Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kapitałowy czy operacyjny – oto jest pytanie

2 lipca 2009

Po rozważaniach na temat przewagi leasingu nad kredytem bankowym, nadszedł czas na porównanie kosztów pomiędzy dwoma najbardziej popularnymi formami leasingu. Tylko z pozoru wydaje się, że odpowiedź na postawione pytanie może wydawać się truizmem.


Leasing jako forma finansowania staje się coraz bardziej popularna, szczególnie w czasach kryzysu, kiedy przedsiębiorcy (szczególnie Ci z małych i średnich spółek) mają dość zawężone pole jeśli chodzi o dostępne źródła finansowania. Dodatkowo, w przeciwieństwie do kredytu, leasing finansowy czy operacyjny, nie wymaga aż tak skomplikowanej procedury, a jego realizacja jest znacznie krótsza od wieloetapowego i uszczegółowionego procesu udzielenia kredytu. Należy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od kredytu, leasing dotyczy tylko i wyłącznie środków trwałych, a nie gotówki. Jeśli chodzi o stopę procentową, to praktyka gospodarcza podpowiada, że umowy są najczęściej zawierane w oparciu o zmienną stopę procentową (WIBOR 3M, 1M, itd.).

Pomimo braku możliwości pozyskania gotówki, wydaje się, że forma finansowania leasingiem jest coraz bardziej popularna i przystępna dla przedsiębiorców, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie samochodów służbowych. Auta to jednak nie wszystko co w swoich ofertach mają firmy zajmujące się leasingiem. Oprócz pojazdów firmy oferują również: sprzęt medyczny (głównie ze względu na preferencyjną stawkę podatkową VAT ? 7%), sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, naczepy i przyczepy czy też wózki widłowe. Struktura rynku ruchomości w 2008 roku wyglądała następująco:

leasing_2lipca

Przekonanie do zawarcia umowy leasingowej nie kończy się jednak na wyborze rzeczy, którą chcemy sfinansować. Opcje rozszerzają się dodatkowo na możliwość zawarcia umowy leasingu finansowego (kapitałowego) lub operacyjnego, które w wielu aspektach różnią się miedzy sobą zasadami na jakich udostępniana jest leasingowana ruchomość lub nieruchomość.

Leasing finansowy
Umowa tego typu finansowania charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu jest (po sfinalizowaniu umowy) zaliczany do składników majątku leasingobiorcy. Okres tego rodzaju finansowania jest na ogół nieograniczony, jednakże praktyka pokazuje, że umowa leasingu kapitałowego jest zawierana na okres zbliżony pełnej amortyzacji danego środka trwałego, więc na ogół jest to okres od 6 do 60 miesięcy. Jeśli chodzi o aspekt podatkowy, to w przypadku leasingu kapitałowego leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo, do kosztów uzyskania przychodu można zakwalifikować jedynie odsetkową część każdej opłaty leasingowej. Ważne z księgowego punktu widzenia jest również brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego (przeciętnie wynosi on od 10% do 40% wartości umowy). Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma prawo do nabycia przedmiotu na warunkach określonych w umowie. Leasing finansowy jest głównie stosowany dla przedmiotów o stawce podatku zwolnionych z VAT lub o stawkach od 0% do 7%. Co więcej, ze względów podatkowych, tę formę finansowania preferują również podmioty opodatkowane ryczałtem, przede wszystkim ze względu na brak decydującej.

Leasing operacyjny
Leasing operacyjny jest zawierany zazwyczaj na czas oznaczony, jednakże nie może on być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego środka trwałego, najczęściej wynosi on od 24 do 60 miesięcy. Dodatkowo, suma ustalonych w umowie tej formy leasingu opłat po odjęciu należnego podatku VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Duża korzyścią dla leasingobiorcy jest możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego oraz pozostałych rat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, przez co przedsiębiorcy częściej sięgają po tę formę finansowania. Jedyną wadą dla leasingobiorcy jest brak możliwości odliczenia odpisów amortyzacyjnych, które w przypadku tego sposobu finansowania należą do finansującego danych środek trwały.

Obie formy finansowania oraz pozyskiwania środków trwałych mają swoje dobre i złe strony. Tak naprawdę forma leasingu zależy w głównej mierze od wielkości firmy oraz od preferencje (przede wszystkim podatkowych) przedsiębiorcy. Trzeba natomiast pamiętać, że poza leasingiem operacyjnym i finansowym istnieją inne, bardziej wyspecjalizowane formy leasingu, które także są preferowane przez przedsiębiorców.

Autor: Wojciech Demski
www.IPO.pl

Przejdź do spisu treści blisko 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :