Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Konta osobiste, na których zarobisz najwięcej – Ranking TotalMoney.pl

8 czerwca 2011

W naszym, ostatnim rankingu porównaliśmy konta z dostępem do Internetu. Przyznawaliśmy dodatkowe punkty w rankingu za niestandardowe dodatki przyznawane do konta. Teraz postanowiliśmy przyjrzeć się uważniej rachunkom bankowym, dzięki którym to my możemy zarobić, a bank nam płaci.

W jaki sposób zarabiać na koncie?
W obecnej ofercie banków jest 7 kont osobistych, które mają wpisane w swój regulamin mechanizmy premiowe, pozwalające nam na osiągniecie dodatkowego dochodu w formie gotówki lub w formie premii za aktywne korzystanie z konta (w tym także karty debetowej do konta). Co więcej są to konta, których większość, bądź też wszystkie podstawowe opłaty, wynoszą 0 zł.

W przypadku jednego z rachunków – ?Konta z Podwyżką? banku BGŻ – bonus będzie niezależny od naszej aktywności jako użytkowników konta. Premię otrzymujemy za wpływ miesięcznej wypłaty na nasze konto. Aż cztery banki (Bank Millennium, eurobank, Meritum Bank oraz BZ WBK) oferują nam konta z mechanizmem zwrotu pewnej części (od 0,5% do 4%) wydatków dokonanych kartą. Zaś dwa konta (oferowane przez Getin Online oraz BOŚ Bank) mają program premiowy, który polega na tym, że banki płacą użytkownikom za wykonywanie konkretnych czynności, takich jak przelew czy wypłata z bankomatu.

Ranking TotalMoney.pl – Konta osobiste, na których zarobisz najwi?cej
Konto (bank) Podst. op?aty* Koszt korzystania z konta / m-c Dodatek do konta Przychód w PLN / m-c Zysk (po uwzgl. kosztów posiadania konta) / m-c
Konto z Podwy?k? (Bank BG?) 0 z? / 0 z?/ 0 z? / 5 z? 5 z? Podwy?ka w wysoko?ci 1% kwoty wp?ywu na konto z tytu?u wyp?aty – nie wi?cej ni? 50 z? miesi?cznie. 24,62 z? 19,62 z?
Konto Skarbonkowe (Getin Online) 0 z? / 0 z?/ 0 z? / 0 z? 0 z? Bank p?aci 1 z? za aktywno?ci zwi?zane z kontem, np. wp?ata wyp?aty, 100 z? wydane kart?, itp. 11 z? 11 z?
konto online (eurobank) 0 z? / 0 z?/ 0 z? / 0 z? 0 z? Oprocentowanie konta wynosi 3,5%; Mo?liwo?? zwrotu 0,5% transakcji dokonanych kart? oraz p?atno?ci internetowych, do 750 z? rocznie. 10,60 z? 10,60 z?
Dobre Konto (Bank Millennium) 0 z? / 0 z?/ 0 z? / 0 z? 0 z? 3% kwoty wydanej za pomoc? karty w sklepach spo?ywczych i na stacjach benzynowych wraca do klienta. Maksymalnie do 50 z? miesi?cznie. 9,16 z?** 9,16 z?
Konto Wydajesz & Zarabiasz (Bank Zachodni WBK) 0 z?/ 0,5 z? / 0 z? / 3 z? 3 z? Zwrot 1% od ka?dej p?atno?ci dokonanej kart? Visa Wydajesz & Zarabiasz. 10,36 z? 7,36 z?
Konto Bez Kantów (BO? Bank) 10 z? / 0 z? / 0 z? / 0 z? 10 z? Bank p?aci 1 lub 3 z? za ró?ne aktywno?ci zwi?zane z kontem (np. przelew, 100 z? wydane za pomoc? karty), mo?na zyska? do 60 z? miesi?cznie. 15 z? 5 z?
Konto Zarabiaj?ce (Meritum Bank) 0 z? / 0 z?/ 0 z? / 0 z? 0 z? Zwrot 4% transakcji bezgotówkowych dokonanych na stacjach benzynowych. 3,85 z? 3,85 z?
Za?o?enia: Przyj?li?my, ?e co miesi?c na konto osobiste b?dzie przelewana kwota wynagrodzenia w kwocie 2 461,82 (?rednie wynagrodzenie netto w IV kwartale 2010 r). Posiadacz konta korzysta z karty debetowej (10 transakcji miesi?cznie po 103,6 z? ka?da***) i dokonuje 5 internetowych przelewów zewn?trznych – ka?dy na 100 z?. Na koncie utrzymywane jest ?rednie saldo w wysoko?ci 1000 z?.
* Podstawowe op?aty zosta?y wymienione w nast?puj?cej kolejno?ci: Op?ata miesi?czna za prowadzenie konta/ Koszt zewn?trznego przelewu internetowego/ Koszt wyp?aty z obcego bankomatu/ Op?ata za kart? debetow? (miesi?cznie).
** Z danych z ma?ego rocznika statystycznego GUS na rok 2010 wynika, ?e na transport i ?ywno?? Polacy wydaj? ?rednio 29,5% swojego wynagrodzenia (9,3% poch?ania transport, 20,2% ?ywno??). Tak wi?c 3% zwrotu odliczali?my od 726,24 z?, co jest równe 29,5% z ??cznej sumy transakcji dokonanych za pomoc? karty.
***103,6 z? to ?rednia warto?? transakcji kart? p?atnicz? w Polsce w w III kwartale 2010 (dane pochodz? z raportu NBP „Informacja o kartach p?atniczych III kwarta? 2010)

Który bank i ile pozwoli nam zarobić?
Bank BGŻ wprowadził w listopadzie ubiegłego roku do swojej oferty ?Konto z podwyżką? z bardzo prostym i przejrzystym mechanizmem. Wystarczy, że ?Konto z podwyżką? będzie naszym głównym kontem, na które co miesiąc przelewane jest wynagrodzenie, a dostaniemy od banku premię w wysokości 1% naszej wypłaty. Chcąc otrzymać ?podwyżkę?, miejmy na uwadze, iż jest ona przyznawana, jeżeli nasze miesięczne wynagrodzenie jest wyższe niż 300 zł. Dodatkowo, maksymalna, miesięczna premia z tytułu 1% podwyżki, może wynieść 50 zł. Po trzecie, by móc korzystać z programu premiowego, do konta musi zostać wydana karta debetowa, której miesięczny koszt wynosi 5 zł. Wszystko inne, czyli: prowadzenie, przelewy internetowe oraz wypłaty z wszystkich bankomatów w kraju dostaniemy za darmo.

Załóż konto z podwyżką i zarób nawet dodatkowe 600 zł rocznie!

Getin Bank oraz Boś Bank wybrały inną metodę, premiowania decydując się na płacenie swoim klientom za aktywne korzystanie z konta.
Getin Bank zapłaci nam 1 zł za następujące czynności bankowe: transakcje kartą płatniczą powyżej 100 zł, transakcje kartą kredytową powyżej 100 zł, założenie każdej lokaty, wpłynięcie pensji na konto, spłata karty kredytowej. Warto dodać, że konto prowadzone jest za darmo, bezpłatne są także: bankomaty, karta płatnicza oraz przelewy przez Internet.
Program premiowy w Koncie Bez Kantów BOŚ Banku jest bardziej skomplikowany, a miesięczny koszt prowadzenia konta wynosi 10 zł. Karta debetowa do konta jest bezpłatna, tylko w pierwszym roku posiadania konta.

W warunkach programu premiowego BOŚ Banku odnajdziemy siedem czynności, za które bank zobowiązał się nam zapłacić. Dzięki takiej konstrukcji możemy zarobić miesięcznie 60 zł. dokonując następujących transakcji: transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową do kont (w kwotach min. 100 zł); wypłata gotówki z bankomatu BOŚ Banku za pomocą karty wydanej nam przez inny bank (premia maksymalnie 15 zł w miesiącu); za zrealizowanie polecenia zapłaty dostaniemy 3 zł ( również maksymalnie do 15 zł w miesiącu); za zrealizowanie przelewu (premia 1 zł). Przewagą propozycji BOŚ Banku nad ofertą Getin Banku jest większa ilość ?aktywności? za które dostaniemy pieniądze. Słabszą stroną konta BOŚ Banku jest natomiast wysoka opłata za prowadzenie konta (10 zł miesięcznie).

Najwięcej banków postawiło na inne rozwiązanie, jakim jest zwrot kilku procent transakcji dokonywanych kartą debetową. Bank BZ WBK zwraca 1% wydatków dokonanych za pomocą karty debetowej VISA Wydajesz & Zarabiasz dodawanej do Konta Wydajesz & Zarabiasz. Jeśli otworzymy konto online w eurobanku dostaniemy zwrot 0,5% od transakcji bezgotówkowych kartą oraz płatności internetowych w ramach programu premiowego kupujesz ? zyskujesz. Bank Millennium zwraca nam 3% wydatków na zakupy w sklepach spożywczych, supermarketach i na stacjach paliw w całej Polsce, dokonanych kartą płatniczą otrzymaną wraz z otworzeniem Dobrego Konta (maksymalnie do 50 zł miesięcznie). A od kilku dni możemy liczyć na zwrot 4% kwoty wydanej za pomocą karty na stacjach paliw jeśli posiadamy Konto Zarabiające w Meritum Banku (maksymalnie do 30 zł miesięcznie).
Należy pamiętać, że chcąc ?zarabiać? na koncie osobistym, należy liczyć się z koniecznością dokonywania przelewów wynagrodzenia na konto objęte programem premiowym. Często by móc cieszyć się z dodatków do konta bankowego bądź też darmowych opcji jak np. brak opłaty za bankomaty, nasze zewnętrzne wpływy (np. wynagrodzenie) na konto muszą przekroczyć pewne minimum np. miesięczne zasilenie konta kwotą min. 1000 zł w przypadku Dobrego Konta Banku Millenium i Konta Wydajesz & Zarabiasz BZ WBK.

Zwycięzcy rankingu
Jak pokazał nasz ranking na największy zwrot, z tytułu programu premiowego, przy przyjętych założeniach, możemy liczyć w przypadku korzystania z Konta z Podwyżką w Banku BGŻ. Po odliczeniu kosztu korzystania z konta dostaniemy 19,62 zł miesięcznie. Niewątpliwą zaletą zwycięzcy rankingu jest też fakt, że by dostać premię nie musimy aktywnie korzystać z konta. Wystarczy, że nasza miesięczna wypłata zostanie ?przelana? na Konto z Podwyżką w banku BGŻ.
Drugie miejsce rankingu kont, na których można zarobić, zajęło Konto Skarbonkowe (Getin Bank), dzięki któremu będziemy mogli się cieszyć zwrotem w wysokości 11 zł miesięcznie. Niewiele mniej (10,6 zł miesięcznie) da nam konto online eurobanku. Warto zaznaczyć, że część z tego to zysk z oprocentowania 3,5% na rachunku.

Szukasz nowego konta? Porównaj wszystkiw w jednym miejscu!

Kolejne miejsca zajęły: Dobre Konto (Millennium Bank) z zyskiem 9,16 zł, Konto Wydajesz & Zarabiasz (BZ WBK) dające 7,36 zł, Konto Bez Kantów (BOŚ Bank), dzięki któremu otrzymamy 5 zł oraz na samym końcu, Konto Zarabiające (Meritum Bank) ze zwrotem w wysokości 3,85 zł.

Podsumowanie rankingu
Pamiętajmy, że ranking TotalMoney.pl był stworzony przy pewnych, stałych założeniach. Każdy z nas trochę inaczej korzysta z konta i w inny sposób dokonuje transakcji kartą do konta. Wybierając konto bankowe, na którym chcemy zarabiać, przyjrzyjmy się dokładnie swoim możliwościom, a przede wszystkim transakcjom, których dokonujemy na koncie osobistym czy też z pomocą karty debetowej. Jeśli chcemy przekonać się ile dokładnie dostaniemy od banku (w którym mamy bądź chcemy otworzyć konto), musimy się pokusić o indywidualne obliczenia w oparciu o nasz domowy budżet i wiedzę na temat swoich przyzwyczajeń.

Podsumowując, warto zauważyć, iż wybór optymalnego konta bankowego, może skutkować rocznym zyskiem na poziomie nawet 235,44 zł. Takimi pieniędzmi nikt rozsądny nie pogardzi. Jeśli prowadzenie naszego konta nic nas nie kosztuje, a bank płaci nam za coś co i tak byśmy zrobili to czemu nie zarabiać na koncie?

Które konto oszczędnościowe jest najlepsze – sprawdź i wybierz najlepszą ofertę

opracowanie:
porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :