednak jednocześnie wprowadzono szereg zmian, które są niekoniecznie korzystne z punktu widzenia klienta ? m.in. płatne odstąpienie od umowy, w niektórych przypadkach opłatę za wcześniejsza spłatę a przede wszystkim zniesienie progu 5% maksymalnych opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy ? może to skutkować niestety wzrostem ceny i tak drogich już w większości pożyczek i kredytów dostępnych na polskim rynku.

opracowanie:
Porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :