Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Lokata bankowa czy fundusz pieniężny?

25 marca 2008

Huśtawka nastrojów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mniej odpornych na ryzyko inwestorów może skłonić do rozejrzenia się za bezpieczną przystanią. Dla wielu jest nią tradycyjna lokata bankowa. Warto jednak rozważyć jej alternatywę ? fundusz rynku pieniężnego.


Obydwa produkty cechuje brak ryzyka inwestycyjnego i generalnie są przeznaczone do krótko- i średnioterminowych lokat kapitału (do jednego roku). Nie ma się co oszukiwać ? nie służą do zarabiania, tylko do ochrony posiadanego kapitału przez utratą wartości na skutek inflacji, która ostatnio trochę daje nam się we znaki.

Lokata, ew. tzw. rachunek oszczędnościowy czy obligacje, to dobre rozwiązania dla osób, które dla swoich pieniędzy pragną absolutnego bezpieczeństwa i w ogóle nie są zainteresowane inwestycjami w akcje. Z kolei fundusze pieniężne, zwłaszcza te, które funkcjonują w ramach funduszy parasolowych, są godne polecenia dla aktywnych inwestorów, nie stroniących od ryzyka i lokujących część kapitału w akcjach za pośrednictwem funduszy. Obecność funduszu pieniężnego ?pod parasolem? to możliwość szybkiego wycofania się z funduszu akcji czy mieszanego w przypadku niesprzyjającej sytuacji na rynku akcji, bez konieczności płacenia podatku Belki.

Istotnym elementem różniącym lokatę od funduszu pieniężnego, są koszty obciążające uczestnika funduszu (z lokatą nie są związane żadne dodatkowe koszty). W przeciwieństwie do wszystkich innych typów funduszy, pieniężne w większości nie pobierają opłat dystrybucyjnych przy zakupie czy umorzeniu jednostek. TFI naliczają za to opłatę za zarządzanie, która stanowi ich wynagrodzenie. Zazwyczaj nie przekracza 1,5%, liczonych od średniej rocznej wartości aktywów netto funduszu (koszty te liczone są każdego dnia i są uwzględniane w publikowanych codziennie wycenach). Te koszty w przypadku funduszy pieniężnych mają szczególne znaczenie, bowiem potencjalne stopy zwrotu są stosunkowo niskie i dlatego lepiej wybrać taki, który ma tę opłatę niższą.

Banki przyjmują depozyty na określone terminy. Problemem jest ewentualne wcześniejsze wycofanie pieniędzy z banku. Oczywiście zawsze można to zrobić, jednak zerwanie lokaty przed terminem oznacza, że bank zwróci nam cały kapitał, ale nie dostaniemy odsetek w obiecanej wysokości.

Pod tym względem zdecydowaną przewagę zyskuje fundusz. Nie zobowiązuje nas bowiem do ?zamrożenia? pieniędzy na określony czas, a w konsekwencji ? nie tracimy ani grosza z dotychczas wypracowanych odsetek. Wartość jednostek zmienia się każdego dnia roboczego, a w przypadku funduszy pieniężnych w praktyce każdego dnia odrobinkę przyrasta. Warto też uwzględnić, że każdy taki przyrost natychmiast zaczyna dla nas ?pracować? i następnego dnia odpowiedni procent naliczany jest od odpowiednio wyższej kwoty. Najlepsze na rynku oprocentowanie, jakie otrzymalibyśmy od rocznego depozytu w wysokości 10.000 zł, to obecnie 6,5% (średnia dla 20 największych banków to 4,6%). Jest to plusem lokaty, fundusz bowiem nie może zagwarantować osiągnięcia stopy zwrotu w określonej wysokości. Można jedynie szacować, że będzie ona zbliżona do lepszych lokat bankowych, czyli w roku 2008 może wynieść 4,5-6,5%.

open.pl

 

Tekst udostępniony przez Open Finance                    
http://www.open.pl/

Przejdź do spisu treści porad/artykułów >>> kliknij
Przejdź do forum >>> kliknij
Przejdź do bloga >>> kliknij

Przeczytaj również:
Pułapki lokat terminowych

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: ,

Podobne artykuły :