Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ministerstwo Finansów podniosło oprocentowanie obligacji czteroletnich i dziesięcioletnich

21 marca 2012

W marcu 2012 r. inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć obligacje detaliczne Skarbu Państwa, z nowym, wyższym oprocentowaniem. Ministerstwo Finansów ? emitent obligacji skarbowych ? zdecydowało się bowiem podnieść oprocentowanie papierów o czteroletnim i dziesięcioletnim okresie wykupu. Tym samym obligacje czteroletnie w pierwszym roku odsetkowym dadzą zysk w wysokości 5,50 proc., natomiast obligacje dziesięcioletnie po roku przyniosą 6,50 proc. zysku.

Ministerstwo Finansów zaoferowało inwestorom indywidualnym nowe, atrakcyjne warunki. Wzrost oprocentowania czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji detalicznych w marcu, to już kolejna, w tym roku, podwyżka odsetek w ofercie Ministerstwa skierowanej do inwestorów indywidualnych. Wcześniej, w lutym 2012 emitent zadecydował również o podwyżce oprocentowania dla wszystkich rodzajów detalicznych papierów skarbowych. Obecnie inwestorzy wybierać mogą pomiędzy:
– obligacjami dwuletnimi (DOS0314), o stałym oprocentowaniu 4,75 proc. w ciągu roku,
– notowanymi na giełdzie obligacjami trzyletnimi (TZ0215), których oprocentowanie ustalane jest co pół roku i wynosi obecnie 5,01 proc.
– obligacjami czteroletnimi (COI0316) o zmiennym oprocentowaniu wynoszącym w pierwszym roku 5,50 proc.,
– oraz obligacjami dziesięcioletnimi (EDO0322), które oferują najwyższe oprocentowanie wynoszące 6,50 proc. w pierwszym roku odsetkowym.

Obligacje Skarbu Państwa powszechnie uchodzą za najbezpieczniejszy instrument finansowy. Jednocześnie jest to prosty i łatwo dostępny środek służący do pomnażania kapitału, o przejrzystych zasadach i pozbawiony ukrytych zapisów. W przypadku wszystkich wyżej wymienionych rodzajów obligacji, Skarb Państwa gwarantuje całym swoim majątkiem nie tylko wkład inwestycyjny, ale również zyski. W obligacje można inwestować za pośrednictwem Indywidualnego Konta Emerytalnego, co umożliwia zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

– Oferta obligacji detalicznych ma zachęcać Polaków do długoterminowego oszczędzania, które pozwoli nie tylko na rozsądne i zyskowne lokowanie kapitału, ale także stworzy im dodatkowe zabezpieczenie emerytalne ? mówi Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Dodatkowo, kierując się patriotycznymi pobudkami, inwestorzy mogą wspomóc Państwo Polskie pożyczając swój kapitał, na najważniejsze wydatki państwa ? takie jak choćby realizację inwestycji infrastrukturalnych ? dodaje Anna Suszyńska.

Szczegóły oferty:

Dwuletnie obligacje detaliczne (DOS0314) ? Stały i bezpieczny zysk
Od pierwszego dnia marca będzie można kupić dwuletnie obligacje Skarbu Państwa, charakteryzujące się stałym oprocentowaniem, które ustalono na poziomie 4,75 proc. Oznacza to, że każda z popularnych ?dwulatek?,
o nominale 100 zł, po dwóch latach wykupiona zostanie za 109,73 zł. Swój zysk można zrealizować na trzy sposoby, gotówką, przelewem lub przez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny kupowanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. W przypadku skorzystania z trzeciej możliwości cena jednej obligacji wynosi 99,90 zł. Aktualne oprocentowanie dwuletnich obligacji detalicznych to 4,75 proc.

Trzyletnie obligacje detaliczne (TZ0215) ? zysk co pół roku
Od pierwszego lutego 2012 roku trwa sprzedaż nowej serii obligacji trzyletnich, które jako jedyne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek Catalyst). Od innych rodzajów obligacji odróżnia je również okres rozliczeniowy ? odsetki wypłacane są co sześć miesięcy. Oprocentowanie obligacji trzyletnich jest zmienne i wynosi aktualnie 5,01 proc. w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym.

Czteroletnie obligacje detaliczne (COI0316) ? Oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji
Obligacje czteroletnie charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, zależnym od poziomu inflacji. Realny zysk ponad nią gwarantuje marża odsetkowa, którą dodaje się do aktualnego poziomu inflacji. Rozliczanie odsetek następuje w czterech, trwających rok, okresach odsetkowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi aktualnie 5,50 proc., lecz w latach następnych może być wyższe, gdyż do poziomu inflacji dodaje się 2,25 proc. Podobnie jak w przypadku pozostałych obligacji, także i tu istnieje możliwość zamiany obligacji, którym zbliża się termin wykupu na obligacje nowej emisji. Wiąże się to z dodatkowym zyskiem, ponieważ cena kupna każdej z nich wynosi wówczas 99,90 zł. Aktualny poziom oprocentowania czteroletnich obligacji detalicznych wynosi w pierwszym roku odsetkowym 5,50 proc.

Dziesięcioletnie obligacje detaliczne (EDO0322) ? największe zyski przez 10 lat
Najwyżej oprocentowanymi obligacjami są, ?dziesięciolatki?. Ich oprocentowanie jest zmienne i obecnie, w pierwszym roku odsetkowym wynosi 6,50 proc. Dziesięciolatki, gwarantują realny zysk, niezależnie od poziomu inflacji, a to dzięki marży dodawanej do obliczanego co roku, aktualnego poziomu inflacji, która wynosi 2,75 proc. Podobnie jak w przypadku dwulatek i czterolatek, wszyscy posiadacze dziesięcioletnich papierów dłużnych mają możliwość ich wcześniejszego wykupu. Jednak trzeba się wówczas liczyć ze zmniejszeniem odsetek o 2 zł (w przypadku DOS i COI jest to 1 zł), z każdej obligacji przedstawionej do wcześniejszego wykupu. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy inwestorów dokonujących przedterminowego wykupu w ramach realizacji emerytury z konta IKE. Ich aktualne oprocentowanie wynosi w pierwszym roku odsetkowym 6,50 proc.

Klauzula dotycząca sprzedaży

Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski (agent emisji). Obligacje można kupować w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Sprzedaż odbywa się również przez Internet (www.zakup.obligacjeskarbowe.pl) oraz centrum telefoniczne 0-801-310-210 lub 081 – 535 66 55 – z zagranicy i przez telefon komórkowy. Posiadacze Konta Inteligo mają możliwość zakupu obligacji bezpośrednio ze swojego internetowego konta bankowego.

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :