Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2011

9 kwietnia 2011

Luty, jako miesiąc, w którym minęła druga rocznica trwającej od połowy 2009 roku hossy był relatywnie korzystny dla rynku TFI w Polsce. Ponad 2/3 funduszy wypracowało dodatnie stopy zwrotu. Jednak sytuacja ta nie miała znacznego przełożenia na nasz zeszłomiesięczny ranking oparty na wskaźniku Information Ratio, gdzie zaszło niewiele istotnych zmian.

Biorąc pod uwagę 3-letni horyzont czasowy, w lutym mieliśmy do czynienia z dwoma przetasowaniami wśród liderów grup: mieszanych polskich aktywnej alokacji i dłużnych złotowych uniwersalnych. W tym pierwszym przypadku, do grona najlepszych z ocenę 5a, po trzech miesiącach przerwy dołączył ponownie BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy).

Stoi za tym znaczna poprawa parametrów tego funduszu w lutym, zarówno w obszarze wyników inwestycyjnych, jak i w przypadku ponoszonego ryzyka. Z kolei w pozostałym sektorze funduszowym, na podium wrócił BPH Obligacji 2.

Wśród funduszy, które polepszyły swoją ocenę w 36-miesięcznym przedziale czasowym na uwagę zasługują również inne produkty. Jednym z nich jest Amplico MiŚ Spółek (Krajowy FIO), zarządzany przez Wojciecha Rostworowskiego. Tym razem funduszowi przyznaliśmy notę 3a, a jeszcze we wrześniu 2009 r. ocenialiśmy go na 1a. Za takim rozwojem wydarzeń przemawia przede wszystkim to, że zarządzający funduszem ponosi jedno z najniższych ryzyk inwestycyjnych spośród całej grupy funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Jednocześnie wyniki inwestycyjne ulegają regularnemu polepszeniu już od 6 miesięcy. Pozytywny trend pojawił się również w przypadku funduszy: KBC Akcyjny (KBC FIO) oraz ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO). Co prawda, długoterminowa ocena obu tych produktów przez długi czas była niezmienna i utrzymywała się na poziomie 3a, ale w lutym awansowały one do 4a.

W grupie funduszy, które odnotowały negatywne zmiany w lutym znalazły się natomiast Allianz Akcji (Allianz FIO) oraz SKOK Rynku Pieniężnego FIO. Ich 3-letnie oceny spadły o jedno ?oczko? – odpowiednio do 3a i 1a.

Miniony miesiąc był już drugim z rzędu okresem, w którym, po długiej przerwie, ocenialiśmy fundusze PKO TFI. Przedtem były one zawieszone w związku z istotną zmianą zarządzających. W lutym, na 14 rocznych ocen poszczególnych funduszy, 7 z nich była mniejsza wobec stycznia, 6 pozostała bez zmian i tylko 1 polepszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Co prawda, na pierwszy rzut oka taka sytuacja może się wydawać bardzo niekorzystna, ale w długim terminie jest przecież wciąż szansa na dużo lepsze wyniki. Spośród funduszy PKO TFI, najlepszy 12-miesięczny wynik 5a, w dalszym ciągu należał do funduszu PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), który w lutym wypracował jeden z najlepszych wyników na tle swojej grupy (+0,9%).

W lutowym rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, sklasyfikowaliśmy łącznie 225 produktów. W horyzoncie rocznym ocenę otrzymało 198 funduszy, a w horyzoncie 3-letnim – 133.

Zespół Analiz Online
www.analizy.pl

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :