Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Oferta standardowa czy cross-sell? Co wybrać?

19 marca 2012

Banki często wykorzystują okazję udzielenia kredytu hipotecznego po to, by wraz z nim sprzedać klientowi także inne produkty. Określa się to z angielskiego, nazwą cross-sell. Sprawdźmy, czy skorzystanie z takiej oferty jest opłacalne dla klienta, ile może na tym zyskać.

Minęły już czasy, kiedy klient przychodzący do banku po kredyt hipoteczny wychodził tylko z tym produktem. Rosnąca konkurencja, plany sprzedażowe nakładane na doradców zaowocowały wprowadzeniem przez polskie banki tzw. cross-sellingu (po polsku można go nazwać ?uproduktowieniem?).

Czym jest cross-selling? Niczym więcej, jak tylko dodawaniem do kredytu hipotecznego innych produktów oferowanych przez bank-kredytodawcę. Najczęściej są to konta osobiste, karty kredytowe, programy oszczędnościowe, czy różnego rodzaju ubezpieczenia (np. od ryzyka utraty pracy, hospitalizacji, następstw nieszczęśliwego wypadku).

Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z proponowanego mu przez bank ?uproduktowienia? odnosi, rzecz jasna wymierne korzyści z tego płynące ? zakup dodatkowych produktów przekłada się na obniżenie marży i prowizji za udzielenie kredytu. A ile konkretnie można zyskać? Sprawdźmy to na przykładach.

Szukasz kredytu hipotecznego? Wybierz spośród 23 ofert!

Sprawdzając, czy opłaca się wziąć kredyt hipoteczny korzystając z oferty standardowej, czy cross-sell, przyjrzeliśmy się ofertom pięciu banków: Pekao, PKO BP, Kredyt Banku, Banku Pocztowego i Banku BGŻ.
Bankiem, w którym skorzystanie z cross-sellu ma największy wpływ na obniżenie miesięcznej raty jest Bank BGŻ ? rata klienta, który zakupi dodatkowe produkty jest niższa o 199 zł (co w skali roku daje niemal 2,4 tys. zł ? a obok takiej kwoty trudno przejść obojętnie). Na drugim miejscu znalazł się Bank Pocztowy. W jego przypadku rata klienta, który skorzysta z ?uproduktowienia? będzie niższa od standardowej o ponad 108 zł (1,3 tys. w skali roku). Trzecie miejsce, z miesięczną ratą niższą o 80 zł (960 zł rocznie) zajął Kredyt Bank. Z obniżką raty w parze idzie oczywiście niższa marża. O ile? Od niższej o 1,01% w BGŻ, 0,55% w Banku Pocztowym do niższej o 0,40% w Kredyt Banku.

Oferta
standardowa vs. cross-sell
Nazwa banku  Rata równa w z?:A: standard.

B: Cross-sell

C: ró?nica

 

Prowizja w %:A: standard.

B: Cross-sell

 

 

 

Mar?a w %:A: standard.

B: Cross-sell

C: (ró?nica)

Produkty, które trzeba kupi? 
Bank BG? A:
1995,90
B: 1796,72C:
199,18
A: 1%(3000,00)

B: 0,00%

 

A:
2,00%
B: 0,99%C:
(-1,01%)
Konto w Planie Aktywnym wraz z kart? debetow? i
deklaracja
minimalnego wp?ywu na konto w wysoko?ci 2000 z?
Bank Pocztowy  A:1953,78

B: 1845,20

C:
108,58

 

 

A:3,50%

(10500,00)

B:
0,00%

 

 

A:
1,80%B: 1,25%C:
(-0,55%)
ROR, konto
oszcz?dno?ciowe, karta debetowa lub kredytowa lub ubezpieczenie
nieruchomo?ci z oferty banku, pakiet ubezpiecze?: na ?ycie od utraty
pracy, od trwa?ej i ca?kowitej niezdolno?ci do pracy, leczenia
szpitalnego nast?pstw nieszcz??liwego wypadku.
Kredyt Bank A:
1974,00
B:
1894,00
C:
80,00
A: 0,00%(0,00)

B:
0,00%

 

A:1,90%

B:
1,50%

C:
(-0,40%)

 

:: 0,10 p.p. za posiadanie/otwarcie r-ku Ekstrakonto,:: 0,10 p.p. za posiadanie/zakup karty kredytowej lub karty debetowej,

:: 0,10 p.p. za przyst?pienie do Umowy ubezpieczenia na ?ycie zawartej
pomi?dzy Kredyt Bankiem, a Wart?,

:: 0,10 p.p. za przyst?pienie do Umowy ubezpieczenia od utraty
pracy/upad?o?ci, czasowej niezdolno?ci do pracy oraz assistance
zawartej pomi?dzy Kredyt Bankiem, a Wart?.

Do utrzymania obni?ki mar?y w ca?ym okresie kredytowania, wystarczy
korzysta? z w/w produktów przez okres pierwszych 5 lat.

 

PKO BP A: 1910,58B:
1867,31

C:
43,27

 

A: 2,3%(6900,00)

B:
0,00%

 

A:1,57%

B: 1,35%

C:(-0,22%)

 

ROR, karta kredytowa, ubezpieczenie z tytu?u utraty
pracy,
program oszcz?dno?ciowy Ni?sza Rata
Pekao  A: 1902,00B:
1884,00

C:
18,00

 

A:
0,00%(0,00)
B:
0,00%
A: 1,59%B:
1,49%

C:
(-0,10%)

 

Rachunek Eurokonto wraz z kart? debetow? oraz
ubezpieczenie
nieruchomo?ci od ognia i innych zdarze? losowych oferowane przez bank
lub kart? kredytow?. Mo?liwo?? dodatkowego obni?enia mar?y o 0,1% przy
zakupie ubezpieczenia od utraty pracy, czasowej niezdolno?ci do pracy i
?mierci wskutek NNW oraz
mo?liwo?? dodatkowego obni?enia mar?y o 0,1% przy zakupie produktu
inwestycyjnego Moja Perspektywa ze sk?adk? min. 100 z? za ka?de 100
tys. udzielonego kredytu
ród?o: banki oraz
TotalMoney.pl

Skoro wiemy już ile możemy zyskać, sprawdźmy czy nam się to opłaca.
To czy skorzystanie z oferty kredytowej z cross-sellem jest dla nas opłacalne zależy od produktów, jakie musimy kupić by otrzymać korzystniejsze warunki kredytowania. Jeżeli ? tak jak ma to miejsce w Banku BGŻ ? trzeba założyć rachunek (i zadeklarować miesięczne wpływy w wysokości 2 000 zł) wraz z kartą debetową ? wyjdziemy na swoje. Konto w Planie Aktywnym kosztuje 18 zł miesięcznie (216 zł rocznie), zaś karta do konta wydawana jest bezpłatnie.

Gorzej sprawa się ma, jeżeli oprócz konta osobistego czy karty kredytowej, w grę wchodzi także ubezpieczenie ? czy to niskiego wkładu własnego, na życie, czy od utraty pracy. Dlaczego? Koszty takiego ubezpieczenia nie są niestety małe mimo, że w np. Kredyt Banku składka ubezpieczenia na życie wynosi tylko 0,029% kwoty kredytu miesięcznie (w przypadku kredytu w wysokości 300 000 zł daje to 87 zł miesięcznie, czyli 1 044 zł rocznie!). Przypomnijmy tylko, że rata kredytu przy zastosowaniu cross-sellu w Kredyt Banku jest niższa od standardowej o 80 zł?

Sprawdź najlepsze oferty kredytu hipotecznego ? gdzie najtaniej!

Warunkiem otrzymania niższej marży może być też ? jak w przypadku PKO BP ? skorzystanie z programu oszczędnościowego Niższa Rata. Osoba zaciągająca kredyt w wysokości 300 000 zł zobowiązana jest do opłacania składki w wysokości 400 zł miesięcznie (4 800 zł rocznie!). Mało istotny jest przy tym fakt, że trzeba także założyć konto w PKO (jest w końcu PKO Konto za Zero) i kupić kartę kredytową (opłata za kartę srebrną to 69 zł rocznie, jeżeli transakcje będą wynosiły 400 zł miesięcznie opłata będzie o 50% niższa).

Standard czy cross-sell? Co wybrać?
Dokonując wyboru banku, w którym złożymy wniosek o udzielenie kredytu powinniśmy wziąć pod uwagę również to, z jakich produktów będziemy zobowiązani skorzystać. Warto odwiedzić kilka banków, przedstawić doradcy informacje o interesującym nas kredycie, zanotować warunki, na jakich dany bank jest skłonny kredytu udzielić. A potem porównywać, porównywać, porównywać? Może być tak, że bank A zaproponuje nam na tyle dobre warunki standardowe, że poszukiwanie ofert z cross-sell będzie po prostu stratą czasu. Decydując się na cross-sell nie dajmy się też namówić na zbyt wiele produktów ? jak można zobaczyć na powyższych przykładach co za dużo, to niezdrowo (dla portfela).

opracowanie:
Porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :