Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ranking kont oszczędnościowych ? marzec 2012

21 marca 2012

W porównaniu do ubiegłego miesiąca zmiany w rankingu kont oszczędnościowych są niewielkie, ale znaczące. W obliczu wejścia w życie przepisów zmieniających naliczanie podatku od zysków kapitałowych, w naszym zestawieniu zwiększa się liczba kont z kapitalizacją miesięczną. Gdzie, dysponując kwotą 10 000 zł, warto założyć rachunek oszczędnościowy? Czołówka naszego rankingu ? w porównaniu do jego poprzedniej edycji nie uległa zmianom.

Miejsca na podium zajmują: Deutsche Bank, Polbank EFG i BNP Paribas. Z rankingu zniknęło konto Sezam Oszczędzam Plus Banku BPH (zostało wycofane z oferty banku). Na jego miejsce weszło Konto Oszczędnościowe Idea Banku. Poza ofertą Idea Banku, w naszym zestawieniu zadebiutowało też MeritumKonto Celowe Meritum Banku. To oferta nieco inna od ?standardowych? (MeritumKonto Celowe jest przeznaczone do długoterminowego oszczędzania na cel ustalony przez jego posiadacza) kont oszczędnościowych, ale warta zainteresowania.

Pozycję lidera utrzymało db Konto Oszczędnościowe 24h, Deutsche Banku (8,10%). To jednak ostatni moment na skorzystanie z tak korzystnej oferty. Nowi posiadacze konta dbNET mogą założyć tak korzystnie oprocentowane Konto Oszczędnościowe 24h tylko do 31 marca 2012 r.

Sprawdź konta, które dają więcej ? pełne porównanie kont osobistych!

Na drugiej pozycji znalazł się Polbank EFG ze swoim Kontem Codzienny Sukces (5,53%).

Na najniższym stopniu podium uplasowało się Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe BNP Paribas (5,5%) ? rekordzista naszych zestawień, który w 2011 r. aż 9 razy zajął pierwsze miejsce w zestawieniu.

Tuż za podium znalazło Konto Oszczędnościowe DnB NORD (6%), w którego przypadku kapitalizacja jest miesięczna.

Zmierzch dziennej kapitalizacji

El Dorado, i nie mam tu na myśli lokaty Polbanku EFG, dla depozytów powoli się kończy. Kapitalizacja miesięczna przyniesie nam odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych. Na szczęście sporo banków zwiększa oprocentowanie swoich depozytów, a więc i kont oszczędnościowych, tak by wyrównać nam tę ?stratę?.

Z 9 na 10 propozycji z dzienną kapitalizacją, dziś pozostało w jedynie 6. Wkrótce zapewne również i ta liczba się zmniejszy. Jeśli planujemy zakładanie rachunku, warto wziąć ten fakt pod uwagę ? choć oczywiście zmiana banku w przypadku konta oszczędnościowego nie jest aż tak skomplikowanym procesem jak lokaty. I nie przyniesie nam specjalnie dużych strat w już wypracowanych odsetkach.

Ranking
kont z dost?pem do Internetu – marzec 2012
Lp. Nazwa
konta(bank)
Op?aty* Konto
oszcz?dno?ciowe za darmo? Oproc. wi?ksze b?d? równe 4% dla ( 2
tys.)?
Dodatki
/ bonusy do konta
Suma
punktów
1 Dobre
konto(Bank Millennium)
0 z?
(1 pkt.)0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)
TAK
(0,5 pkt.)4% (0,5 pkt.)
3%
kwoty
wydanej za pomoc? karty w sklepach spo?ywczych i na stacjach
benzynowych wraca do klienta. Maksymalnie do 50 z? miesi?cznie (1
pkt.
)
6
1 MeritumKonto Zarabiaj?ce(Meritum Bank) 0 z?
(1 pkt.)0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)
TAK
(0,5 pkt.)4,75% (0,5 pkt.)
Zwrot
4%
wydatków na paliwo ? maksmylanie 30 z? miesi?cznie (1
pkt.
)
6
1 Konto
Skarbonkowe(Getin Bank)
0 z?
(1 pkt.)0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)
TAK
(0,5 pkt.)4% (0,5 pkt.)
Bank
p?aci 1 z?
za aktywno?ci zwi?zane z kontem, np. wp?ata wyp?aty, 100 z? wydane
kart?, itp. (1 pkt.)
6
2 Konto
osobiste
(Alior Bank)
0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

5 z? (0 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4,35% (0,5 pkt.) 4% na lokacie nocnej, która wykorzystuje po?ow? ?rodków z
konta (0,5 pkt.); bezp?atny pakiety assistance
(0,5 pkt.);
bezp?atna us?uga concierge (0,5 pkt.)
5,5
2 Ekstrakonto
Plus(Kredyt Bank)
0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4% (0,5 pkt.) oprocentowanie 7% w skali roku do 3000 z? (0,5
pkt.
)
5,5
2 Konto Direct(ING Bank ?l?ski) 0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4%** (0,5 pkt.) Program „Bankujesz-Kupujesz” (0,5
pkt.
)
5,5
2 Konto online(eurobank) 0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

NIE ( 0 pkt.)NIE ( 0 pkt.) Oprocentowanie konta wynosi 3,5% (0,5
pkt
.); mo?liwo??
udzia?u w programie premiowym – „Kupujesz – Zyskujesz”, 0,5% zwrotu
od
ka?dej transakcji wykonanej za pomoc? karty debetowej – do 750 z?
rocznie (1 pkt.)
5,5
3 Konto internetowe
CitiKonto Direct(Citi Handlowy)
0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4,04% (0,5 pkt.) brak 5
3 dbNET(Deutsche Bank PBC SA) 0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4,05% (0,5 pkt.) brak 5
3 Konto IDEALNE(Idea Bank) 0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4% (0,5 pkt.) brak 5
4 Konto z Pakietem
L(BNP Paribas)
15 z? (0 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)4% (0,5 pkt.) 0 z? za pakiet us?ug assistance (pakiet us?ug medycznych,
domowych i drogowych). (0,5 pkt.)
4,5
4 Mistrzowskie Konto
Osobiste(Polbank EFG)
0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

5 z? (0 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)5% (0,5 pkt.) Oprocentowanie ?rodków powy?ej 500 z? wynosi 3%
***
(0,5 pkt.)
4,5
4 Konto Osobiste z
premi?(Bank BG?)
0 z? (1 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

5 z? (0 pkt.)

TAK (0,5 pkt.)3,55% (0 pkt.) Podwy?ka w wysoko?ci 1% kwoty wp?ywu na konto
z tytu?u
wyp?aty – nie wi?cej ni? 50 z? miesi?cznie (1
pkt.
)
4,5
4 Konto bez
Kantów(BO? Bank)
10 z? (0 pkt.)0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)

0 z? (1 pkt.)****

TAK (0,5 pkt.)2,00% (0 pkt.) Bank p?aci 1 z? lub 3 z? za aktywno?ci zwi?zane z kontem, np.
wp?ata wyp?aty, 100 z? wydane kart?, itp. maksymalnie do 60 z?
miesi?cznie (1 pkt.)
4,5
Za?o?enia
rankingu:

Korzystaj?cy z konta przelewa wynagrodzenie (2500 z? miesi?cznie) oraz
aktywnie u?ywa karty debetowej (min. 5 transakcji w miesi?cu, ??cznie
na kwot? min. 400 z?).* Op?aty zosta?y wymienione w nast?uj?cej
kolejno?ci:Op?ata miesi?czna za prowadzenie konta/ Koszt zewn?trznego przelewu
internetowego/ Koszt wyp?aty z obcego bankomatu/ Op?ata za kart?
debetow? (miesi?cznie)**standardowe 3,5% plus 0,5% za regularne wp?ywy na
konto
osobiste***+ dodatkowe 3% po spe?nieniu innych warunków**** przez pierwszy rok, pierwsza karta. Kolejne lata
20z?/rokZasady punktacji:

Kolumna „Op?aty” – 1 pkt za
brak op?at za ka?d? z
pozycji; 0 pkt za op?at?

Kolumna „Konto oszcz?dno?ciowe za darmo? Oprocentowanie wi?ksze b?d?
równe 4% dla ( 2 tys.)?”- 0,5 pkt za dost?p do
darmowego konta
oszcz?dno?ciowego; 0,5pkt za oprocentowanie konta
oszcz?dno?ciowego ? 3%

Kolumna „Dodatki/bonusy do konta” – dodatkowe korzy?ci typu:
cashback,
system premiowy – 1 pkt.; assistance, concierge itp. –
0,5
pkt
za dodatek do konta (max 2 punkty).

Dane aktualne na dzie? 12.03.2012

Kwiecień-plecień, poprzeplata?

Kolejny ranking kont oszczędnościowych najprawdopodobniej będzie już bardziej stonowany, a zmiany comiesięczne stosunkowo mniej gwałtowne, niż ma to miejsce od początku roku, kiedy to banki zaczęły przygotowywać swoje oferty do zbliżających się zmian. Wówczas będzie również większa możliwość przewidywania zmian na rynku depozytów i określenia, co nas czeka w najbliższej przyszłości. W tej chwili to loteria ? na szczęście, fakt, że kapitał na koncie oszczędnościowym nie jest ?zamrożony? jak na lokacie, daje nam możliwość sprawnej reakcji w przypadku nagłej zmiany w tabeli oprocentowania.

opracowanie:
Porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :