Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kiedy warto pomyśleć o regularnej wpłacie?

20 października 2010

Od rozpoczęcia minionej bessy minęły już ponad trzy lata. Jest to wystarczająco dobry powód, aby sprawdzić jak obecnie wygląda wynik inwestycji w fundusze akcji opartej na jednorazowej i regularnej wpłacie.

Inwestorzy, którzy u szczytu hossy tj. pod koniec lipca 2007 w sposób jednorazowy zainwestowali w przeciętny fundusz akcji polskich (SAFU-AKP_UN) nie mogą swojej inwestycji uznać za udaną. Od 31 lipca 2007 roku do 8 października 2010 przeciętna stopa zwrotu w funduszach akcji polskich uniwersalnych wyniosła bowiem ?29,51%.


Aby uzyskać dodatnią stopę zwrotu potrzebny jest wzrost o +42%.

Zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia mają Ci inwestorzy, którzy w lipcu 2007 zdecydowali, aby co miesiąc wpłacać tę samą kwotę  (w naszej symulacji przyjęliśmy, że jest to 1 000 złotych). Przy tak skonstruowanej strategii wartość zgromadzonego kapitału na początku października bieżącego roku przewyższała sumę wpłat o +14,51%.

Jak widać, na przestrzeni trzech ostatnich lat znacznie korzystniejszą strategią inwestycyjną w przypadku funduszy akcji było regularne wnoszenie wpłat niż dokonanie wpłaty w sposób jednorazowy. Lepszy efekt inwestycji opartej na systematycznych wpłatach ma związek z dekoniunkturą na rynku akcji, która utrzymywała się przez początkowe 1,5 roku trwania inwestycji. Dzięki niej uśredniona cena nabycia jednostek była znacznie niższa niż cena nabycia w przypadku wpłaty jednorazowej. Systematyczne wpłaty pozwoliły ograniczyć wpływ giełdowej koniunktury na wartość zainwestowanego kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że efekt uśredniania działa niezależnie od tego czy obserwujemy wzrost czy też spadek indeksów. Korzyści wynikające z inwestycji regularnej są więc przede wszystkim widoczne wtedy kiedy na rynku dominują spadki. Wadą tego podejścia jest fakt, że w okresie wzrostów lepsze wyniki przyniesie inwestycja oparta na wpłacie jednorazowej.

Z powyższych przykładów płynie bardzo prosty i praktyczny wniosek. Inwestorzy, którzy są niedźwiedzio nastawieni do rynku akcji i nie wierzą w utrzymanie trendu wzrostowego, mogą w sposób systematyczny zwiększać swoje zaangażowanie na rynku akcji. W przypadku wystąpienia zakładanej dekoniunktury, strategia oparta na regularności pozwoli na szybsze uzyskanie pozytywnej stopy zwrotu. Jeżeli jednak wierzymy w kontynuację trendu wzrostowego lepszy wynik uzyskamy inwestując jednorazowo. Decyzja o wyborze jednej z dwóch form rozpoczęcia inwestycji powinna jednak zależeć również od indywidualnego nastawienia inwestora oraz uwzględniać jego profil ryzyka. Pamiętajmy również, że ewentualna pomyłka będzie bardziej bolesna w przypadku wpłaty jednorazowej niż w przypadku strategii regularnej.

Ze względu na pojawiające się głosy, że w gospodarce może pojawić się wtórne spowolnienie gospodarcze warto przypomnieć sobie o zaletach ale i wadach najprostszych strategii inwestycyjnych. Celem każdego inwestora jest przecież wzrost wartości zainwestowanego kapitału.

O wadach i zaletach regularnego inwestowania można przeczytać również w materiale z sierpnia 2009 roku: ?Inwestując regularnie szybciej odrabiamy straty?.

Michał Duniec, analityk
Analizy Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :