Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

O co pytać by nie zbłądzić, czyli poradnik inwestora.

23 listopada 2005

Spadek stóp procentowych i „podatek Belki” wyraźnie wpłynęły na zmiany na rynku finansów osobistych. Sprawiły, iż ciągu ostatnich dwóch lat atrakcyjność lokat bankowych spadła na rzecz funduszy inwestycyjnych. Chętnych do nabycia jednostek uczestnictwa nie brakuje. Ważne jest jednak aby inwestować z głową. Zapraszam do kolejnej części cyklu TFI Pioneer.


Na rynku dostępna jest obecnie bardzo bogata oferta towarzystw inwestycyjnych, która w swojej palecie zawiera rozwiązania dostosowane do preferencji praktycznie każdego klienta. Dlatego też, musimy wiedzieć, jakie są cele naszej inwestycji oraz komu zdecydujemy się powierzyć nasze środki. W celu wybrania najodpowiedniejszego partnera dla naszej inwestycji powinniśmy kierować się jego wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu powierzonymi środkami a także dostępnością ekspertów na każdym etapie naszej inwestycji. Nie wstydźmy się zadawania pytań, nawet jeżeli dotyczą one najbardziej podstawowej znajomości rynku funduszy inwestycyjnych.

W celu ułatwienia Państwu tego zadania, przygotowaliśmy listę pytań, które powinniśmy zadać aby zapewnić sobie „spokojny sen” Dla przykładu podajemy odpowiedzi udzielone przez ekspertów najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnycho w Polsce – Pioneer Pekao TFI S.A.

Jak otworzyć konto w wybranym funduszu?

Osoba, która nie jest jeszcze uczestnikiem funduszy Pioneera, powinna udać się
z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do Punktu Obsługi Klienta, złożyć zlecenie otwarcia konta i wpłacić pieniądze na nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu.

W jaki sposób mogę nabywać jednostki uczestnictwa danego funduszu?

Jednostki uczestnictwa funduszy Pioneer są dostępne u prowadzących dystrybucję, m.in. w placówkach banku Pekao S.A., Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. czy telefonicznie pod numerem infolinii 0801 641 641 (koszt jednej minuty połączenia jest równy cenie jednego impulsu TP S.A.)

W jaki sposób mogę sprzedawać jednostki uczestnictwa?

Składając zlecenie w placówce prowadzącej ich dystrybucję, lub telefonicznie pod numerem 0801 641 641 w przypadku posiadania hasła do systemu Telepioneer.

Gdzie szukać aktualnej wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy Pioneer?

Informacje te są dostępne m.in.:

– na stronie 641 w Telegazecie (TVP1, TVP2)
– w ogólnopolskich dziennikach, np.: Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej
– w Internecie na stronie:
www.pioneer.com.pl

– za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta

Jak często można dowiadywać się o wartości swojej inwestycji ?

Nawet codziennie. Aby poznać bieżącą wartość swojej inwestycji wystarczy pomnożyć liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa przez ich cenę netto z danego dnia. Szczegółowe informacje o cenach jednostek są dostępne jak wyżej.

Czy muszę zadeklarować regularne wpłaty do funduszu inwestycyjnego?

Nie, klient sam decyduje kiedy wpłaca środki

Gdzie fundusz inwestuje środki klientów?

Na giełdzie. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z funduszy prowadzi odmienną politykę inwestycyjną i w zależności od typu funduszu środki mogą być lokowane w różne papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, bony skarbowe.

Jakich czynności na koncie w funduszu może dokonać jego małoletni właściciel?

Małoletniego Uczestnika reprezentuje przedstawiciel ustawowy, najczęściej rodzic, który składa dyspozycje w jego imieniu. Przedstawiciel ustawowy może udzielić małoletniemu, który ukończył 13 lat, zgody na nabywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa w zakresie wskazanym przez osobę udzielającą zgody. Po ukończeniu 18 roku życia Uczestnik samodzielnie dysponuje swoim kontem

Jak wycofać środki z funduszu?

Wystarczy złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa w Punkcie Obsługi Klienta lub telefonicznie poprzez system Telepioneer.

Czy istnieje możliwość ustanowienia blokady na jednostkach uczestnictwa?

Uczestnik w każdej chwili może zlecić Funduszowi całkowite lub częściowe zablokowanie jednostek uczestnictwa na swoim koncie, na przykład w sytuacji, gdy potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia dla banku, w którym ubiega się o kredyt lub z jakiegokolwiek innego powodu. W celu ustanowienia blokady jednostek uczestnictwa na koncie należy udać się do Punktu Obsługi Klienta placówki dystrybuującej jednostki uczestnictwa Funduszy Pioneer i złożyć stosowne oświadczenie.

Dziękuję TFI Pioneer za udostępnienie powyższego tekstu.

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :