Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Rachunek, karta i oszczędności w jednym banku ? w którym najlepiej?

6 listopada 2009

Eurobank zwyciężył w Rankingu Ofert Bankowych przygotowanym przez Expandera ? Niezależnego Doradcę Finansowego. Klient, który korzystając z ROR, konta oszczędnościowego, lokaty i karty kredytowej tego banku w ciągu roku zarabia netto 643 zł. Na podiom znalazły się również Polbank i Toyota Bank. Najmniej korzystnie wypadła natomiast połączona oferta Millennium, BOŚ i Banku Nordea, w których klient zyskuje jedynie ok. 100 zł.


Część banków zajmuje czołowe pozycje w rankingach kont bankowych, inne posiadają wysokie oprocentowanie depozytów, a jeszcze inne posiadają atrakcją ofertę kart kredytowych. W rezultacie klient, który chciałby mieć najlepsze konto, najtańszą kartę kredytową i najwyżej oprocentowaną lokatę lub konto oszczędnościowe musiałby każdy z tych produktów posiadać w inny banku. Jednocześnie, z uwagi na to, że sytuacja na rynku produktów bankowych często się zmienia, taka osoba co pewien czas musiałaby przenosić swoje produkty do innego banku. Dlatego najwygodniejszym rozwiązaniem jest wybór banku, który wypada najlepiej w całościowej ofercie.

Expander dokonał analizy łącznej oferty produktowej poszczególnych banków w zakresie: korzystania z ROR, karty kredytowej oraz odkładania nadwyżek finansowych na lokacie i rachunku oszczędnościowym. Zsumowaliśmy koszty i przychody odsetkowe dla każdego banku wyznaczone na podstawie przyjętych założeń dotyczących dochodu osiąganego przez klienta oraz wykonywanych przez niego regularnie operacji bankowych. Obliczeń dokonaliśmy w stosunku rocznym. W efekcie otrzymaliśmy roczny dochód odsetkowy klienta pomniejszony o koszty związane z korzystaniem z konta, karty czy wypłatą gotówki z bankomatu. Na podstawie tych danych sporządziliśmy ranking banków, których łączna oferta jest najkorzystniejsza dla klienta. Ranking odróżnia się tym samym od innych zestawień, najlepszych rachunków ROR, lokat czy kart kredytowych, które są przydatne wtedy, gdy klient ma czas na to, aby korzystać z oferty różnych banków w zakresie różnych produktów.

Założono, że klient:

* posiada ROR przeznaczony dla osób korzystających z Internetu (prowadzony od roku)
* posiada rachunek oszczędnościowy (prowadzony od roku)
* posiada kartę kredytową z litem 5 tys. zł (nowowydaną)
* posiada lokatę roczną na kwotę 5 tys. zł
* osiąga dochód w kwocie 3000 zł netto, który co miesiąc wpływa na rachunek ROR
* utrzymuje średnie miesięczne saldo na ROR w kwocie 500 zł
* co miesiąc opłaca rachunki wykonując 5 przelewów zlecanych przez Internet
* co miesiąc odkłada 500 zł na koncie oszczędnościowym, na którym już wcześniej odłożył 5000 zł
* co miesiąc wykonuje 5 płatności kartą kredytową po 100 zł każda
* zadłużenie na karcie kredytowej spłaca w terminie przez pierwszych 10 miesięcy; w 11. miesiącu spłaca tylko 50 zł z powstałego zadłużenia; reguluje je w kolejnym miesiącu razem z powstałym w tym miesiącu nowym zadłużeniem
* korzysta z karty debetowej wypłacając gotówkę z bankomatów bezprowizyjnych i prowizyjnych; kwota prowizji została oszacowana na podstawie liczby bezprowizyjnych bankomatów w ofercie banku;

W rankingu uwzględniono produkty zgłoszone przez banki do rankingów poszczególnych ofert. Nie uwzględniono w zestawieniu AIG Banku, Meritum Banku i GE Money Banku ze względu na brak oferty kont oraz Banku Pocztowego i Volkswagen Banku ze względu na brak oferty kart kredytowych. W przypadku Alior Banku przyjęto, że klient nie korzysta z konta oszczędnościowego lecz utrzymuje oszczędności na podstawowym koncie, gdyż to mu się bardziej opłaca.

Metodologia:

* na koszt korzystania z ROR składa się: suma opłat za prowadzenie konta, suma opłat za wydanie i korzystanie z karty debetowej, suma opłat za wykonanie pięciu przelewów przez Internet oraz suma opłat za wypłaty z prowizyjnych bankomatów; koszty te zostały pomniejszone o naliczone na ROR odsetki
* kwota prowizji z tytułu wypłat z prowizyjnych bankomatów została oszacowana na podstawie liczby bezprowizyjnych bankomatów w ofercie banku według poniższej zasady:

wszystkieprodukty2_4.10

* na koszt korzystania z karty kredytowej składa się opłata za jej wydanie, opłata za rozpoczęcie drugiego roku korzystania, opłata za obowiązkowe ubezpieczenie oraz odsetki z tytułu zadłużenia w jednym miesiącu;
* w przypadku konta oszczędnościowego i lokaty przyjęliśmy kwotę naliczonych po roku odsetek pomniejszonych o podatek ?Belki?

W kategorii ROR-ów najlepiej wypadł Eurobank
Z wyliczeń Expandera wynika, że klient, który chce korzystać w opisanym zakresie z usług tylko jednego banku, powinien wybrać Eurobank. W zwycięstwie temu bankowi pomogła atrakcyjna oferta konta. ROR o nazwie ?Konto online? jest bowiem prowadzony bezpłatnie, pod warunkiem, że co miesiąc wpływa na nie co najmniej 800 zł. Bezpłatne są również internetowe przelewy. Klient płaci jedynie 0,95 zł miesięcznie za kartę oraz 1 zł za wypłaty z bankomatów innych banków. Oprocentowanie konta wynosi jednak aż 5,05%, co powoduje że przy saldzie na poziomie 500 zł odsetki wynoszą 2,10 zł. W rezultacie w ciągu całego roku łączny koszt korzystania z rachunku oraz karty jest o 16,15 zł wyższy od dochodów odsetkowych. Niższy całkowity koszt ROR poniesie jedynie klient Alior Banku i Deutsche Banku. W tym ostatnim klient nie ponosi opłat ani za prowadzenie konta, ani za kartę, ani za internetowe przelewy, a nawet bezpłatnie może wypłacać środki ze wszystkich bankomatów na świecie. Nie otrzymuje jednak odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.

wszystkieprodukty_4.10

Najlepsze konto oszczędnościowe w Polbanku
W kategorii kont oszczędnościowych najlepiej wypadł Polbank i jego?Konto Mocno Oszczędzające? Oprocentowanie wynosi aż 6,5%. Poza tym ogromną zaletą tego produktu, jak również kont w Alior Banku i Eurobanku, jest codzienne naliczanie odsetek, co w określonych przypadkach pozwala uniknąć podatku ?Belki?. W efekcie niżej oprocentowane konto z kapitalizacją dzienną może być atrakcyjniejsze od wyżej oprocentowanego konta z kapitalizacją miesięczną. Przykładowo, oprocentowanie konta oszczędnościowego w Eurobanku wynosi 5,7%, a w Citibanku, który nie stosuje kapitalizacji dziennej wynosi 6,06%. Przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania, klient z naszego przykładu osiągnie w ciągu roku dochód odsetkowy na poziomie 453 zł w Eurobanku oraz 387 zł w Citibanku.

Bardzo dobra oferta karty kredytowej Alior Banku
Najtańszą kartę kredytową w naszym zestawieniu – MasterCard Silver- oferuje Alior Bank. W pierwszym roku z karty można korzystać bezpłatnie. Za rozpoczęcie drugiego roku klient z naszego przykładu musi jednak zapłacić 35 zł. Oprocentowanie karty wynosi aż 20%. Olbrzymią zaletą tej oferty jest jednak to, że bank zwraca klientowi 1% wykonanych kartą płatności. W rezultacie, po roku, klientowi z naszego przykładu bank dopłaci po odjęciu kosztów związanych z korzystaniem z karty – za korzystanie z karty 7,81 zł. Najlepszy wynik w zakresie kart kredytowych nie wystarczył jednak do zajęcia czołowego miejsca w naszym rankingu. Bank ten nalicza bowiem jedne z najniższych odsetek na koncie oszczędnościowym ? 2,75%. Więcej można zyskać utrzymując środki na podstawowym koncie, na którym funkcjonuje ?Lokata nocna?. Oprocentowanie środków w tym przypadku wynosi 5%, ale są one naliczane jedynie od połowy środków. Ostateczny bilans i tak jest jednak lepszy niż w przypadku konta oszczędnościowego, ze względu na dzienną kapitalizację odsetek. W rezultacie klient po roku zyska jedynie 196,20 zł. Dla porównania, na koncie oszczędnościowym w Polbanku odsetki wyniosą 519,14 zł.

Atrakcyjna karta kredytowa także w Toyota Banku i ING BŚ
Mechanizm zwrotu 1% wydatków dokonanych przy płatności kartą kredytową funkcjonuje również w Toyota Banku, który zajął 3. miejsce w naszym rankingu. Podobnie jak w przypadku karty Aliora, pierwszy rok korzystania z karty jest bezpłatny. Za rozpoczęcie drugiego roku korzystania klient z naszego przykładu będzie musiał jednak zapłacić 60 zł. Jest to dokładnie tyle, ile bank zwróci mu za wykonane płatności. W rezultacie ze swojej kieszeni nasz klient opłaci jedynie naliczone odsetki, które wyniosą 16,76 zł. Co ciekawe dokładnie taki sam jest koszt korzystania z karty ING Banku Śląskiego, choć bank nie wypłaca klientom zwrotów. Jest to możliwe ponieważ karta i w pierwszym roku i w kolejnych latach jest bezpłatna, jeśli średnia miesięczna kwota płatności wynosi nie mniej niż 500 zł.

Najlepsza lokata roczna w Toyota Banku
Toyota Bank wyróżnia się również w zakresie lokat bankowych. Oprocentowanie rocznego depozytu wynosi aż 5,9%. Więcej ? 6,3% – można uzyskać jedynie w AIG Bank, który nie bierze jednak udziału w naszym zestawieniu. Niewiele mniej niż w Toyota Banku można również zyskać w Fortis Banku i mBanku, gdzie oprocentowanie wynosi 5,7%. Warto jednak zauważyć, że oprocentowanie najlepszych lokat rocznych jest mniejsze niż wynosi oprocentowanie konta oszczędnościowego Polbanku. Należy jednak pamiętać o tym, że oprocentowanie lokaty jest stałe, a na koncie bank może je zmienić w dowolnym momencie.

logo_expanderJarosław Sadowski
Katarzyna Siwek
www.expander.pl


Tagi: , ,

Podobne artykuły :