Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Proces inwestycyjny – Vademecum Inwestora

24 marca 2006

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych to pracochłonny i skomplikowany proces. Polega on w pierwszej kolejności na odpowiednim „zaprojektowaniu” funduszu tak, by uwzględniał preferencje klienta a potem na takim zarządzaniu powierzonymi pieniędzmi aby przynosiły jak największe zyski przy jak najbardziej ograniczonym poziomie ryzyka.


Od zakupu konkretnych papierów wartościowych czy ulokowania ich w konkretne instrumenty finansowe dzieli kilka ważnych etapów, mających na celu opracowanie indywidualnej, najbardziej zyskownej strategii inwestycyjnej. Jak twierdzi Zbigniew Jagiełło, prezes TFI S.A.” Tylko ciągły charakter oraz systematyczność procesu inwestycyjnego może zapewnić odpowiednią kontrolę, ograniczanie ryzyka i długotrwałe pomnażanie pieniędzy powierzonych przez klientów.”

Etap pierwszy: Strategia ogólna funduszu

Polega ona na określeniu klas aktywów i typów instrumentów finansowych, które będą składały się na cel inwestycyjny tworzonego funduszu. Określany jest także benchmark, czyli portfel porównawczy dla konkretnego funduszu. Pozwala to na ocenę efektywności wyników zarządzania naszymi pieniędzmi.

Etap drugi: Lista inwestycyjna

Są na nią wpisywane potencjalne cele inwestycji w postaci papierów wartościowych. W następnej kolejności jest ona zatwierdzana przez wiceprezesa Pioneer Pekao Investment Management S.A., nadzorującego Pion Zarządzania Aktywami.

Etap trzeci: Analizy

Pozycje znajdujące się na liście inwestycyjnej podlegają starannej analizie. Na ich podstawie analitycy przygotowują odpowiednie schematy służące analizie i wycenie papierów.

Etap czwarty: Zarządzający

Materiały przygotowane przez analityków trafiają do zarządzających. Ci porównują wyniki tych analiz z rezultatami badań własnych, zewnętrznych oraz ze strukturą portfela. Na cel inwestycji wybierane są spółki, które charakteryzują się dobrymi, długoterminowymi perspektywami. Jedną z form wymiany poglądów jest także wewnętrzny Komitet Produktowy.

Etap piąty: Limity inwestycyjne

Decyzje o tym, ile i w co inwestować, zależą nie tylko od wyników analiz ale też od limitów inwestycyjnych. Te mają charakter zewnętrzny (wynikają z przepisów prawa)i wewnętrzny, wynikający zarówno z zaleceń Komitetu Alokacji Aktywów, jaki i z oceny ryzyka cechującego pojedyncze papiery i całe ich portfele.

Etap szósty: Budowanie portfela i stała opieka nad nim

Jest to ukoronowanie całego procesu. Na podstawie ciągłych analiz sytuacji poszczególnych spółek i obserwacji rozwoju sytuacji na rynkach zarządzający podejmują decyzje o kupowaniu i sprzedawaniu konkretnych papierów wartościowych.

VADEMECUM INWESTORA

1. Czas to pieniądz – im dłuższy czas inwestycji, tym wyższy potencjał zysku.
2. Zaufaj tylko sprawdzonym specjalistom – jeżeli chcesz powierzyć pieniądze Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych, wybierz te najbardziej Twoim zdaniem wiarygodne – weź pod uwagę doświadczenie.
3. Dokładnie przemyśl wybór funduszu – odpowiednio dobrany portfel pozwoli Ci cieszyć się zyskiem i jednocześnie spokojnie obserwować przebieg notowań.
4. Nie reaguj histerycznie – nie pozbywaj się jednostek funduszu po spadku ich ceny 
i nie kupuj bezpośrednio po ich wzroście.
5. Rozprosz ryzyko inwestycji – zdywersyfikuj portfel –  powierz pieniądze różnym funduszom 6. Zabezpiecz się przed ryzykiem lokalnego rynku –  skieruj część swoich oszczędności do funduszy inwestujących zagranicą
7. Rozważ ryzyko – im dłużej zamierzasz oszczędzać, tym więcej pieniędzy zainwestuj w akcje
8. Bądź pesymistą – przyjmuj czarną wersję wydarzeń – zawsze lepiej pozytywnie się zaskoczyć niż rozczarować
9. Nie staraj się płynąć pod prąd – nigdy nie inwestuj przeciw trendowi 
10.  Ucz się na błędach

Powyższy tekst pochodzi z materiałów TFI Pioneer. Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :