Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Łączone produkty finansowe – czyli 2 w 1

10 lipca 2008

Obok funkcjonujących na polskim rynku finansowym funduszy inwestycyjnych, w ostatnich latach pojawiły się tzw. łączne produkty finansowe zwane przez niektórych specjalistów ?funduszopodobnymi?. Łączone produkty finansowe jak sama nazwa wskazuje to połączenie, co najmniej dwóch funkcji w jednym produkcie. Połączenie takie stają się coraz bardziej popularne wśród klientów od lat przyzwyczajanych do towarów typu 2 w 1.


Specjaliści z dziedziny finansów wyodrębnili cztery grupy łączonych produktów finansowych. Są to (na podstawie artykułu z Gazety wyborczej marzec 2007):

Polisa z funduszem kapitałowym ? Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów tego typu na rynku. Łączy w sobie funkcje ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenia rodziny, a także budowy kapitału na przyszłość. Jest propozycją ubezpieczenia w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej. Zawierając ubezpieczenie należy dokonać wyboru spośród kilku funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez dane towarzystwo. Zwykle różnią się one stopniem ryzyka, a co za tym idzie – możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Korzyści z zawarcia takiego ubezpieczenia:
1.  Możliwość zmiany sumy ubezpieczenia i składki,
2.  Możliwość indeksowania zarówno składki, jaki i sumy ubezpieczenia,
3.  Możliwość zmiany alokacji składki,
4.  Możliwość przeniesienia dotychczas zgromadzonych środków pomiędzy funduszami,
5.  Możliwość wpłat składek doraźnych, które mogą powiększyć zgromadzony kapitał,
6.  Możliwość zaciągnięcia od Towarzystwa pożyczki pod zastaw polisy,
7.  Możliwość czasowego zawieszenia opłacania składek lub zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe w przypadku kłopotów finansowych,
8.  Możliwość częściowego lub całkowitego wykupu polisy,
9.  Możliwość dołączenia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

Lokata z funduszem inwestycyjnym (Lokatofundusze) – Systematycznie malejące oprocentowanie lokat terminowych sprawia, iż banki starają się tworzyć nowe zachęty dla swoich klientów. Jedną z takich zachęt jest lokata terminowa z funduszem inwestycyjnym. W lokacie z funduszem połowa kwoty lokowana jest na zwykłej lokacie, której oprocentowanie jest jednak nieco wyższe niż ogólnodostępne, a druga połowa wpłacana jest na fundusz. W niektórych przypadkach klient sam może zdecydować, w jaki fundusz mają być lokowane jego środki. Okres trwania lokaty z funduszem może być bardzo różny i waha się od 6 miesięcy do 2-3 lat. Zaletą jest z pewnością możliwość osiągnięcia zysku, uzależnionego oczywiście od wyników funduszy inwestycyjnych.

Do minusów specjaliści zaliczają ? zamrożenie kapitału na długi okres czasu oraz wyższą niż w przypadku tradycyjnych lokat minimalną kwotę do ulokowania.

Lokata strukturyzowana ? Większa część pieniędzy lokowana jest w fundusze inwestycyjne, natomiast mniejsza część inwestowana w instrumenty giełdowe ? opcje lub swap. Lokata strukturyzowana prócz pełnego zwrotu kapitału na dzień zapadalności posiada zazwyczaj zagwarantowaną minimalną rentowność oraz charakteryzuje się prostą formułą naliczania zysku.

Polisa parasolowa ? to polisa tylko z nazwy. Ochrona jest znikoma, większa część środków inwestowana jest w fundusze inwestycyjne. Polisy tego typu mają kilka minusów – wiążą się z koniecznością podpisania umowy na wiele lat i z wyższymi opłatami. Zaletą jest natomiast możliwość inwestowania w większą ilość funduszy z różnych TFI.

Według Gazety Wyborczej: ?Fundusz parasolowy to nic innego jak kilka zwykłych funduszy inwestycyjnych połączonych niewidzialną klamrą. Dzięki niej, przenosząc pieniądze z jednego funduszu do drugiego, nie trzeba po drodze rozliczać się z fiskusem z osiągniętych zysków. Podatek jest pobierany dopiero po ostatecznym wyjściu spod „parasola”.

ubezpieczeniaonline.plAutorem jest Pani Alicja Szakiel
Tekst pochodzi z Portalu www.ubezpieczeniaonline.pl
Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.

Powrót na górę strony >>> kliknij

Przeczytaj również:
Polisa inwestycyjna czy fundusz?,
ABC Polis Lokacyjnych

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , ,

Podobne artykuły :